Ana içeriğe atla

YILDIRIM, MUSTAFA FADIL


YILDIRIM, MUSTAFA FADIL

(d. 1967)

Konya İli Sarayönü İlçesin’de doğdu. 1974 ile 1986 yılları arasında ilk ve orta öğretimini tamamladı.1986-1990 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans öğrenimini tamamladı ve 68.69 diploma notu ile mezun oldu.

29.4.1991 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesine Medeni Hukuk anabilim dalı araştırma görevlisi olarak atandı ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini sürdürebilmesi için 2547 sayılı yasa’nın 39 ncu maddesi uyarınca görevlendirildi.

 

1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk - medeni hukuk anabilim dalı yüksek lisans öğrenimi ve “Satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül hükümleri ile borçlar kanunundaki genel hükümlerin yarışması” konulu yüksek lisans tezi kabul edilerek mezun oldu.

 

1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk- medeni hukuk anabilim dalında başladığı doktora öğrenimini, “standart bilgisayar programı devir sözleşmeleri” konulu doktora tezi ile 5 kasım 1997’ de tamamlayarak mezun oldu.

 

15.7.1994 tarihinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki görevlendirilme işlemine son verildiğinden Erzincan Hukuk Fakültesindeki  görevine dönmüş ve eğitim - öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya başladı, medeni hukukun çeşitli dallarında dersler verdi.

Atatürk üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi bünyesinde medeni hukuk anabilim dalı öğretim üyesi (yardımcı doçentlik kadrosunda) olarak görev yaptı. Bu görevi esnasında medeni hukuk, borçlar hukuku genel hükümleri, borçlar hukuku özel hükümleri, eşya hukuku, miras hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku derslerini lisans düzeyinde; irade sakatlıkları hukuku dersini yüksek lisans düzeyinde verdi

 

Yayın hayatında üç yılını dolduran ve internet ortamında aylık yayınlanan hukuk dergisi e-akademi (www.e-akademi.org) nin editörlüğünü de yapmaktadır.

 

15.7.2000 tarihinde doçentlik temel başvuru eseri “borçlar hukukuna göre sözleşmenin kuruluşunda hile” konusunda araştırma yapmak üzere iki aylığına Würzburg Julius Maximillian üniversitesinde bulundu.

 

3 ekim 2003 tarihinde yapılan doçentlik sözlü sınavı sonucunda, Prof.Dr. Rona Serozan, Prof.Dr. İlhan Ulusan, Prof.Dr. Cevdet Yavuz, Prof.Dr. Ahmet Kılıçoğlu ve Prof.Dr. Şeref Ertaş’tan kurulu jüri tarafından mayıs 2002 dönemi medeni hukuk doçenti olarak doçentlik unvanı verildi.

 

06.03.2003    Atatürk Üniversitesindeki görevinden ayrılıp,     Gazi Üniversitesi hukuk fakültesinde görevine başladı.

 

3 ağustos 3 eylül 2004 tarihleri arasında Lüneburg üniversitesi sosyal ve ekonomik bilimler fakültesinde Prof.Dr. Jurgen Simon’un himayelerinde gen hukuku alanında, özellikle “genetiği değiştirilmiş ürünlere karşı tüketicinin korunması” ile “genteknik araştırmalar karşısında kişiliğin korunması” konularında araştırmalar yaptı.

 

09.02.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör unvanı aldı.

 

Halen aynı üniversitede Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ve Dekan olarak görev yapmaktadır.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

1. Standart Bilgisayar Program Devir Sözleşmeleri , İstanbul 1999.

2.  Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile,  Ankara 2002.

