29 Aralık 2015 Salı

SAİM SAKAOĞLU KİTAPLIĞI                                                   Bekir ŞAHİN
Saim Sakaoğlu, kitap sevgisi ve mesleği gereği hep kitapların arasında olmuş bir kitaplık kurmaya yönelmiştir. İlk kitap sevgisi evlerindeki küçük bir raf dolusu kitapla ilkokul ikinci sınıftan sonra tanıştığı sınıf kitaplıklarıyla oluşmuş ve gelişmiştir. Çok zengin bir kitaplığın sahibidir.  Odalar dolusu kitap, dergi, harita… Yetmedi, iki oda şeklindeki deponun tamamı da kitap doludur. Kitaplarının listesi mevcut değildir. Tam sayısı da bilinmemektedir.  25.000 civarında kitap, süreli yayın olduğu tahmin edilmektedir. Faydalanmak isteyen dostlarına kitaplarından bulabildiklerini vermektedir.
Bazı ilkokul ve ortaokul kitaplarını hâlâ saklamaktadır. Hatta ağabeyi ve ablasının bazı kitaplarını da kütüphanesinde bulundurmaktadır. Bunun gerekçesini de; “Benden 16 ve 12 yaş büyük olanların kitaplanın ne işleri var benim kitaplığımda? Önce dilleri ilgimi çekiyordu, sonra de bazılarındaki edebiyat metinlerinin seçimi… Üçgen’in müselles, açı’nın zaviye olduğu dönemlerin kitapları elbette bir dil gönüllüsünün raflarında olmalıydı.” diyerek açıklıyor.
Sakaoğlu kitaplığı oldukça zengin; Ankara’da, İstanbul’da bulunamayan pek çok eser Sakaoğlu kütüphanesini süslemektedir. ‘Bu kitap olsa olsa Saim Hoca’da bulunur.’ diyerek pek çok dostu kitap konusunda kendisine başvuruda bulunmaktadır.
Konya’da kaldığı yıllarda (1959’a kadar olan)  uğramadan edemediği kitapçı dükkânları vardı. Şimdi adı Çarşı Postanesi olan eskinin tek postanesinin karşısında Kemal Belgesay’ın Geçit Kitabevi, Arif Etik Hoca’nın eski ve yeni kitapları da sattığı dükkânı, Kapı Camii civarındaki seyyar Can kitapçısı, Aziziye Camii’ni Mevlâna Alanı’na bağlayan cadde üzerindeki birkaç kitapçı, Saray Çarşısı’nın Tevfikiye (Sarraflar) Caddesi’ne açılan kapısının hemen karşısındaki Şahap Kitabevi, vb… Bir de Üniversiteye başladığı ilk yıllardan itibaren yakın zamanlara kadar kapısını birkaç yerde aşındırdığı Millî Eğitim Kitabevi… O, birtakım kitaplarını buralardan temin etmiştir. Günümüzde ise pek çok kitapçının bulunduğu Rampalı Çarşı’nın sürekli müşterileri arasındadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın kitap yayımlamadıkları için kapatılan kitap satış bürolarına ise onu son derece üzmektedir.
Bir evin dört odasıyla iki odası olan deposundaki binlerce kitabı ise  düzenlenmiş  değildir. Ancak süreli yayınlar,  dizi kitaplar, çokça başvurduğu belirli alanların kitapları topluca bir arada, belirli raflarda bulunmaktadır. 
Yazma ve cönk türü değerli eserlerin sayısı fazla değildir. Ayrıca Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemlerinden bazı matbu eserler de vardır. Alanıyla ilgili, özellikle İngilizce ve Almanca yayınlardan pek çoğu değerli ve ülkemiz için nadir diyebileceğimiz kitaplardır. Belli bir döneme kadar dünya dergilerinde yer alan alanıyla ilgili makalelerden oluşan zengin bir fotokopi koleksiyonu vardır. Konya kitapları kütüphanesinin önemli bölümlerinden biridir.
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi özel konumları olan yayıncı kuruluşlarla bazı özel kuruluşlara bir tür abone olmuş. Bu kuruluşların on yıllardan beri yayımladıkları kitapları her ay koliler halinde ödemeli olarak edinerek kitaplığını zenginleştirmiştir.
Onun, yabancı ülkelerde yayımlanan kitapları temin etmede de çeşitli sıkıntıları vardır. Sakaoğlu, döviz aktarımının başlı başına bir dert olduğu dönemlerde başvurduğu bir yöntemi şöyle anlatmaktadır: ‘Avrupa ve Amerika’dan getirtmem gereken kitaplar var, benim için olmazsa olmaz türü şeyler. O zamanki üniversitemin yayınlarını satın alıp bilim âlemine pazarlamak isteyen ünlü bir Alman yayınevi, kırtasiyecilik sebebiyle yayınlarımızı temin edemeyince ben devreyi giriverdim. İstedikleri kitapları temiz şeker çuvallarıyla Avrupa’ya gönderdim, hem de seri bir şekilde… O yayınevi ise bana yıllarca dünyanın dört bir yanında yayımlanan kitapları gönderdi.’
Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu yıllarda başvurduğu yöntemler onun kitap edinmedeki kararlılığını ortaya koymuştur. Oradan çeşitli ülkelere gönderdiği çeklerle edindiği kitaplar doğrudan ülkemize gönderiliyordu. ABD’nin her biri iki şeker çuvalından büyük olan 15 çuval dolusu kitap, dergi, fotokopi, vb. de deniz yoluyla ülkemize ulaştırılmıştı. Ne yazık ki bu çuvallardan biri Okyanus yollarında kayboluvermiş.
Bilim alanı halk edebiyatı olduğu için onun alt dalları ile komşu dalları da hatırlamalıyız. Halk bilimi, âşık edebiyatı, sosyoloji, ilahiyat, tarih, vb. Ad bilimi ve Konya ağzı araştırmaları da üzerinde çalıştığı konulardır. Elbette bu alanın süreli yayınları da önemli ölçüde bu kütüphanede yer almaktadır.
Vefatından sonra kitaplarının sahipsiz kalacağından endişe etmektedir.  Bu konuda şöyle demektedir: “Sahaflara haraç mezat satılan nice ünlünün kitaplarından bazıları da benim raflarımı süslemiyor mu? Onun için bir kitaplık kuracak olanların bazı şartlara sahip olmaları gerekecektir görüşündeyim .  Özetle söylemek gerekirse, bugün bir SAKAOĞLU KİTAPLIĞI’ndan söz edilse bile yakın bir gelecekte böyle bir kitaplıktan söz etmek mümkün olmayabilir. Toptan satılırsa adımız sadece kitaplarımıza bastığımız lastik mühürlerde kalır. Bağışlamak mı? Biraz düşünmem gerekecek gibi geliyor."
  


  28 Aralık 2015 Pazartesi

Hacı Veyiszade Mustafa Efendi Kütüphanesi


                                                    Bekir ŞAHİN

“ Binlerce kitaptan bir gönül çıkmaz, ancak bir gönülden binlerce kitap çıkar.” Düşüncesiyle herhangi bir kitap yazıp, neşretme yerine, yüzlerce talebe yetiştiren    Hacı Veyis Zade, aynı zamanda birçok hayır işleriyle meşgul olarak halkın engin sevgisini kazanmıştır. İlimle meşgul olan hocamız kendine ait geniş bir kütüphane oluşturmuştur.
            Değerli Hocamız Hacı Veyiszâde Efendi’nin oluşturduğu bu zengin kütüphane, torunu Hasan Kuddusi KÜÇÜKAŞÇI tarafından Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine 10 Haziran 2003 tarihinde bütün ilim âleminin hizmetine sunulması amacıyla bağışlanmıştır.
            Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ne bağışlanan bu kitaplar için özel bir oda ayrılmış ve kitaplar burada muhafaza altına alınmıştır. Kitapların dokuz yüz cilt kadarı basma, elli kadarı da yazma eserdir.
            Yaklaşık altı ay kadar devam eden yoğun görüşmeler sonunda Emekli Öğretim Üyesi Sayın Dr. Ali Rıza Işın’ın da katkıları sonuç gerçekleştirilen bu bağış, kitapların tespit ve teslimatı da yine Ali Rıza Işın Bey’in gözetiminde yapılmıştır.
            Ancak burada cereyan eden bir olayı da anlatmadan geçemeyeceğim.
            Bizler kütüphaneci olarak kitap teslimatı sırasında oldukça titiz davranırız. Bu titizliğimiz zaman zaman bağış yapan arkadaşlarımız tarafından yadırganmaktadır. Yine bu bağış esnasında da kitapların tespiti ve teslimatının, bağış yapanların da içinde bulunduğu bir komisyon tarafından yapılması yönündeki isteğimiz Hasan KÜÇÜKAŞÇI Bey tarafından bizlere güvenildiği söylenerek iyi niyetle gereksiz görüldü. Ancak; Hoca Efendinin halka mal olmuş bir kişi olduğu ve bu sebeple koleksiyonunun çok önemli olduğu, teslimatın mutlaka bir komisyon marifetiyle yapılması gerektiği yönündeki ısrarımız üzerine, Ali R ıza Işın Bey komisyona dâhil edildi.
            Kitapların kütüphaneye yerleştirilmesinden sonra Hoca Efendi’nin talebelerinden Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu Bey kitapları gördüğünde “Hocamın kitapları bu kadar değildi” demesiyle şok olduk, hatta Ali Osman Bey’e dışa vurmadığımız bir tepkimiz de oldu. Ancak bunun doğru olduğunu bir süre sonra Malatya Darende İlçe Halk Kütüphanesi’nde meydana gelen bir olay nedeniyle görevli olarak gittiğimizde orada öğrendik. Hoca Efendi’nin bir kısım kitaplarının Malatya Darende de özel bir vakıf kütüphanesinde bulunduğunu ve Ali Osman Bey’in de haklı olduğunu müşahede ettik. Ancak Vakıf Kütüphanesi ziyaretimiz esnasında tadilat sebebiyle kapalı olduğundan kitapları ziyaret etme imkânımız olmadı.
            Bununla birlikte kitapların listesini göremememiz hatta sayısı hakkında sağlıklı bilgi edinemememiz bizi derinden üzmüştür.
            Hoca Efendinin Kütüphanemizde bulunan kitapları, tahmin edilmeyecek derecede farklı konular ihtiva etmektedir.
            Bizdeki yaygın bir anlayışa göre, o tarihlerde yaşamış bir müderris hoca efendinin kitaplarının nevileri ve türleri bellidir. Ama Hoca Ahmet Ziya Efendinin ve kardeşlerinin kütüphaneleriyle, Fahri Kulu Hoca Efendinin kitaplığında da gördük ki, bu zatlar 1900’lü yılların başından itibaren, bütün İslam Coğrafyası’ndaki her türlü yayınlar ile ilgilenmişlerdir. Başta İstanbul olmak üzere Mısır, Arabistan gibi birçok ülkenin yayınladığı kitapların yanı sıra, Rusya’daki ve Hint kıtasındaki Müslümanların yayımladıkları eserler de o günlerin sınırlı imkânlarıyla Konya’ya getirilmiştir. Böylece akranlarının kitaplarından farklı kütüphanelere sahip olmuşlardır.
            Tefsir, fıkıh, hadis, İslam Tarihi; bibliyografik eserler, Ansiklopediler, Tasavvuf Tarihi ve meselelerine ait kitaplar büyük çapta, eksiksiz olarak bulunmaktadır. Özellikle ezkar, evrad, menakıb türüne ait birçok eser bu kütüphanede mevcuttur. Eserlerin hepsi okunmuş, zaman zaman ilave fihristler çıkarılmış veya kenarlarına notlar düşülmüştür.
            Kitapların hassasiyetle notlar düşülerek veya fihrist çıkartılarak okunduğunu görenler, Hoca Efendi bu kadar kitabı, kısacık ömründe nasıl okudu? Sorusunu sormaktadırlar.
            Biz de bu soruyu torunu Hasan Küçükaşçı’ya sorduk ve sorumuzu; “Dedem kahvaltıda bile kitap mütalaa ederdi. Hatta ninem rahmetli eline biri boş, biri de dolu iki çay bardağı alır, dedemin çayını doldur boşalt yaparak soğuturdu. Kahvaltıda bile boş vakit geçirmemeye gayret ederdi. “  diye cevapladı.
            Böyle bir ilim meraklısı, gönül adamı Hacı Veyiszade Hoca Efendi’nin kitapları ve notları günümüz ilim erbabının ilgisini beklemektedir.
            Değerli ilim adamı Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu; Hoca Efendi’nin, ders arkadaşları ve hocalarının el yazılarıyla yazılmış hatıra notları, temellük ve iştira (satın alma) kayıtları, hibe kayıtları veya vakfiyelerini tek tek inceledi, CD’lere örneklerini aldı, çok ciddi tespitlerde bulundu.
            Ancak biz şuna inanmaktayız ki, kütüphaneye daha birkaç yıl emek vermek ve birçok kitabı sayfa sayfa elden geçirmek gerekmektedir. Çünkü burada Mustafa Efendi Hocaya ve muhtemelen pederleri Veyis Efendi’ye ve o dönemin birçok önemli şahsiyetlerine ait bilgilerin olduğunu düşünüyoruz.
            Bu kütüphanenin önemli bir özelliği de; zaman zaman vefat etmiş, yaşlı, Konyalı âlimlerin terekesinden satın alınan kitapların burada saklanıyor olmasıdır. Onların görülmesi de bize Konya’nın eğitim tarihi ve Konya kültürü açısından önemli bir kaynak olacaktır.
            Ayrıca bu kitaplıkta, Fahri Kulu Hoca Efendi’ye ait birkaç el yazısı notta da bulunmaktadır. Bu da bizi sevindiren bir husustur. Keza,  Mesnevihan Hüseyin Sıtkı Dede’nin varislerince satılan birkaç kitabı da burada görebilmekteyiz. Meşhur Konyalı Arif Bey’in (Mehmet Arif Bey) bir iki el yazısına da rastlıyoruz. Bunlar da çok önemli noktalardır.
            Diğer önemli bir husus; Bekir Sami Paşa Medresesi ve Islah-ı Medaris Kütüphanelerine ait birkaç kitap da bu kütüphanededir.
            Konu ile ilgili yayınlanmış eserlerin birçoğu yazarlarınca Hoca Efendi’ye hediye edildiği için burada saklanabilmiştir. Yine İstanbul’da yayınlanmış birçok edebî, tarihî, dinî eser de burada bulunmaktadır. Bunların yayın tarihi çok eski olduğu için bir başka yerde bulmak da mümkün olmamaktadır. Ama ilgi duyanlar onları burada, CD’ler aracılığıyla veya bizzat görerek izleme, okuma imkânına kavuşacaktır.
            Hoca Efendinin kütüphanesinin buradaki kitaplarla sınırlı olmadığını, birçok kitabını bir kısım sevdiği talebelerine hediye ettiğini düşünüyoruz. Eğer elinde Hoca Efendinin kitapları bulunanlar; bu kitapları Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Hacı Veyiszade kitaplığına bağışlarlarsa bu önemli bölümün daha da önem kazanacağı kanaatindeyiz.19 Aralık 2015 Cumartesi

