22 Aralık 2016 Perşembe

SALNAMELERDE HALEP VİLAYETİNDEKİ KÜTÜPHANELERİ

HALEP VİLAYETİNDEKİ KÜTÜPHANELER
Halep Şehrinde Mevcut Kütüphaneler805
KÜTÜPHANE ADI
CİLT SAYISI
Ahmediye Medresesi Kütüphanesi
1467
Osmaniye Camisi Kütüphanesi
1242
Mevlevihane Kütüphanesi
1228
Emevi Camisi Kütüphanesi
807
Bahaiye Medresesi Kütüphanesi
70
İsmailiye Medresesi Kütüphanesi
51
Kurnasiye Medresesi Kütüphanesi
21
Toplam
4.886
Antep Şehrinde Mevcut Kütüphaneler
KÜTÜPHANE ADI
CİLT SAYISI
Zülkadriye Kütüphanesi
3.500
Safer Paşa Kütüphanesi
1.500
Mehmet Çelebi Kütüphanesi
1.000
Hüseyin Paşa Kütüphanesi
800
Osmaniye Kütüphanesi
800
Mevlevihane Kütüphanesi
1000
Zülmiye Kütüphanesi
500
Toplam
9.100
Urfa Şehrinde Mevcut Kütüphaneler
KÜTÜPHANE ADI
CİLT SAYISI
Rıdvaniye Kütüphanesi
700
İhlasiye Kütüphanesi
540
Rehimiye Kütüphanesi
390
Kutbettin Kütüphanesi
330
Süleymaniye Kütüphanesi
310
İbrahimiye Kütüphanesi
300
Sakibiye Kütüphanesi
190
Halil Rahman Kütüphanesi
150
Hayderiye Kütüphanesi
60
Şabaniye Kütüphanesi
40
Toplam
3.010


1326 tarihli Halep Vilayet Salnamesi.
Yorum Gönder

BAHNAME

                                                                                           Haz: Bekir ŞAHİN Aslında, Batı dünyasınd...