3. Gen Teknik Uygulamalardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 2008 Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

BEKİR ŞAHİN

 

 

 
Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

EMİR CELALEDDiN KARATAY

Ahmet Çelik[1] Emir Celaleddin Karatay b. Abdullah, Anadolu Selçuklularıntanınmış dev­let adamlarındandır. Devatdarlık emirliği, taştdarlık emirliği, sipehsalarlık, ha­zine-i hassa emirliği, saltanat naipliği ve atabeklik gibi görevlerde 40 yıl boyunca devlet hizmetinde bulunmuştur. DOĞUMU-AİLESİ--Doğum tarihi bilinmemektedir. İbn Bibi Celaleddin Karatay 'in, aslen bir Rum devşirme olduğunu söyler. Ebu’l-Ferec ibn İbri ise onu Alâeddin Keykubad’ın yetiştirmelerinden biri olarak kaydeder. Ancak bu bilgi Karatay'ın sultanla mevcut münasebetleri dolayısıyla bir yakıştırma olmalıdır. Bu iki kaynağın onun hakkında kullandığı "Rum nisbesi o dönemde Bizanslı daha genel anla­mıyla Ortodoks mezhebinde bulunan her kavme mensup Hıristiyan ve Anado­lu'da yasayan Müslüman Türk manasına gelen bir tabirdir. Bununla beraber Karatay büyük bir ihtimalle Müslüman Türk asıllı değildir. Zira o devir vesikala­rında mühtedilerin baba adi daima "Abdullah" seklinde değiştirilmekte­dir…

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerinin Soy Seceresi

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri İmam Musa-i Kazım soyundan gelmektedir. İmam Musa-i Kazım’ın evlatları’nın isimleri aşağıda sıralanmıştır:
1-Kazım
2-İsmail
3-Cafer
4-Harun
5-Hasan
6-Hüseyin
7-Ahmed
8-Hüseyin
9-Abdullah’il Ekber
10-İshak 11-Abdullah
12-Zeyd
13-Hasan
14-Fazl
15-Selma
16-Hatice
17-Aişa
18-Emine
19-Hesene
20-İbrahim’al-Mükerrem Mücab (Hacı Bektaş Veli ile Mahmud Hayrani’nin atası)
21-Aişe
22-Seleme
23-Meymune
24-Ümmü Gülsüm
25-Ayn-i Ali
26-Zeyn-i Ali
27-Ali bin Musa Rıza (8. İmam)

On İki İmamlardan yedincisi olan İmam Musa-i Kazım’ın oğlu Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab, Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab’ın oğlu Seyyid Musa Sani, Seyyid Musa Sani’den üç evlat dünyaya geldi; ilki İbrahim Sani, ortancı evladı İbrahim Mükerrem, üçüncü evladı İbrahim Mücab’dır. İbrahim Sani’nin evladı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir. İbrahim Mücab İran ve Irakta ki dedelerin atasıdır. İbrahim Mükerrem’in bir oğlu vardır, adı Seyyid’tir. Seyyid’in oğlu Seyyid Mahmud Hayrani’dir.


Eğer ki soy şec…

ZEKİ ALTINDAĞ

(d. .1933-) Konyalı hayırsever             Konya/Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlkokul tahsilini Kadınhanı  Merkez İlk Okulu’nda bitirdi. İlçesinde ayakkabı imalatçısı bir esnafın yanında beş yıl çıraklık yaptı. O yıllarda ilçenin  köyleri ile olan ulaşımı jiplerle yapılıyordu. Yollar şimdiki gibi asfalt değildi. Jipçilik yapmaya başladı. Üç yıl bu işle uğraştı. Bu sırada askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşünde bakkal dükkanı açtı.. 1972 yıllarında BMC kamyon bayiliği ve traktör bayiliklerini aldı. Daha sonra bir petrol istasyonu alarak petrol ticaretiyle iştikal etti.. Başarılı oldu.  1986 yılında Konya’ya taşındı. Konya da şirketleşti.. Dolayısıyla işini büyüttü. Konya’da bu işlerin yanında çeşitli oto alım satım  pazarlama işleri ile de uğraştı.
İnsanımıza hizmet amacıyla yaptığı hayır işleri: a)Konya Meram Tıp Fakültesine Acil Servis binası.
         b)Konya Meram Tıp Fakültesinde Zeki Altındağ Onkoloji Merkezi.
         c)Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesine 4 katlı 24 derslikli…