KONYA'DA ÖZEL KÜTÜPHANELER: AHMET ERGUN KİTAPLIĞI
Ahmet Ergun, kitaplığının nüvesini 14 yaşında iken 1966 yılında oluşturmaya başlamıştır. O tarihte lise öğrencisi iken okumaya merakı, o tarihe kadar okumuş olduğu çocuk kitapları haricinde okuduğu ilk kitap olarak hatırladığı İsveçli yazar KnutHamsun’un Victoria adlı kitabıyla başlamıştır. Varlık yayınlarından çıkan bu kitaptan sonra yine Varlık yayınlarının birçok kitabını devamlı okuyup takip eden Ahmet Ergun okumuş olduğu kitapları biriktirerek ve arkadaşlarına da tavsiye ederek daha üniversite yıllarında (1970-1974) hatırı sayılır bir kitap birikiminin sahibi olmuştur.Bütün bu kitaplar haftalık harçlıkları biriktirerek alınmaktadır.

O  yıllar, Cumhuriyet Tarihi Türk Yayıncılığının önderlik yıllarıdır. 1950 ile 1970’li yıllar arası ağırlıklı olmak üzere Türk ve Dünya Edebiyatını seçkin isimlerini literatürümüze kazandırmış yayın evi olan Varlık Yayınları Yaşar Nabi Nayır tarafından 1946 tarihinde kurulmuştur.Okumayı sevdirmek ve benimsetmek amacıyla kitap fiyatlarıda o tarih para değeri ile büyük cep kitapları serisi 2TL, büyük eserler kitapları 4TL, faydalı kitaplar serisi 6 ile8 TL olmak üzere Varlık Yayınlarının tüm kitapları ikinci. Hamur kağıda baskılı11,5cmx16cmebadındadır.Varlık Yayınlarının Çocuk Kitapları Serisi de vardır. Çocuk Kitapları serisi de 1 TL fiyatında olup o tarihlerde çocuklara ilk okuma alışkanlığını yine bu kitaplar kazandırmıştır. Ahmet Ergun Kitaplığında yer alan bu çocuk kitapları serisinin kitaplarından bazıları Karlar Kraliçesi ( Andersenden Masallar) , Çin Masalları, Balık Prens ( Robert Reınıck)örnek olarak sayılabilir. Bu yıllarda Ahmet Ergun Kitaplığı’nın nüvesini teşkil edecek kitap ve yayın evleri anımsanırsa, Cumhuriyet Dönemi ilk yayıncılarındanRafet Zaimler Kitabevi de 1955 yılında RobensonKrüzoe isimli Daniel DeFoe ‘nin kitabını, 1956 yılında Necmettin Arıkan tercümesi ile R.L.Stevenson’un Define Adası’nı ve 1962 yılında 12 cilt halinde Ömer Seyfettin Hikayelerini vb. gibi pek çok eseri yayınlamıştır. 1950-60’lı yıllardaki gençliğin heyecanla takip ettiği Pardayanlar serisi de (Pardayanlar, Pardayanın aşkı, oğlu, kızı, intikamı vb.) Fransız Yazar MıchaelZevaco’nun Orta Avrupa Fransa’sı şövalyelik ruhunu anlattığı ve bu ruh ve erdemin okuyanları etkilediği  kitaplar her biri 350-400 sahifeden müteşekkil 10 kitap halinde 1959 yılında Güven Basım Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Selami İzzet Sedeh Tercümesi Maurice Leblanc’ın Arsen Lüpen (Kibar Hırsız) Polisiye serisi de 16 kitap olarak Selek Neşriyatçılıktarafından  1958-1960 yıllarında çok aranan bir kitap dizisidir. 1927 yılında Remzi Bengi tarafından kurulmuş ve yine Cumhuriyet Dönemi ilk yayıncılarından olan Remzi Kitabevi, 1963 yılındaİbrahim Hoyi tercümesi ile Hindistanlı Şair ve Yazar  RabindranathTagor’uneserlerini ( Bahçıvan, Meyve Bahçesi, Büyüyen Ay vb.)gibi 11 ayrı kitap olarak  yayınlamıştır.

Ahmet Ergun kitaplığına bütün bu kitapları dahil etmekle beraberlise yıllarında daha fazla merak duyup okuduğu kitaplar Felsefe üzerinedir. Ayrıca 1968 kuşağının okuma merakı pek çok yayın evinin kuruluş veperiyodik dergiciliğin yeni yıllarıdır. O tarihlerde kurulan SOL Yayınları, Lenin, F. Engels, Karl Marx’ın tüm eserlerini yayınlamaktadır. 50 kitap civarında bu yayınlar da Ahmet Ergun Kitaplığındadır. O tarihlerde yani 60-68’li yıllarda Türkiye’de kitap yayıncılığı büyük bir atılım yapıyor iken henüz Konya’da müstakil kitapçı dükkanı olmayıp başta hükümet alanında Meydan Kitapevi ve Kırmızı Kütüphane diye anılanlar olmak üzere sayıları 4 veya 5’i geçmeyen kırtasiye dükkanlarında çok küçük kitap bölümleri bulunmaktadır.


ULUSAL GEZETELERİN KİTAP YAYINCILIĞINA KATKILARI
Hürriyet Gazetesi, 1956 yılında gazete eki olarak “Hürriyet Kütüphanesi”başlığıyla “Kongo Pigmileri arasında 8 yıl”, “Feza ve Ötesi”, “Dünya Tarihinden garip ve ibret verici fıkralar” gibi araştırma ve anı kitapları ile Tercüme duygusal romanlar serisinden Siyah İnci, Yılların Silemediği, Gümüş Gerdanlık vb. gibi kitapları gazete eki olarak vermeye başlamıştır. Hürriyet Gazetesi 1973 yılında ise Büyük Klasikler adı altında Latin Klasikleri, Yunan Klasikleri, İslam Klasikleri serilerini çıkartmıştır. Çok ciddi eserlerin yayınlandığı bu seriden örnek olarak İslam Klasiklerinden Eflaki’nin Ariflerin Menkıbeleri’ni, Şemsi Tebrizi’nin Konuşmalarını, Sadi’nin Gülüstan ve Bostan’ını, Firdevs’in Şehnamesini ; Yunan Klasiklerinde Aisopos Masallarını, Ksenophon’danAnabasis’i, Thucydides’inPeloponnesos Savaşını, Lukianosu’u, Latin Klasiklerinden Martialisin Seçme Şiirlerini sayabiliriz.

1970’li yılların başında da Milli Eğitim Bakanlığı 1000 Temel Eser adlı bir seri yayınlamaya başlamıştır. Serinin ilk kitabı Prof. Dr. Muharrem Ergin’in “Dede Korkut” kitabıdır.Serinin 66. Kitabının yayınından sonra bu Türk ve İslam Klasiklerinden oluşan serinin yayınına Milli Eğitim Bakanlığınca siyasi anlayış değişikliği ile son verilmiş, daha sonraki yıllarda Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser adı altında bu seriyi ihya ve devam ettirmeye çalışmıştır. Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak yeni serinin her kitabının başında bu konuyu ve yeni serinin amacını açıklar. Bu seri de 159. Kitabından sonra devam edememiştir.1973 yılında ise Cumhuriyetin 50. Yılı dolayısıyla Türkiye İş Bankası “ 50 Yılın Türk Resim ve Heykeli”, “50 Yılın Türk Hikaye ve Romanı”, “50 Yılın Türk Karikatür Sanatı”, “50 Yılın Mizah ve Hicvi”, “50 yılın Türk Edebiyatı” “50 Yılın Türk Mimarisi” vb. gibi bir seri kitap neşretmiştir. Tüm bu kitaplar da o devrin tüm Türk Aydınları gibi M. Besim Ergun tarafından kitaplığa ilave edilmiştir.

