Yayınlar

2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Tarihi Kitaplar Bağışlandı

Resim

Rusya’nın Tarih, Kültür Şehri St. Petersburg ve Bazı Arşivleri

Resim
Bekir ŞAHİN Avrupa’da “Büyük” bizim coğrafyamızda “Deli” diye bilinen, anılan “Çar Petro’nun kurduğuSt. Petersburg’a 24-28 Ocak 2011 tarihlerinde Rusya İlimler Akademisi Doğu El Yazmaları Enstitüsü’nde bazı görüşmelerde bulunmak için gitmiştik. Ziyarette bulunduğumuz Rusya’nın tarih, kültür şehri St. Petersburg’un devrimden sonra ismi “Leningrad” olarak ismi değiştirildi. Ancak şimdi eski ismiyle anılıyor. UNESCO tarafından tarihi miras listesine alınmış tam bir müze şehir. Pek çok sanat erbabına ilham kaynağı olmuş bu şehrin her yerinde müzeler, arşivler, kütüphaneler, galeriler, tiyatrolar, konser salonları var. Adeta içinde yaşayan insanı eğiterek aklı selim, zevk-i selim sahibi kılmak üzere planlanmış. Her biri ayrı mimar tarafından planlanmış muhteşem binalar adeta insanın içindeki kraliyet yıldızını tahrik ediyor. Binaları döneminin mimari özelliklerine göre kategorize edebiliyorsunuz.Petersburg Rusya’nın kafasıdır, Moskova ise yüreği.Çar, sadece yeni bir şehir kurmadı; aynı zama…

MEVLÂNA CELÂLEDDİN RUMÎ’NİN HAYATI

“Budur Dergâh-ı Mevlâna Celâleddini Ve’d Dünyâ Bu Dergâh Ka’be-i Cânu Canandır Cümle Uşşâka”                                                                                     Yesarizade
MEVLÂNA CELÂLEDDİN RUMÎ’NİN HAYATI
Türk İslam tasavvuf tarihinin en önemli şair ve düşünürlerinden olan Mevlâna Celâleddin Rumi, Afganistan sınırları içerisinde bulunan Belh şehrinde doğmuştur. Yazılı kaynaklarda Mevlâna’nın 30 Eylül 1207 yılında doğduğu kabul edilmektedir.          Babası, Belh’in ünlü alimlerinden Sultan-ül Ulema ünvanı ile tanınmış Muhammed Bahaeddin Veled’dir. Mevlevi kaynaklarında Muhammed Bahaeddin Veled’in Sultan-ül Ulema ünvanını alması rabbani bir işaret olarak anlatılmaktadır: Bir gece Belh’de bulunan, müfti, müderris, hatip 300 kişi rüyalarında Hz. Peygamberi görmüş Peygamberimiz onlara “Bundan sonra Muhammed Bahaeddin’e Sultan-ül Ulema diyeceksiniz” demiştir. Bu rüyadan sonra Muhammed Bahaeddin Veled, Sultan-ül Ulema ünvanıyla anılmaya başlanmıştır. Mevlâna’nın annesi, Belh E…