Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ekim, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

YILDIRIM, MUSTAFA FADIL

YILDIRIM, MUSTAFA FADIL
(d. 1967)
Konya İli Sarayönü İlçesin’de doğdu. 1974 ile 1986 yılları arasında ilk ve orta öğretimini tamamladı.1986-1990 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans öğrenimini tamamladı ve 68.69 diploma notu ile mezun oldu.
29.4.1991 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesine Medeni Hukuk anabilim dalı araştırma görevlisi olarak atandı ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini sürdürebilmesi için 2547 sayılı yasa’nın 39 ncu maddesi uyarınca görevlendirildi.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk - medeni hukuk anabilim dalı yüksek lisans öğrenimi ve “Satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül hükümleri ile borçlar kanunundaki genel hükümlerin yarışması” konulu yüksek lisans tezi kabul edilerek mezun oldu.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk- medeni hukuk anabilim dalında başladığı doktora öğrenimini, “standart bilgisayar programı de…

MERAM’DA YAŞANTI

Meram’da yaşantının çok farklı bir özelliği vardır. Bunu yaşamayanlar bilemez. Bu sebeple eskiler,“Meram anlatılmaz yaşanır” delrdi. .
Eskiden nisan ayı girer girmez, şehirden Meram’a göç başlardı. O dönemlerde Meram’da kışlayan ailelerin sayısı bir hayli azdı. Kışı şehirde geçiren bazı zenginler, bahçelerindeki evlerine hırsızların zarar vermemesi için birer bekçi bulur, onlardan kira almadıkları gibi, onların gaz, un, bulgur ve yakacak gibi bazı zaruri ihtiyaçlarını da karşılarlardı. Bağ evine bekçi bulamayanlar, bütün eşyalarını beraberlerinde şehre getirirlerdi. Konya’da öyle yazlık bölgeler vardı ki, eğer kapınızı pencerenizi eşyalarınızla birlikte şehre taşımazsanız, baharda geldiğinizde bunların hiçbirisini yerinde göremezsiniz.. Hırsızlar bunları çalıp, kışın bir güzel yakarlardı.
Bahçeye çıkılmadan önce ev ak toprakla çırpılır yani badana yapılırdı. O zamanlar kireç pek bilinmezdi. Bu arada evin yakın çevresi de, kış boyu biriken çöp ve gazellerden temizlenirdi.
Meram’da ek…

MERAM İLÇESİNDE

MERAM İLÇESİNDE
TARİHİ MAHALLELER

Giriş
Mahalleler, adeta şehirlerin omurgası gibidir. Mahalleler sokaklardan,şehirler de mahallelerden oluşur.Eğer mahalle kültürünü tarihî mahallelerin kuruluşunda, cami, mescit, zaviye ve devlet adamlarının önemli rolü olmuştur. Bir Selçuklu başkenti ve kültür merkezi olan Konya’da mahalleler süratle gelişimini tamamlamış ve pek çok mahalle, Selçuklu Döneminden yakın zamana kadar adını korumuştur.
Konya’daSur İçi ve Sur Dışı’nda bulunan tarihî mahallelerin pek çoğu Meram ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Diğer tarihî mahallelerin toplandığı bir merkez ilçe deKaratay ilçesi’dir.Üzerinde duracağımıztarihî mahallelerin çoğu isimlerini ya Selçuklu Dönemi devlet adamlarından veya mahallede bulunun bir mescit veya tarihi eserden veyahut da, Sadreddin Konevi, Hoca Fakih ve Şems gibi dönemin ileri gelenmanevî şahsiyetlerinden birisinin adından almıştır.
Zaman zaman mahalle isimlerinde değişiklikler olmuş, bazı mahalle isimleri yeni isimlerle anılmı…