VERASETEN İNTİKAL EDEN KİTAPLAR

1977 yılında babası M. Besim Ergun’un vefatından sonra bütün bu kitaplarla birlikte büyükbabasıHacı Ahmet Ergun’un 300 cilt civarında Osmanlıca ve Türkçe İslam dini konulu kitapları da Ahmet Ergun’ un kitaplığına dahil olur. Bunlar, Kısas-ı Enbiya, Sırat-ı Müstakim, Elmalılı Hamdi Yazır Kuran Dili (1936), Mehmet Vehbi Efendi’denHülasatül Beyan, 8 cilt Sahih-i Buhari Tercümesi gibi Osmanlıca ve Türkçe kitaplardır. Ayrıca babası Besim Ergun’dan da kendisine intikal eden 400 cilt civarında Osmanlıca kitap vardır. O tarihler itibari ile Osmanlıca bilmediğinden tam anlayamadığı bu kitapların babası Besim Ergun’a Konya’da Osmanlı Dönemi sivil paşalarından Tahir Paşa’nın oğlu Cevdet Tahir Bey’den geçmiş olduğunu bilahare öğrenecektir. Bu kitaplar Osmanlıca matbu Şiir ve Edebiyat ağırlıklı kitaplar olup her bir kitabın okunduğu tarihi gösterir Ahmet Cevdet parafı kitabın son sahifesi altında yer almaktadır. Yine 1977 yılında annesinin babası Ahmet Sabuncu’nun da vefatı üzerine de Ahmet Sabuncu’nun 1000 cilt civarındaki özellikle Maarif Vekaleti tarafından hazırlanmış Dünya ve Şark Klasiklerinden oluşan kitapları veOsmanlı tarihi kitapları, Tarih-i Cevdet ciltleri, Tarihi Raşit, Tarih-i Ebul Faruk, Mehmet Murat’tan Tarihi Umumi, Taberi Kebir Tercümesi, Tarihi Naima gibi Osmanlı Tarih kitapları ile,Rubaiyatı Ömer Hayyam (1926), M. Akif’ten Safahat, Fuzuli Divanı, Baki Divanı gibi Osmanlıca şiir ve edebiyat kitapları Ahmet Ergun’a intikal eder. Böylece oluşan kitaplıkta hem edebiyat hem tarih ve hem de felsefe bölümleri ağırlık kazanmıştır.

FELSEFE BÖLÜMÜ

Ahmet Ergun tarafından 1970’li yıllarda lise çağlarındaduyulan merak ile okunmaya başlanan Felsefe kitapları daha sonraları edinilen kitaplar ile kitaplığın en geniş bölümlerinden birini oluşturmuştur. Orhan Hançerlioğlu’nunRemzi Kitabevinden yayınlanmış 4 ciltlik Filozoflar Ansiklopedisi, Yine Remzi Kitabevinden yayınlanmış 7 ciltlik Felsefe Ansiklopedisi, Afşar Timuçin’in Felsefe Sözlüğü, Ahmet Cevizci’nin Felsefe Sözlüğü, Voltaire’nin 2 Ciltlik Felsefe Sözlüğü, Prof. Macit Gökberk’in Felsefe Tarihi, Frank Thılly’nin Felsefe Tarihi  ile başlayan ve tüm Antik Yunan Filozofları,  Eflatun’dan ve Aristo’dan bu güne bütün Felsefe akımlarını, temsilcilerini ihtiva eden bu bölümdeBertrandRussell’ın tüm eserlerini, Nietzsche’yi ve tüm eserlerini de bulabilmek mümkün olduğu gibi Hilmi Ziya Ülken’nin İslam Felsefesi eseri ve tüm İslam Filozoflarının, Farabi’nin,İbn-i Sina’nın, Gazali’nin,  İbn-i Rüşt’ün,Sühreverdi’nin, Muhyiddinİbn Arabi’nin, İbn-i Haldun’un,  Şeyh Bedreddin’in de eserlerinin Türkçelerini bulabilmek mümkündür. Felsefe bölümünü, Toplum Bilimciler ve eserleri yaniSosyoloji bölümü tamamlar.

DİN BÖLÜMÜ

            Din kitaplarının İslam Dini ile ilgili olanlarının bir kısmından verasetten intikal eden kitaplar bölümünde bahsedilmiştir. Büyük bölümü Osmanlıca olan bu kitaplara Ahmet Ergun’da ilaveler yapmış 16 ciltlik Seyit Kutup Kuran Tefsiri “Fizilalil Kur’an Tefsiri” eskilere ilaveten yeni İslam İlmihalleri Seyit Ahmet Hüsameddin Hazretleri’nin Arapça ve ağdalı bir Osmanlıca ile yazmış olduğu tüm eserleri, Tevil ve İlmi Huruf kitapları da kitaplığa dahil edilmiştir.

            Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından pek çok yayın, “Hadis Usulü”, “ Fıkıh ve Hadis Istılahları”, “Tefsirde İsrailiyat”, “Mezhepler Arasındaki Farklar” vb.gibi  pek çok neşriyat takip edilmiştir.

            Ayrıca Türklerin İslamiyet’ten önceki inanışları ile ilgili kitaplar, “ Türkler ’de Taşlarla İlgili İnanışlar”,  “ Türkler ’in İslamiyet’e Geçişleri” ile vb. kitaplar, mezhepler ve mezheplerle ilgili kitaplar özellikle Abdül Baki Gölpınar’lı kitapları, Alevilik, Arap Aleviliği, Anadolu Aleviliği üzerine pek çok kitap ve araştırma da ayrı bir alt bölümdür. 

            Turan Dursun’un “Kuran Ansiklopedisi”, Turan Dursun’un tüm kitapları, İslam Dini ve tüm dinlerin kaynakları üzerine reddiye, araştırma ve eleştirel kitaplar da ayrıca tasniflenmiştir.

            Risaleyi Nur Külliyatı ve Nurculuk üzerine yapılan incelemeler ile Fetullah Gülen Kitapları ve Fetullah Gülen Cemaati üzerine çalışmalar da ufak bir bölümdür.

            Karşılaştırmalı Dinler Tarihi ve İslam öncesi Semavi Din incelemeleri, Osmanlıca çok İncil’ler de dahil olmak üzere Hristiyanların mukaddes kitabı, Hristiyanlık Tarihi, Din Sosyolojisi, kutsal kitaplar yorumları 2 cilt eski Ahit ( Eski Antlaşmalar Serisi), 3 cilt yeni Ahit ( Yeni anlaşmalar serisi), 3 cilt YAHUDİLİK Ansiklopedisi, İslam Dünyası’nda Yahudiler üzerine kitaplar, Yehova şahitleri üzerine kitaplar, Türkiye’de dönmeler ve dönmelik(Sabataistler)  üzerine incelemeler, Süryaniler, Misyonerler ve Misyonerlik çalışması üzerine incelemeler bu din kitapları bölümünün belli başlı konularıdır.

EDEBİYAT BÖLÜMÜ

Ahmet Ergun Kitaplığı’nda dedesi Ahmet Sabuncu’dan ve Tahir Paşa’nın oğlu Cevdet Tahir Bey’den intikal eden Osmanlıca edebi eserler haricinde çok sayıda Türkçe roman, hikaye ve edebi araştırma kitabı mevcuttur.

1963 yılından itibaren takip ettiği Varlık Yayınları hem Batı Edebiyatı Klasiklerini ve hem de Türk Klasiklerini yayınlamaktadır. Ayrıca Varlık Yayınları Tiyatro serisi de bulunmaktadır. Bunun haricinde Varlık büyük cep kitapları Türk Klasikleri serisi adı altında tüm Türk şair ve yazarlarının hayatlarının ve eserlerinin anlatıldığı bir seri vardır. Bu serinin çok az eksiği ile çıkan tüm sayıları kitaplıkta mevcuttur. Kültür Bakanlığı’ da Türk büyükleri Dizisi adı altında 164 Türk Büyüğünün hayatını ve eserlerini anlatan bir dizi yayınlamıştır. Bu dizide eksiksiz olarak kitaplıktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Edebiyatından Seçmeler, Batı Klasikleri, Şark Klasikleri dizilerini yayınlamış, bu yayınevlerinden yayınlanmış tüm eserler zaman içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı satış mağazalarından edinildiği gibi bulunamamış kitaplarda sahaflardan yıllar içerisinde temin edilmiştir.

80 ile 90’lı yıllarda ve 2000’li yıllarda o kadar çok yayınevi açıldı ki mahalli yayınlar, üniversitelerin yayınları, bankaların özellikle Yapı Kredi’nin ve İş Bankası’nın yayınları artık yayınlar takip edilemez derecede çoğalmıştır.

Edebiyat bölümünde şiir kitaplarının da ayrıca bir yeri ve önemi vardır. Divan Edebiyatı bölümünde Fuzuli’nin, Baki’nin, Şeyh Galib’in, Hafız’ın, Muhibbi’nin, Nedim’in vbg. Şair sultanların,  Osmanlıca ve Türkçe Divanlarının yanı sıra Türk ve yabancı şiir antolojileri yer almaktadır. Ahmet Ergun Kitaplığı’ndaki, ilk şiir antolojisi 1959 yılında Behçet Kemal Çağar ve  NecdetEvliyagil’in müşterek hazırladıkları TC Ziraat Bankası tarafından Sponsorluğu yapılmış Ajans Türk Takvimi 1959 adlı Türk ve Dünya Şiiri Antolojisidir. Ajans Türk 1951 yılında Şevket ve Süreyya Evliyagil kardeşler tarafından kurulmuştur. Hem haber ajansı hem de basımevidir. Cep boyu diye adlandırılan her biri 750 sahife civarındaki bu ilk şiir antolojileri 1958, 1959,1960,1961 yıllarında heryıl bir başka banka sponsorluğunda Ajans Türk tarafından bastırılmıştır.

Kitaplıkta özellikle başta Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Atilla İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Orhan Veli Kanık olmak üzere tüm Türk Şairlerinin eserlerinin yer aldığı bir bölüm vardır. Son zamanlarda bu bölüm günün teknolojik imkanları ile şairlerin kendi sesleriyle okudukları şekilde kitaplara ekli CD’ler yoluyla da zenginleştirilmiştir.ANSİKLOPEDİ VE LUGATLAR

Bir kitaplığın veya kütüphanenin temel unsuru ansiklopedilerdir.

Üniversite yıllarında İngilizce EncyllopediaBrittanica ve EncyllopediaAmericana, GrollıerİnternationalAmericanaansiklopedilerini edinen Ahmet Ergun’un dedelerinden intikal eden Türk ansiklopedisi (ileriki yıllarda İnönü Ansiklopedisi adını almıştır) ve İslam ansiklopedisi ile kitaplığın ansiklopedi bölümü de genişlemiştir. Ahmet Sabuncu’dan intikal eden  Osmanlı dili ile ilgili kitaplar ve Lugatlar arasında Kamusu Osmani,  Kamusu Türki, Ahteri Kebir, Lugatı Naci de yer almaktadır. Böyle bir birikim olunca Ahmet Ergun kitaplık kurarken belli bir ihtisaslaşmaya gidememiş bilakis her bir konunun eksiğini tamamlayayım derken gelişen merakı ile kitapçılardan ve sahaflardan çıkamaz olmuştur. Ahmet Ergun Kitaplığı’nın oluşma noktası da tam burada yatar. Esas amaç kitabı okumak ve öğrenmek ise de Büyük İngiliz Düşünürü Dr. Samuel Johnson şöyle der:“Bilgi iki çeşittir; birisi kendi bildiklerimiz diğeri de nereden bulabileceğimizi bildiklerimiz”. Bu nedenle bir kütüphanede daha okunmamış kitaplar varken yeni başka kitaplar edinilebilir. Zamanı gelince bu kitaplardan bilgiye başvurulacaktır. Sahaflardan edinilen kitaplar arasında Konya’da 60 ve 70 li yıllarda Konya İl Halk kütüphanesi müdürlüğü yapmış gazeteci CelaleddinKişmir’in de kütüphanesinden 100 civarında kitabı bu kitaplığa dahil olmuştur. Bu dil ve lugatlar konulu bölümde TDK tarafından basımı yapılmış Divanı Lugatit Türk, Türk Dili Dergileri özel sayıları ( Türk Şiiri özel sayısı, Türk Öykücülüğü özel sayısı, Türk Romanı özel sayısı, Türk Romanında Kurtuluş Savaşı özel sayısı, Yazın Akımları özel sayısı vb.) gibi, GencineiGüftarFerhengi Ziya Farsça Lügat,El-Mevarit Arapça Türkçe Lügat, TDK’ nın8 ciltlik Tarama Sözlüğü, 12 ciltlik Derleme Sözlüğü ile birlikte müstakil ufak sözlükler halinde terimler sözlükleri ( Tıp Terimleri Sözlüğü, Matematik Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Yumruk Oyunları TerimleriSözlüğü)vb.gibi 27 ciltlik sözlükler ve de TDK’nın Harf Devrimi ve dil konulu 40 kitabın üzerinde pek çok yayını bulunmaktadır.İkinci Dönem Konya Milletvekili ve TDK üyesi Prof. Naim Hazım Onat’ın “ Arapçanın Türk Dili ile Kuruluşu” adlı TDK tarafından 1944 tarihinde basılmış kitabı da Ahmet Ergun’un annesinin babası Ahmet Sabuncu’ya imzalanmış olarak kitaplıkta yer almaktadır.

