Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nisan, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

NAMIK PAŞA

(1804-1892) Osmanlı Bahriye Nazırı İstanbul'da doğdu; babası Osmanlı Divanı'nda öğretmen olan Halil Ramis Ağa, dedesi Ümmeti Konevî , Antalya Akseki'nin Cevizli köyünden İstanbul'a geldi. Ondört yaşına kadar babasından eğitim aldı, sonra 1816'da Divanı Hümayün'de şakird oldu. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı devlet adamıdır. Seksen sekiz yıllık ömründe, İlber Ortaylı'nın deyimiyle Osmanlı'nın "en uzun yüzyılı"nı hem etkileyen, hem de bu yüzyılın gelişmelerinden etkilenmiş bir şahsiyettir. Beş ayrı sultan döneminde yaşamış ve dördüne hizmet etmiştir. Mekteb-i Harbiye'yi (şimdiki Kara Harp Okulu'nu) kurmuş, iki kere Bağdat Valisi olarak görev almış, Osmanlı Devleti'nin ilk Londra Büyükelçisi olmuş, Serasker atanmış ve Şeyh-ül Vüzera ünvanıyla taltif edilmiştir. 1843'te vezir olarak terfi etti ve sonra Müşir olarak Arabistan Ordus’unun başına geçti. 1851'de …