TARİH BÖLÜMÜ

Kitaplığın Tarih bölümünde Osmanlıca ve Türkçe Tarih Kitapları mevcut olup bu bölümde kendi arasında Dünya Tarihi, Selçuklu Tarihi, Beylikler Tarihi, Hanedanlar Tarihi ve Osmanlı Tarihi olmak üzere ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ise Atatürk ve Kurtuluş Savaşı devamı olarak ayrı bir bölümdür. Osmanlıca Tarih Kitaplarının bazıları ki bunların büyük bölümü Ahmet Sabuncu’dan intikal etmiştir; Mehmed Murad ( Mizancı) dan 6 cilt Tarih-i Umumi ( Dersaadet 1327 baskı), Ahmed Refik’ten 5 cilt Büyük Tarih-i Umumi( 1327 ), H. C Delus’tan5 cilt Cihan Tarihinin Umumi Hatları, (İstanbul Devlet Matbaası 1927-1928),  6 Cilt Tarih-i Cevdet (Vezirhanı Ali Bey Matbaası 1295), Ahmed Rasim’den 3 cilt resimli ve haritalı Osmanlı Tarih’i (İstanbul 1327) , Mehmed Murad’dan7 Cilt Tarihi Ebul Faruk ( MatbaiAmedi 1328) gibi olmak üzere 50 cildi geçkin Osmanlıca Tarih kitabı vardır. 

Dünya tarihi alt bölümü Türk tarih Kurumunun yayınları ile zenginleştirilmiş bir bölümdür. TTK’nın bu kitap serisinden Hindistan Tarihi, Roma Tarihi, Rusya Tarihi, Uzak Doğu Tarihi, Çin Tarihi, Ege ve Yunan Tarihi, Eski Mısır Tarihi, Yakın Şark Tarihi , Suriye ve Filistin Tarihi, İran Tarihi, ayrıca başka yayınevlerinden Edward Gibbon’dan 3 kalın cilt halinde Roma İmparatorluğu Tarihi, Varlık Yayınları faydalı kitaplar serisinden ABD Tarihi, Birinci Dünya Savaşı Tarihi ve İkinci Dünya Savaşı’na ait kitaplar ve ansiklopedik yayınlar ile pek çok Dünya Tarihi kitabı bu bölümü oluşturur.

Beylikler Tarihleri TTK’nın yayınlamış olduğu kitaplardan ve Hanedanlar Tarihi de Yılmaz Öztuna’nın 6 ciltlik büyük eserinden ve yardımcı kitaplardan oluşmaktadır.

Selçuklu Tarihi Türkiye’de üzerinde en az yayın yapılmış sahadır. Bu bölümde Türkiye’de en çok eser vermiş Prof.Dr. Ali Sevim’in tüm eserleri ile Prof. Dr. M. Altan Köymen’in,Prof. Dr. Erdoğan Merçil’in, Prof. Dr. Mikail Bayram’ın kitapları başka bir takım araştırmacıların yanında ve başta yer alır. Ayrıca Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser serisinden de bu döneme ait Seyahatnameler yayınlanmıştır. Selçuklu Dönemi Camiler, Külliyeler ve mimari üsluba ve tezyinata ilişkin çalışmalar da bu bölüm ile Sanat Tarihi bölümü arasında taksim edilmiştir.

Kitaplığın tarih bölümümün Osmanlı Tarihi kısmı ise en geniş bölümüdür. Bu bölümün en baş kitabı MEB’nin yayınlamış olduğu 3 ciltlik “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü”dür. Osmanlı Tarihi yazılırken bazen objektiflikten uzaklaşılmıştır. Resmi tarih Sübjektif olabileceği gibi gayri resmi tarihte aynı ölçüde veya bazen daha abartılı sübjektif olabilmektedir. En güvenilir çalışmaları Türk Tarihçiliğinin duayenlerinden Prof. Dr. İbrahim Hakkı Uzunçarşılı 17 ciltlik büyük çalışmasıyla vermiştir.Bu büyük eserin son ciltleriProf. Dr. Uzunçarşılı’nın vefatı dolayısıyla Prof. Dr. E. Ziya Karal tarafından tamamlanmıştır. Yine Türk Tarihçiliğininbir başka duayeniProf. Dr. Halil İnalcık’ın ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Osmanlı Tarihi çalışmaları da fevkalade ciddi ve akademiktir çalışmalardır.Türk tarihi üzerindeki ORYANTALİST çalışmalar ve yabancı gözüyle yazılmış çeşitli yüzyıllara ait seyahatnamelerde ayrı bir bölümdür. Bu seyahatnamelerden bir kısmı da Tercüman Yayınlarının 1001 Temel Eser serisinden yayınlanmıştır. Ayrıca kitap yayınevi de seyahatnameler üzerine ciddi kitaplar neşretmiştir ve Ahmet Ergun Kitaplığı’nda yer almaktadır. YKB Tarafından Evliya Çelebi Seyahatnamesi gerek Orhan Şaik Gökyay çalışması orijinalinden ve gerekse transkripsiyonu olarak tam metin kalın 2 cilt halinde yayınlanmıştır ve kitaplıkta yer almaktadır.

Geçen yıllar da yeni merak sahaları doğurmuş, sanat tarihi, tiyatro ve tabiki meslek dolayısıyla Hukuk Kitapları da kitaplıkta yerlerini almıştır.

 UYGARLIK KÜLTÜR VE BİLİM TARİHİ

Kitaplığın bu  bölümünde de“Anadolu Uygarlıkları”, “Hitit Çağında Anadolu” , IvarLıssner’den“Uygarlık Tarihi”, “Ege ve Yunan Tarihi”, “Japon Kültürü”, “Anadolu Yaşam Kültürü”, “Kültür Tarihi” kitaplarının yanı sıra TÜBİTAK Yayınlarından “Modern İnsanın Kökeni”, Carl Sagan’dan “Bilimin Işığı”, “Modern İnsanın Kökeni”, B. Russel’den“Sorgulayan Denemeler”, “Matematik Sanatı”, “Geometrinin Gizli Deryası”, “Gödel Kanıtlaması”, “Büyük Bilimsel Deneyler”, “Kimya Öyküleri”, “Evren ve Eınstany”, “Kuantum Fiziği Üzerine İlmi  kitaplar”, “Sibernetik İlmi”, “Teknolojinin Evrimi”vbg. 150 cilt üzeri bilimsel temel kitap vardır.  

TİYATRO -SİNEMA

Kitaplıktaki Tiyatro kitaplarının bir kısmı kuramsal, büyük bölümü ise 20 ciltlik kısmı Osmanlıca olmak üzere tiyatro oyunlarıdır. Pek çok yayınevi tarafından yayınlanmış eski ve yeni tiyatro oyunları da kendi içerisinde Dünya Klasikleri, yabancı klasikler, Yunan Klasikleri ve Türk oyun yazarlarının eserleri olarak ayrılmaktadır.William Shakespeare’in oyunlarının Türkçeleri haricinde tümünün İngilizceleri de kitaplıkta mevcuttur. Ayrıca Devlet Tiyatroları Tarihçesi “60 Yaşında Bir Taze”, “Küçük Sahne”, “Cüneyt Gökçer”vb. gibi özel ve prestij yayınlar, tiyatro afişleri de bu bölümdedir. Mitos Boyut Yayınları son 20 yılda bütün tiyatro oyunlarını toplayıp, güncelleyip yayınlamakla büyük bir hizmeti yerine getirmiştir. Kitaplıkta bu bölümde 1930 ve 1960 yılları arası İstanbul Şehir Tiyatroları’nın aylık oyun broşürleri ile bazı oyunların müstakil broşürleri koleksiyon olarak bulunmaktadır. Ayrıca 2004 yılında ( Tomris Çetinel’in Konya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Döneminde)Konya Devlet Tiyatrosu Kitaplığı’na Ahmet Ergun Kitaplığından sahaflardan ve dostları eski Devlet Tiyatrosu Sanatçılarından temin edilmiş 100’ün üzerinde Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü oyun tekstleri ile oldukça fazla miktarda Devlet Tiyatrosu oyun broşürleri, Devlet Tiyatrosu iç hizmet eğitim kitaplarıve sahnefotoğrafları hediye edilmiştir.

Bu bölümün bir kısmı da Dünya ve Türk Sineması üzerinedir. “Dünya Sinema Tarihi”, “Türk sinema tarihi”, “Atilla Dorsay’dan “100 yılın filmi”, “100 yılın yönetmenleri”, “ 100 yılın 150 oyuncusu”, “ Yüzyılın Türk Filmi”, “Sinemamızda Çöküş ve Rönesans Yılları 1990-2004 Türk Sineması”gibi hepsi Remzi Kitabevi’nce yayınlanmış kitaplar ile Türker İnanoğlu’ndan “5555 Afiş Ve Türk Sineması”, Agah Özgüç’ün “Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi” vbg. Kitapların yanı sıra 500 CD’lik birde Oscarlı Filmler koleksiyonu vardır. 

MÜZİK - FOLKLOR


Kitaplığın müzik kitapları bölümünde Batı Müziği ve Türk Müziği üzerine kitaplar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. “Batı Müziği Terimleri Ansiklopedisi”,4 ciltlik “Opera Tarihi”,  Bale ve Caz üzerine kitaplar ve Batı Müziğinin ünlü Türk temsilci ve bestecileri, ile 3 ciltlik “Türk Musikisi Ansiklopedisi”, “Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi”, “Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları”, Ali Ufki’denMecmuaiSazü Söz, ünlü Türk Klasik Müzik Temsilcileri, bestecileri ve icracılarının hayatlarına ait kitaplar ile “Türk Halk Müziği Ansiklopedisi”, “Türk Halk Oyunları”, “Karagöz musikisi”, “Halk Müziği Kitapları”, Konyalı Şair ve Halk Araştırmacısı İhsan Hınçer’in yayınladığı “Türk Folklor Dergisi”tüm koleksiyonu da bu bölümün kitaplarındandır.

SANAT TARİHİ

Kitaplığın Sanat tarihi bölümünde sanat tarihi ve arkeoloji kitapları ile Türkiye Müzeleri özel kitapları, Türkiyemiz Dergisi tüm sayıları, Doğan Kardeş Sanat Şaheserleri Serisinden Dünya ressamları serisi, İngilizce olarak 10 cilt “Book Of Art” Ansiklopedik Eseri, Tombak koleksiyon dergileri, Yüzlerce müzayede katoloğu, İkonalar, Türk Seramikleri, Türk ve İslam Mezar Taşları, İslam Minyatürleri, Hat Sanatı, Türk evleri geleneği ve Türk evleri üzerine kitaplar, Türk Vakıflar idaresi kitapları, Anadolu Mihrapları, Roma Devri heykel traşlığı, Türk oyaları katalogları, Türkiye ve İstanbul gravyerleri serisi üzerine Kültür Bakanlığı’nın 6 cilt eseri gibi pek çok arkeoloji  ve sanat tarihi kitapları bulunmaktadır.

HUKUK KİTAPLARI          

Eski Konya Belediye Reisi ve 6,7ve8. Dönem Konya Milletvekili M. Şevki Ergun siyasi hayatının akabinde Ankara’da serbest avukatlık yapmıştır. Hukuk Kitapları da oğlu Erdoğdu Ergun tarafından Ahmet Ergun’a 1990’lı yıllarda intikal ettirilmiştir. Bu kitaplar arasında Muharriri Esbak Musul Valisi, Mektebi Hukuktan mezun Hacı Reşit Paşa olan Dersaadet 1328 baskılı ve 8 cilt Ruh-ul Mecelle, Meclis idaresi Evkafı Hümayun Reisi Atıf Bey’den Dersaadet 1317 baskılı Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’den Kavaidi Külliye-i Fıkhı-ye , Müellif-i Fransa Meclisi Mebusan Katibi Umumisi Öjen Piyer’den 2 cilt İstanbul 1926 baskılı Mufassal Hukuki Siyasiye gibi 50 cildin üzerinde hukuk kitabı vardır.

Türk Hukuk Tarihi ve İslam Hukuk Tarihi kitapları Ahmet Ergun tarafından daha sonraki yıllar gerek kitapçılardan ve büyük bir kısmı sahaflardan olmak üzere ki,taplığa dahil edilmiştir. Bunlar, “ İslam Şirketler Hukuku”, “ İslam İcra ve İflas Hukuku”, “ Mezhepler Hukuku”, “ İslam Hukukunda Borcun Gecikmesi”, “İslam Aile Hukuku” gibi araştırma ve inceleme kitaplarıdır.

80’li ve 90’lı yıllarda da babası M. Besim Ergun’un dostu ve Konya Hukuk Hakimi Ömer Onsun’un Hukuk Kitapları oğlu Kenan Onsun ( Prof. Dr. ) tarafından Ahmet Ergun’a verilmiştir.Hakim Ömer Onsun’un hukuk kitapları ve Avukat M. Besim Ergun’dan intikal eden hukuk kitapları üzerine Ahmet Ergun’da mesleğinin avukatlık olması dolayısıyla kendi edindiği kitaplar toplamı, 1991 yılında Konya Barosu’na bağışlamış olduğu 350 kitabın haricinde kitaplıkta 600 cildin üzerinde bir mevcuda sahiptir.

SİYASET VE YAKIN SİYASİ TARİH

M. Şevki Ergun’dan oğlu vasıtası ile Ahmet Ergun’a intikale eden kitaplar arasında M. Şevki Ergun’un parlamenterlik zamanında ( 6-8. DÖNEM Konya Millet Vekili) parlamento ile ilgili kitaplarda vardır. M. Şevki Ergun Parlamenterlik döneminden evvel Konya Belediye Reisliği yapmış ve o dönemde de Halk Partisinin ( tek parti döneminde) Konya’da yayın organı olan EKEKON Gazetesini çıkartmıştır. M. Şevki ErgunParlamentoya girdikten sonra Ekekon Gazetesinin mesul müdürlüğünü M. Besim Ergun devam ettirmiş fakat gazete 1951 yılında kapanmıştır. Gazetenin tüm arşivi M.Besim Erguntarafından1960 lı yıllarda Ankara’da Milli Kütüphaneye verilmiştir. (Bugün bu eksiksiz koleksiyonun dijital bir nüshası Yazma Eserler Konya Bölge Müdürlüğü arşivindedir.M. Şevki Ergun’unaile fotoğrafları da dahiltüm fotoğrafları veKonya Belediye Reisi olduğu dönemde çekilen Konya fotoğrafları ve aynı dönem Konya Valisi Cemal Bardakçı’nın M.ŞEVKİ Ergun ile birlikte törenlerde ve özellikle 1933 yılında Cumhuriyetin 10. Yıl kutlamaları münasebeti ile çekilen tören fotoğrafların dijital nüshaları da Yazma Eserler Konya Bölge Müdürlüğü arşivindedir.)Ekekon gazetesinin bir kısım özel nüshaları ile aynı yıllar tarihli diğer Konya gazetelerinin yine bir kısmı ile birlikte Avukat Ahmet  Ergun kitaplığında yer almaktadır. Ayrıca Besim Ergun tarafından koleksiyon haline getirilmiş ulusal basındaki en yüksek tirajlı gazetelerin ( Ulus, Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet vb.) 29 Ekim tarihli nüshaları ve 10 Kasım 1938 tarihli gazeteleri ve mecmuaları, yakın siyasi tarih ile ilgili özellikle 27 Mayıs 1960-61 yılları arası gazeteler ve mecmualar ve dergilerde koleksiyona dahildir.

1960 İhtilali ve sonrası dönem kitapları, döneme ait tüm anı kitapları ve 1960 İhtilal ve döneminin hazırlık tatbik ve sonrasını anlatan kitaplar bu bölümde büyük yer tutar. Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ( Celal Bayar’ın torunu) Kitabevi Yayınevi Yayınlarından 16 ciltlik (8 ayrı davaya ait) Yassıada tutanakları, ayrıca o dönemde Yassıada’ya gidip duruşmaları izleyenlere dağıtılan Yassıada broşürü ( Yassıada ve mahkeme salonunun krokileri ve davalar ile ilgili izahatları muhtevi ufak kitapçık), tüm Yassıada mahkemesi hüküm özetlerini de gösteren ve bol resim ihtiva eden dönemin HAYAT mecmuaları ( magazinel yönden) da döneme ait bolca anı kitabı ile birlikte bu bölümde yer alır. Yine takip eden yılların 12 Mart ve 12 Eylül, 28 Şubat dönemi kitapları da bu bölümü tamamlar.

Gazeteci Metin Toker’in Batıda yayınlanan haftalık siyasal dergilere benzer haftalık yayınladığı ve 15 Mayıs 1954 tarihinde yayına başlayıp 31 Aralık 1967 tarihine kadar yayın hayatını sürdürenAkis ve İstanbul’da 1958 -1968 yılları arasında yayınlanmış haftalık haber dergisiolan Kim Dergilerinin tüm ciltlenmiş sayıları ile birlikte bu birikim kitaplıkta ayrıca bir basın kitapları bölümü de oluşmasına vesile olmuştur. Bu bölümde Osmanlıca dergilerden Sevimli Ay, Resimli Ay, Yedigün, Muhit dergileri ile Akbaba Mecmualarının da ciltlenmiş bazı nüshaları vardır.


KONYA KİTAPLARI

Ahmet Ergun Kitaplığında Konya ve Konya kitaplarına ait bölümde başta İbrahim Hakkı Konyalı’nın Konya Tarihi, Akşehir Tarihi, Aksaray Tarihi, Ereğli Tarihi olmak üzere 23 Nisan 1938 tarihli ve İstanbul Galata’da ÇituriBasımevinde basılmışTürk İllüstrasyonu,“Konya Fevkalade Nüshası”, 1923 tarihli ve Ahmet İhsan ve Şerikleri Matbahaneyi Osmaniye Şirketinde bastırılmış, ciltli olarak Konya Halkevi Mecmuaları koleksiyonu, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlana Özel Sayısı (1943), bir yarısı Osmanlıca ve bir yarısı da Fransızca basılmış 1329 ( 1913) tarihli “ Konya Ovasının Iskasına ( sulamasına) dair Mukavelename Şartnamesi vb. gibi 300 cilt civarında Konya kitabı bulunmaktadır.

Halkevi Mecmuaları koleksiyonu, Konya Halkevi Kültür Dergisi Mevlana Özel Sayısı (1943), bir yarısı Osmanlıca ve bir yarısı da Fransızca basılmış 1329 ( 1913) tarihli “ Konya Ovasının Iskasına ( sulamasına) dair Mukavelename Şartnamesi vb. gibi 300 cilt civarında Konya kitabı bulunmaktadır.
ATATÜRK KİTAPLARI

Ahmet Ergun Kitaplığı’nın bir de Atatürk Kitapları bölümü vardır. Atatürk ile ilgili kitaplar, fotoğraflar ve Atatürk fotoğraflı takvim koleksiyonu, Atatürk’ün ölüm günü ve naaşın bir müddet kalacağı Etnoğrafya Müzesine nakledildiği 21 Kasım 1938 günü ulusal gazeteleri bu bölümde yer alır. Çok güzel bir cilde sahip ve özel basım yapılmış ( ilk 50.000 basımlık serinin haricinde)  1928 tarihli GAZİNİN NUTKU ( cilt içerisinde haritalar ve vesikalarla birlikte) ve de Muhteviyatı Vesaiki başlıklı Nutkun 2. Cildi de bu bölümde yer almaktadır.

Kitaplıkta Atatürk bölümüyle içi içe, Kurtuluş Savaşı bölümü vardır, Kurtuluş Savaşını takip eden yıllar içindetek parti dönemi ve çok partili döneme geçiş ile  Türkiye İş bankası tarafından yayınlanmış “ TBMM Gizli Celse Zabıtları”, 1955 tarihinde yayınlanmış Ferudun Kandemir’in “Siyasi Dargınlıklar Serisi”,KazımKarbekir’in tüm kitapları, hatıraları yer alır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MÜESSESELERİ VE TOPLUM YAPISI

Kitaplıkta Türkiye Cumhuriyeti Bölümünde ufak bir bölümü de Osmanlı’da Duyun-u Umumiye den Cumhuriyet Dönemi Ekonomik ve Sosyal yapılanma dönemi kitapları oluşturur. Bunlar bankalar tarafından Cumhuriyetin 50. Ve 75. Yılı için  özel bastırılmış ve hazırlanmış prestij  kitaplarıdır. Bunlar TC. Ziraat Bankası , Emlak Bankası, İller Bankası, Demir Bank, Türkiye İş Bankası, Tütün Bank, Tariş Bank, Şeker Bank, Sümer Bank ve Halk Bank kitapları ile geçmişten günümüze “ Posta ve PTT Tarihi”, “Türk Traktör Tarihi”, “Türk Otomotiv Sanayii”, “ Türkiye Tekstil Tarihi”, “Et ve Balık Kurumu Kuruluşu 1953”gibi kitaplar ile Türkiye’de Toplum Bilimsel ve yasal açıdan “ Türkiye’de Ailenin Değişimi, Türkiye’de Kadının Rolü”, “Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü”, “Cumhuriyet Dönemi Ailenin Sosyal Gelişimi” ve “Türk Kadının Toplumdaki Yeri Üzerine İncelemeler” ve 5 ciltlik “Türk Eczacılık Tarihi”, “75 Yıldır Değişen Yaşam, Değişen İnsan ve Cumhuriyet Modaları”, “ Çarklardan Çiplere”, “Değişen Kent ve Mimarlık”, “75 Yılda Çarkları Döndürenler” gibi Tarih Vakfı ve Türkiye İş Bankası yayınlarıbu bölümdeki inceleme kitaplarıdır.

MİTOLOJİ-EFSANE VE DESTANLAR

Kitaplıkta önemli bir bölümde Mitolojilere ayrılmıştır. Bu bölümde Dünya Mitolojisi ve Türk Mitolojisi kitapları başta olmak üzere Yunan Mitolojisi, Roma Mitolojisi, Yakın Doğu Mitolojisi, Hint Mitolojisi, Kızılderili Mitolojisi, Şark Mitolojisi, İran ve Fars Mitolojisi, İbrani Mitleri, Kürt Mitolojisi, Aryan Mitolojisi, Çin ve Japon Mitolojileri, Sümer Mitolojisi, İnka ve Maya Efsaneleri, Şan Kızı Destanı, Binbirgece Masalları, Dede Korkut Kitapları, Anadolu Büyüleri ile sair mitolojik kuram ve mitolojik öykü kitapları yer almaktadır. Mitolojiler ilkel insan topluluklarının evreni, yeryüzünü ve tabiat olaylarını kişileştirerek yorumlama ve henüz sırrını çözemedikleri yaşamla ilgili her türlü oluşumu anlamlı bir biçimde açıklama gereksiniminden doğmuş öykülerdir. Bu Mitoslar dinlerinde başlangıcıdır. Buna bağlı olarak efsaneler, halkın hayal gücüyle oluşturduğu ideal insan tipini dile getirir ve nesilden nesile aktarılır ve hayal gücüne dayanır. Destanlar ise toplumsal hayatta derin iz bırakan yaşanmış olaylardan beslenir onların etkisiyle oluşur. Toplumların mitolojilerini, inanış, örf, adet ve efsaneleri ile destanlarını bölüm olarak ihtiva etmeyen bir kitaplık şayet bir ihtisas kitaplığı değil ise eksik bir kitaplıktır.

ÖZEL BİR DERNEK MASONLUK VE MASONLAR

Masonluk ile ilgili Türkiye’de  yayınlanmış kitaplar ile yalnızcaMason Derneği üyelerine  mahsus basılmış kitap ve broşürler, tüzük ve nizamnameler, fotoğraflar , belgeler , dökümanlar benzer dernekler ileilgili kitap ve mecmualarda kitaplıkta ayrı bir bölümdür. Pek çok Masonda dahi pek nadir olarak bulunan çok eski ve yeni tarihlibu iç neşriyat kitap ve belgeler uzun yıllar içerisinde İstanbul, Ankara, İzmirsahaflarından temin edilmiştir.

GİZLİ İLİMLER VE RUH BİLİMİ

Ahmet Ergun Kitaplığı’nda 200 ciltlik bir bölümdür. Bu bölümde 8 ciltten oluşan Türkçe gizli ilimler kitabı vardır. Bu 8 ciltlik kitabın kaynağı Osmanlıca İlm-iVefkve Ebcet İlmi kitapları Osmanlıca ve 4 cilt halinde bu bölümün baş kitapları arasındadır.

            TÜBİTAK tarafından 6 cilt olarak yayınlanan “Rakamların Evrensel Tarihi”, “Sayıların Gizemi” adlı eserler, “Rakamların Esrarları”, Abdül Baki Gölpınarlı tarafından yayınlanan “Hurufilik Metinleri”, “Ebcet Hesabı ve Tarih Düşürme” bu bölümde birbirlerini tamamlayan kitaplardır. Gerek Anadolu büyülerinde gerekse Yahudi gizli öğretilerinde, Kabala’ da, İlm-i Huruf’ta, Nümoroloji İlminde, Şamanizm’ de öğretiler birbirine çok yakındır ve tarihte en ilkel dinden ve dönemden en son devre ve dine kadar bu öğretiler hep görülmüştür.

            Türkiye’de Ruh Biliminin kurucusu Dr. Bedri Ruhselman’dır. Dr. B. Ruhselman’ınMedyom serisi olarak 1949 tarihinde yayınlamış olduğu “Ruhlar Arasında” kitabı ile 1951 yılında yayınlanan aylık Metapisişik tebliğ ve araştırma dergisi olan “İç Varlık” dergileri ile 1946 yılında yine Bedri Ruhselman’ın yayınladığı “Ruh ve Kainat Tecrübi Neo Spiritüalizm” adlı 1064 sayfadan oluşan kitabı, Dr. Ruhselman’ın talebesi Dr. Refet Kayserilioğlu’nun çok uzun yıllar devam ettirip yayınladığı “Sevgi Dünyası” dergileri,  1935 yılında Dr. PıerreJanet tarafından yazılmış ve Cemil Sena Ongun tarafından tercüme edilmiş  “Ruhi Mucizeler” adlı eseri, Ruh ve Madde yayınlarından yayınlanan Kirlian Fotoğrafçılığı ( Ruh Fotoğrafçılığı) ile Ruh Madde yayınlarının başkaca kitapları ve de Nostradamus Öğretilerine ait kitaplarbu bölümün kitaplarıdır.

Kitaplığın GASTRONOMİ Bölümü

Ahmet Ergun Kitaplığı’nın yaklaşık 250 kitaplık bir bölümünü de Gastronomi ve mutfak kitapları oluşturmaktadır. Tüm Dünya ve Türk mutfaklarına ait kitaplar İngilizce ve de Türkçe olarak iki bölümdür. Muhtelif yemek dergilerinin ve ansiklopedilerinin yanı sıra Türkiye’nin ayrı ayrı tüm bölgelerinin yöresel mutfaklarının kitapları bu bölümün kitaplarıdır. Konya Turizm Derneği tarafından yayınlanan Milletler Arası Yemek Kongreleri Kitapları ile Türk Halk Kültürü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınlarından Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar Dizisinin 12 ciltlik Sempozyum kitapları da bu bölümde yer almaktadır.

Çayın kültür tarihi, “Çay Kitabı”, “ Ekmek Kitabı”, “ Ölmez Ağacın Peşinde Zeytin Kitabı”, “Türkiye’nin Peynirleri”, “ Sarımsak’ın Kitabı” gibi spesifik kitaplarda vardır.

Yemek kitaplarının yanı sıra bir kısmı İngilizce öbür kısmı da tercüme olarak Türkçe olmak üzere muhtelif içkilere ait imal aşamasından sunum safhasına kadar bilgiler ihtiva eden içki kitapları da bulunmaktadır. Neşriyat Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ziraat Bankası Mütehassıs Müşavirlerinden Necati Gönençer’in hazırladığı 1945 baskı “ Şarap ve Şarapçılık” ile Ziraat Vekaleti Neşriyatı 1943 baskıKemal Cemal Öncel’in hazırladığı “Köy Eğitmenleri İçin Pratik Şarapçılık ve Sirkecilik” bu bölümün ilginç kitaplarındandır.

Yine 1960’lı yılların çok önem verilen  adabı muaşeret ve görgü kitapları da bu bölümü zenginleştirmektedir. 


TIPKI BASIM KİTAPLAR

            Kitaplığın tıpkı basım kitaplar bölümünde 7 cilt kitap yer alır. Bunlardan üçü  Hz. Mevlana’nın tıpkı basım eserleridir. Diğer ikisi de  TDK’nın yayınlarıdır.

1 Mesnevi Tıpkı Basım

Kültür Bakanlığı yayınlarından Türk Klasikleri Dizisinden 1993 yılında Konya Mevlana Müzesi’ndeki orijinal Mesnevi’nin aynı ebadında tıpkı basımıdır. 3000 adet basılmıştır.

2 Divan-ı Kebir Tıpkı Basım  2 Cilt

2007 yılında Konya Mevlana Müzesi’ndeki Divan-ı Kebir’in bir Amerikalı tarafından 200 adet özel yaptırılmış tıpkı basımıdır.

3 Fih-i MaFih- Mektubat-Mecalis-i Seba Tıpkı Basım

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2010 tarihinde Konya’da Hz. Mevlana’nın 3 eserinin birlikte tek ciltte tıpkı basımıdır. 

4 Kutadgu Bilig Tıpkı Basım 2 Cilt

TDK tarafından 1943 yılında Fergana Nüshası esas alınarak yaptırılmış ciltli tıpkı basımdır.

5 Şeyhi Divanı Tıpkı Basım

TDK tarafından 1942 tarihinde yaptırılmış tıpkı basımdır.


İMZALI KİTAPLAR BÖLÜMÜ

Bu çapta bir kitaplıkta olması gereken önemli bir bölümde İmzalı kitaplar bölümüdür. Bu kitaplıkta imzalı kitaplar özellikle Ahmet Ergun’a ismen imzalanmış şair ve yazar dostlarının kitaplarından oluşmaktadır. Bu kitaplardan Ahmet Ergun’a imzalanan en eskisi ve dolayısıyla ilki 07.10.1968 tarihini taşımaktadır ve Varlık yayınları faydalı eserler serisinden “Edebiyatımızda isimler sözlüğü”, Yazarı Behçet Necatigiltarfından “Ahmet Ergun için çalışmalarında yardımcı olması dileği”ile imzalanmıştır. Yine Konya’lı şair ve yazar Baha Vefa Karatay’ın “manken” adlı kitabı 1950 Tarihinde “kardeşim Besim Ergun’a” yazılarak imzalanmıştır. Aynı yazarın “Adsız Kahramanlar kitabı” 1949 tarihinde  M. Besim Ergun’a imzalanmıştır. Konyalı Şair Feyzi Halıcı pek çok kitabını 1950‘li yıllardan itibarenM.Besim Ergun’a, Ahmet Ergun’a, Ahmet Ergun’un kızlarına ve torununa olmak üzere 4 kuşağa imzalamıştır. Günümüz şair ve yazarlarından Hilmi Yavuz , Ahmet Ümit , Sunay Akın’ın tüm kitapları, tiyatro oyun yazarları Turgut Özakman’ın, Güngör Dilmen’in ve Turgay Nar’ın tüm tiyatro eserleri Ahmet Ergun’a imzalı olarak kitaplıkta yer almaktadır. Bu kitapların ve Ahmet Ergun’a imzalı diğer kitapların yazarları Ahmet Ergun’un yakın dostlarıdır ve bu kitaplar kitap imza günlerinde imzalatılan kitaplardan değildir. Kitap sahibi için anlamlı anılar, dilekler ihtiva ederler.   Ayrıca 1978 yılında Ankara’da öldürülen C. Savcısı Şair Doğan Öz’e yazarlarından imzalı kitaplar da sahaflardan temin edilmiş olarak Ahmet Ergun kitaplığındadır.


KİTAPLIĞIN ÖZETİ

            Kitaplıkta raflar üzerinde o rafın ihtiva ettiği bölüm adı yer almaktadır. Ayrıca raflar arasında kitap ve kitaplıkla ilgili güzel sözler göze çarpıcı yerlere yerleştirilmiştir. Bunlar içerisinde Ahmet Ergun’un en önemli bulduğu ve karşısındakinden davranış olarak  beklediği söz ise şudur:

                        “ LÜTFEN OKUMADIYSANIZ TARTIŞMAYALIM”.

10 Aralık 2015 Perşembe

HASAN ÇOBUR'UN KİTAPLARI

                                                    Hasan Çopur
                                                                                                                

   “Sessiz esen rüzgar hayat vericidir, serinletir nefes aldırır. Sessiz ırmağın derinliği, altındadır. Çağlamak köpürmek yerine dinlendirici ve güven vericidir. Kaynağından itibaren bereket ve hayat dağıtır. Sessiz ve yavaş yağan kar taneleri metrelerce yükselir. Ağır ağır erir ve akar, ama toprağın derinliklerine kadar inerek canlılara hayat verir.”


      Konya’mızda Konya kültürünün sevdalısı, şehrimizin hafızası, belge, bilgi ve kaynak toplama tutkunu, Hasan ÇOPUR sessiz sedasız mütevazı bir şekilde Konya tarih ve kültürünün yedieminliğini üstlenmiştir.
      Örnek bir Konya çelebisi olan Hasan ÇOPUR; 1934 Konya-Pürçüklü Mahallesi doğumlu. Esas nüfusa kayıtlı olduğu yer, bugünkü Kurbucedid Mahallesi. Hasan ÇOPUR’ un babası Hüseyin, dört kardeşler; birisi kız üç oğlan. Beş batın önceki dedeleri Alanya’dan Konya’ya göçmüşler. Konya’ya tahsile gelip Konya’da bir medrese kurmuşlardır. Keleş Hoca Medresesi, Kurdoğlu Medresesi diye de bilinen bu medrese bu günkü Migros’un yakınındaydı. Bu medresede Hacı Çopurzade Mustafa Efendi uzun süre müderrislik yaptı. Önceki dedeleri de Çaybaşı tarafında bezirhane işletmişlerdir. Babası Hüseyin ÇOPUR, Yüksek Ticaret Mektebi’nden mezun olmuş, bir süre İş Bankası’nda memur olarak çalışmıştır. Hasan Çopur, Sanat Okulu’nun orta kısmını bitirince, babasıyla birlikte Pürçüklü Mahallesi’nde eski adıyla, Pürçüklü Sokak, yeni adıyla Kadılar Sokağı’nda, daha önce Konya’da Almanların yaptığı nikelajcılık işini yapmaya başladılar. Bu arada İstanbul Caddesi’ndeki Hacı Çopur İşhanı’nın bulunduğu yerde yıkılmış olan Şems Oteli’ni de işlettiler.
       Hasan ÇOPUR, bu işleri yürütürken musikiye merak sarar ve ney üflemeye başlar. Eşref Yazgan, Neyzen Kuyumcu Kemal Bey gibi musikişinaslarla birlikte “Yatağanlı” Mustafa Özdemir’den nota meşk eder.1962’de Turizm Derneği Ahmet Bican’ı Konya’ya getirerek Kapı Camii yakınındaki Hasan Çopur’un evinde sema eğitimini başlatır.
       Bu yıllarda müzikle ilgili kitapları toplamaya ve Mevlevî kültürüyle ilgilenmeye başlar. Hz. Mevlânâ ile ilgili yazılan çizilen ne bulursa arşivine kazandırır. Böylece eskiyle haşir neşir olmaya ve Konya ile ilgili nerede ne bulursa almaya çalışır. Özellikle Konya ile ilgili fotoğraflara meraklıdır. Eski Konya ve Konyalılara ait fotoğrafları toplamaya başlar.
       Hasan Çopur 1954 yılından bu yana ihtifal fotoğraflarını toplamıştır. Elinde Konya ile ilgili yüzlerce fotoğraf, binlerce kitap ve değişik belgeler mevcuttur. Fotoğraf, makale, harita, Konya giysileri; mıhlama, kırkpare seccade, Kıvratma damat ve ihtiyar gömlekleri, Libade, Konya’da dedesinin Ermenilere dokuttuğu halılar, değişik mektup örnekleri vb…tarihi eşyalar koleksiyonunda bulunmaktadır.Konya ile ilgili bulduğu belgelerin, dökümanların %70’ini İstanbul’dan toplamıştır.
        Bu katalogda yer alan kitaplar ise, Hasan Çopur Bey’in koleksiyonundan seçilen, Konya ile ilgili veya Konya’lı yazarlar tarafından yazılan kitapların bir kısmını oluşturmaktadır.        
                                                                                                            Bekir ŞAHİN

       
 1. 19. Yüzyıl Anadolu Şehirleri. Derl. ve Çev. İlhan PINAR. Akademi   
               Kitabevi, İzmir-1998.
 2. 1923-1938. Döneminde Konya. (Yüksek Lisans Tezi) Haz. Osman  
               SÖNMEZ. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya-1987. 
 3. 1947 Harp Okulu Mezunları Ad-Adres Rehberi. 1990.
 4. 1956 Yılı Çalışma Raporu. Konya Verem Savaş Derneği Yayınları, Konya.
 5. 1989'dan 2000'lere Bir Başarı Öküsü: Konya. Ed. Ahmet KÖSEOĞLU,
               M.Nafi KAYA. Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul-1998.
 6. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri.  SÜSAM,  Konya-1998.
 7. Abdullah Nidai-yi Kaşgari ve Hakkıyye Risalesi. Haz. Güler MIHOĞLU.   
               Simurg Yayınevi, İstanbul-2004.
 8. ACET, Sarı Hasan.
               Hikmetli ve İbretli Şiirler. Gürcan Matbaası, İstanbul-1968.
 9. AÇAN, İbrahim.
               Burada Hukuk Geçmez. Şubat Basım, İstanbul-1998
10. Adalet Partisi Konya 3. Kongresine Sunulan İl İdare Kurulu Faaliyet                      
               Raporu. Yıldız Basımevi, Konya-1966.
11. Ahırlı'97.  Ahırlı Kaymakamlığı, 1993.
12. AHMET, İhsan.
               Selçuk Sarayında Birinci İzzettin. Yeni Anadolu Matbaası, Konya-           
               1933.          
13. AHMET, İhsan.
               Selçuk Sarayında Prenses Tamara.Yeni Anadolu Matbaası,              
               Konya-1933.
14. Aids İnsanlığı Tehdit Ediyor. Ed. Selam ÇİVİ. Ermenek İlim ve Kültür  
               Vakfı, Konya-1995.
15. AKAR, Metin.
              Veled Çelebi İzbuda .T.D.K., Ankara-1999.
16. AKDOĞAN, Memiş.
               Konuşulan Almanca. Kanaat Matbaası, Konya-1961.
17. AKIN, Celal. 
               Alaza. Konya.
18. AKIN, Celal. 
              Taşlamalar Haşlamalar.
19. AKIN, Celal.
               İçimdeki Coşku. Konya.
20. AKINCI, Hasan Hüseyin-GÜNÖR, Fikret.
               İlçemiz Ilgın. Nur Basımevi, Konya.
21. AKOK, Mahmut.
               Konya'da 3 Tarihi ve Mimari Eser.  TTK, Ankara-1973.
22. AKOK, Mahmut. 
               Konya'da Sahib Ata Hanikah Caminin Rölöve ve Mimarisi. TTK      
               Ankara-1972.
23. AKÖZ, Alaaddin.
               Kanunî Devrine Ait 939-941/1532-1535 Tarihli Larende [Karaman]
               Şer'iye Sicili.  Tablet Yayınları, Konya-2006.
24. AKSUNGUR, Mehmet.
               Taşeli'nde Köyüm Uğurlu. Konya-2002.

25. AKYOL, Yaşar. 
              Yazarlar Kılavuzu. Hür Yayınevi, İstanbul-1972.
26. ALDAĞ, Talat.
              Devlet ve Adalet. İvriz Matbaası, Konya-1959.
27. ALDAĞ, Talat.
              Düşünebildiklerim. Konya-1988.
28. ALDAĞI, Talat.
              Devlet Adamı. Konya-1999.
29. ALICIGÜZELİ, İzzettin.
              İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim: Modern  Öğretimin İlke,  
              Metod ve Teknikleri. İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul-1978.
30. Ali Eşref Dede'nin Yemek Risalesi. Haz.Feyzi HALICI. Atatürk Kültür  
              Merkezi, Ankara-1992.
31. ALİŞAR, Fahrettin. 
              Çiğil Türkleri ve Aşağı Çiğil.  Aşağı Çiğil Belediyesi.  Ankara-2005.
32. ALİŞAR, Fahrettin.
              Her Yönüyle Konya Derbent'i. Kültür Ofset Basımevi, Antakya-1994.
33. ALİŞAR, Fahrettin.
              İçel Çocuk Folklorundan Damlalar. Kültür Ofset Basımevi, Antakya-
              1994.
34. ALPEREN, Bilâl. 
              Beyşehir ve Tarihi.  Büyük Sistem Dersanesi Matbaası,  Konya-2001.
35. ALTAN, Midhat.
              Konya'nın İktisadî Bünyesine Bir Bakış. Hüsnü Tabiat Basımevi, İstanbul-1940.
36. ALTIN, Abdurrahman.
              Karaman ve İlçeleri Evliyaları.  Karaman-1997.
37. Altıncı Konya Üniversite Haftası: 28 Eylül 1945-4 Ekim 1945. Cumhuriyet  
              Matbaası, İstanbul-1946.
38. ALTINIŞIK, İsmail.
              Dinle Sen de Dinle.  Temel Neşriyat, İstanbul-1999.
39. ALTINIŞIK, İsmail.
              Ömür Boyu Savaş. Garanti Matbaacılık, İstanbul-1977.
40. ALTINTAŞ, Hayrani.
              İbni Sina Metafiziği. Kültür Bakanlığı, Konya-2002.
41. Âmme Hayır Tesislerine ve Fakirlere Yardımcı Cemiyeti Hayriye Ana
              Nizamnamesi. Yenikitap Basımevi, Konya-1959.
42. Anılarda Şiirlerde Öğretmen. Haz. Gülendam YILMAZ, Zakir GÜRLER,
              Zeliha YARKIN, Şenay BAĞCI. Ülkü Basımevi.
43. Anıt Dergisi. Konya-1962.
44. ANKARAVÎ, Şeyh İsmail.
              Nisâbü’l-Mevlevî. Haz. Bekir ŞAHİN. Damla Yayınları, İstanbul-2007
45. ARABACI, Caner.
              Geçmişten Günümüze Konya. Ticaret Odası(1882-1999). Konya Ticaret
              Odası Yayınları,  1999.
46. ARABACI, Caner.
              Milli Mücadele Dönemi Konya Öğretmenleri.  Konya-1991.
47. ARABACI, Caner.
              Osmanlı Döneminde Konya Medreseleri. Konya Ticaret Odası, Konya-
             1998.

48. ARABACI, Caner.
              Şahin Bey (Üç Perdelik Oyun) Yılmaz Matbaası, Konya-1987.
49. Arapça: Dil Eğitim Kitabı. Haz. Mithat BATI. Ayas Kitabevi. Konya-1990.
50. ARAZ, Nezihe.
               Mevlana'nın Hayatı Aşk Peygamberi.  Dünya Yayıncılık, İstanbul- 
              1985.
51. AREN, F. Ülke.
               Hanya Konya.Yazko, İstanbul-1982.
52. ARI, Hüseyin Şevki.
               Müslüman Çocuğun Küçük Cep İlmihali. Emel Basımevi, Konya-1966.
53. ARIK, Remzi Oğuz.
               Coğrafyadan Vatana. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara-1983.
54. ARIK, Rüçhan.
               Kubad Abad: Selçuklu Saray  ve Çinileri. İş Bankası, İstanbul-2000.
55. ARIKAN, Mustafa.
               Hamdi Ragıp Atademir: Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri. Kültür
               Bakanlığı, Ankara-1998.
56. ARIŞAHİN, Talip-KAPLAN, Zekai.
               Akaid I. İrfan Yayınevi, İstanbul-1971.
57. ARITAN, Mehmet Şakir.
               Şişedeki şeytan- İki Zehir İki Dâmat: Piyesler. Yeşilay Konya Şubesi
               Yayınları, Konya-1979.
58. ARMUTLU, H. Mehmet. 
               Karamanoğlu Mehmet Bey. Uzluk Basımevi, Ankara-1997.
59. ARSLAN, Mustafa.
               Kamu Yatırımlarında Konya. Merhaba Ofset, Konya-2002.
60. Asarı Fahri Efendi. Damla Ofset, Konya-2005.
61. ASİL-ZADE (DURAN, Hüseyin).
               Gönlümün Buğulu Penceresinde. Damla Ofset, Konya-2001.
62. ASYA, Arif Nihat.
               Kubbe-i Hadrâ. Yıldız Matbaacılık, Ankara-1956.
63. AŞIK DİYARÎ.
               Beş Sır. Ceylan Matbaası, Konya-1972.
64. AŞIK KUL SADİ.
               Gönülden. Hayra Hizmet Vakfı Yayınları, Konya-1978.
65. Aşık Molla Rahim'in Eşsiz Coşkun Şiirleri. Haz. Abdurrahman ETİK,
               İslam Kitabevi, Konya-1967.
66. Aşk Ocağında Can Olma. Haz. Ekrem IŞIN. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
67. AŞKAR, Mustafa.
               Tasavvuf Tarihi Literatürü. Kültür Bakanlığı, Ankara-2001.
68. ATADEMİR, M. Ragıp.
               Dini Meseleler: Hayz, Nifas, İstihaza. Atademir Yayınevi, Konya-
             1950.
69. ATADEMİR, Saib Ragıb.
               Konya Çevresinde Beslenme Meseleleri. Yeni Kitap Basımevi, Konya-
              1945.
70. ATADEMİR, Saib Ragıp.
              Ilgın Ilıcası ve Türkiye'nin Meşhur Kaplıcaları. Ata Demir Yayınevi, 
              Konya-1948.
71. Atalar Sözü. Haz. Velet İZBUDAK. TDK Yayınları, İstanbul-1936.
72. ATALAY, Ahmet. 
               Milli Mücadelede Konya Kuvay-ı Milliyecileri. Damla Ofset, Konya-
               1997.
73. ATALAY, Ahmet.
               Millî Mücadele'de Konya Kuvâ-yı Milliyecileri. II.Cilt. Damla Ofset,
             Konya-1997.
74. ATASAĞUN, Galip.
              Hıristiyanlıkta Kıyâmet Alâmetleri ve Dünyanın Sonu. Sebat Ofset,
              Konya-2001.
75. Atatürk ve Konya. S.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama
               Merkezi. Konya.
76. ATÇEKEN, Zeki. 
               Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi. SÜEF Sosyal Bilimler Eğitimi
               Bölümü, Konya-1993.
77. ATÇEKEN, Zeki. 
               Konya'daki Selçuk Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve
               Kullanılması. TTK, Ankara-1998.
78. ATEŞ, Ali Osman.
               Şeytan.  Beyan Yayınları, İstanbul-1996.
79. Atom  İstanbul, Kayseri, Adana… Sulhi Garan Matbaası, İstanbul-1957.
80. AVANAS, Ahmet.
               Milli Mücadele'de Konya. AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi,
              Ankara-1998.
81. AYAZ, Abdurrahman. 
              Seydişehir Tarihi.  Haz. Abdurrahman AYAZ. Seydişehir-1977.
82. AYAZ, Abdurrahman. 
               Seydişehir Tarihi.  Haz. Abdurrahman AYAZ. Seydişehir-1992.
83. AYDIN, Mehmet.
               Mevlana ve Sufizm. NKM Yayınları, İstanbul-2007.
84. AYDIN, Mehmet-ATASAĞUN-Galip-ARAS-[ve bşkl…].
               Mevlana ve Sufizm. Damla Ofset,  Konya-2006.
85. AYTAÇ, Ahmet.
               Hazine Adası. Ahsen Yayınları, İzmir-Konya.
86. AYTEKİN, Hanefi. 
               100 Ünlü Konya Valisi.  Ülkü Yayınları, Konya-1984.
87. AYTEKİN, Hanefi-SERTER, Erdem.
               Parola Vatan: Milli Piyes (3 Perde). Ülkü Basımevi, Konya-1969.
88. BAĞRIAÇIK, Nazif.
               Diabet ve Tedavisi. İstanbul-1988.
89. BAHAR, Hasan.
               Eski Çağ Anadolu Tarih ve Uygarlıkları. Konya-2004.
90. BAHAR, Hasan-KARAUĞUZ, Güngör-KOÇAK, Özdemir.
               Eskiçağ Konya Araştırmaları I. İstanbul-1996.
91. BAKI, Edip Ali. 
               Konya Karaman Şairlerinden Ayni.  CP Yayınları, Ankara-1949.
92. BARDAKCI, Cemal.
               Devşirmelerle Sığıntılardan ve Mütegallibeden Neler Çektik?. Bolu
               Vilayet Matbaası-1942.
93. BARDAKCI, Sefa. 
               Sandıktaki Mücevher. Sebat Ofset, Konya-2003.
94. BARDAKÇI, Cemal.
               Modern Fizik ve Tasavvuf'a Göre Ruh ve Ölüm. Akdem Yayınları,
               Ankara-1961.
95. BAŞ, Besim Süleyman.
               Konya-Ereğli Ayrancı Bucağı Çevre İncelemesi. Yeni Kitap Basımevi,
               Konya-1974.
96. BAŞ, Nuri.
               Mânâ ve Mefhûmuyla Mesnevî'den Parıltılar . Meram   
               Belediyesi,Konya-2006.
97. BAŞ, Nuri.
               Nurlu Ufuklara. Adım Ofset, Konya-2003.
98. BAŞARICI, Bekir.
               İslamiyet ve Irkçılık. Sebat Basımevi, Konya-1977.
99. BAŞARICI, Bekir.
               Peygamberimizin Mu'cizeleri: Manzum Eser. İhya Yayınları, Konya.
100. BAŞTAK, Naci Fikret.
               Konya I. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1945.
101. BAYMAN, Mustafa
               Adli.   Tan Matbaası, İstanbul-1949.
102. BAYRAKTAR, Mevlüt.
               Mevlânâ'da Arayış ve Buluş. Tekin Kitabevi, Konya-1986.
103. BAYRAM, Kemal.
               Biri Yer Biri Bakar. Yenigün Yayınları, Ankara.
104. BAYRAM, Mikâil.
               Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı'nın Kuruluşu. Damla Matbaacılık, Konya-
   1991.
105. BAYRAM, Mikâil.
               Destursuz Bağdan Üzüm Yiyenler. Kömen Yayınları, Konya-2004.
106. BAYSAL, Ayşe.
               Beslenme Kültürümüz. Kültür Bakanlığı, Ankara-2002.
107. BEKTAŞ, Cengiz.
               Akşehir Evleri. YEM, İstanbul-1992.
108. BELVİRANLI, Ali Kemal.
               Aruz ve Aheng. Selçuk Yayınları, Konya-1965.
109. BERK, Celile.
               Konya Evleri. İstanbul Matbaacılık, İstanbul-1951.
110. Bestelenmiş İlahiler. Derl. Tahir KARAGÖZ. Kanaat Matbaası, Ankara.
111. Beyşehirli Gazilerin Milli Mücadele Hatıraları. Ed. Ahmet ATALAY,
               Derl. Hasan KARACA, Mehmet KOÇ. Damla Ofset, Konya-2000.
112. BİLDİRİCİ, Mehmet.
               Tarihi Su Yapıları: Konya-Karaman-Niğde-Aksaray-Yalvaç, Side,
               Mut, Silifke. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara-1994.
113. BİLGE, Arif.
               Tarih Boyunca Toprak. Ülkü Basımevi, Konya-1946.
114. BİLGİNER, Recep.
               Mevlana Âşık ve Mâşuk. Kültür Bakanlığı, Ankara-1992.
115. Bir Devlet Adamı Mehmet Tevfik Beyin 2. Abdülhamit Devri Hatıraları. 
              Arma Yayınları, İstanbul-1993.
116. Bir Ömürden Sayfalar: Ali Ulvi Kurucu'dan Hatıralar. Haz. Sare Kurucu.
               Marifet Yayınları, İstanbul-2002.
117. BOLAY, İsa Ruhi.
               Hac Rehber.  Ülkü Basımevi, Konya-1948.
118. BOLAY, M. Naci. 
               Farabi ve İbni Sina'da Kavram Anlayışı. MEB, Ankara-1989.
119. BOLAY, Süleyman Hayri. 
               Ferit Kam. Kültür Bakanlığı, Ankara-1988.
120. BOLAY, Süleyman Hayri. 
               Kur'an'da İman.  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara-2000.
121. BOLAY, Süleyman Hayri.
               Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi. Töre-Devlet
               Yayınevi, İstanbul-1979.
122. Bostan ül Kuds Gayb Sırlarından Hikayeler.  Haz. Tahir
                HAFIZALİOĞLU, Furkan Yayınları, İstanbul-2000.
123. BOYNUKALIN, Rıfkı.
               Karaman'ın İktisadi ve Sosyal Gelişimi. Karaman Ticaret ve Sanayi
               Odası, İstanbul-1968.
124. Bozkır'ın Dünü ve Bugünü Sempozyumu. Ed. Mustafa YILMAZ-Ahmet
               ATALAY-Osman DOGANAY. Bozkırlılar Derneği, Konya-2007.
125. BROCHARD, Victor.
               Yanlış Üzerine Deneme. Çev. Hamdi Ragıp ATADEMİR. İdeal
               Matbaa, Ankara-1948.
126. Bu Şehrin Bayramları. (S.30-31) Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-
               2002.
127. Bugünün Konyası. Haz. Kemal UĞURLU. Azim Matbaacılık, Konya-
              1958.
128. BÜLBÜL, A. Rıdvan.
               Güdümlü Mermi: Şiirler. Azim Matbaacılık, Konya-1958.
129. BÜLBÜL, A. Rıdvan.
               İletişim ve Etik. Damla Ofset, Konya-2000.
130. BÜLBÜL, A. Rıdvan.
              Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Damla Ofset, Konya-2000.
131. BÜLBÜL, Zekeriya. 
               Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi. SÜEF Sosyal Bilimler
               Bölümü, Konya-1997.
132. Bütün Yönleriyle Karaman İli: Ermenek-Kâzım Karabekir-Ayrancı. Haz.
               İbrahim Rıfkı BOYNUKALIN. Çağdaş Basın Yayın, İstanbul-1990.
133. BÜYÜK, Abdullah.
               Murabıta Notlar. Ribat Neşriyat, Konya-1991.
134. BÜYÜKBAYRAKTAR, Mevlüt. 
               Şeyh Sadrettin Konevi'de Düşünce ve İnanç Sistemi. Yeni İkbal
               Kitabevi, Konya-2007.
135. BÜYÜKBAYRAKTAR, Mevlüt.
               Hz. Mevlânâ'da Arayış ve Buluş. Damla Ofset, Konya-2006.
136. BÜYÜKKARCI, Süleyman.
               Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Türkiye'sinde Yabancı Okullar.
               Konya-1996.
137. BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir.
               Hakiki Vechesiyle Mevlâna Ve Mesnevi. Bedir Yayınevi, İstanbul-
               1997.

138. BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir.
               İslam'da Edeb. Cağaloğlu Yayınevi. İstanbul-1963.

139. BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir.
               Mevlâna ve Mesnevî Gözüyle Paygamber Efendimz (S.A.V.). Kozan
               Ofset, Konya.
140. BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir.
               Müslüman! Peygamberini Tanımalısın. Yeni Kitap Basımevi,
               Konya-1957.
141. BÜYÜKYAYLACI, İsmet.
              Karapınar ve Erozyonu. Ankara-1986.
142. CAFEROĞLU, Ahmet.
               Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II. Ankara Üniversitesi
               Basımevi, Ankara-1994.
143. CANATAN, Burhanettin.
               Ruh Sağlığı. Öğretmenler Matbaası, Ankara.
144. CANDOĞAN, Galip. 
               İvriz Köy Enstitüsündeki Öğrencilik Yıllarım. Sebat Ofset, Konya.
145. CANTAY, Gönül. 
              Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darrüşşifaları. Atatürk Kültür Merkezi
              Yayınları, Ankara-1992.
146. CEBRAİLOĞLU,  Orhan. 
               Humay.  Konya İl Kültür Müdürlüğü, Konya-1999.
147. Cemiyeti Hayriye 1. Kongresinde Sunulan Rapor. Işık Matbaası, Konya-
               1960.
148. CENİKOĞLU, G. Tarıman.
               Akşehir'de Sıra Yarenleri. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul-
              1998.
149. CERAN, Ahmet Şeref.
               Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Meram: Yeşildere (Detse).
               Alp Ofset Matbaacılık,  Konya-2000.
150. CERAN, Ahmet Şeref.
               Konya Sarayönü Kuyulusebil Yörükleri. Damla Ofset, Konya-1996.
151. CERAN, Ahmet Şeref.
               Sarıcalarlı Bezirci Hacı Veli Ağa ve Ailesi Üzerinde Sosyo-Kültürel  
               Bir Araştırma. Alp Ofset, Konya-1998.
152. CERAN, Ahmet Şeref.
              Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Bozkır: Kuşça. Akın Ofset
               Matbaacılık, Konya-1998.
153. CERAN, Ahmet Şeref.
               Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Meram: Yeşildere (Detse).
               Alp Ofset Matbaacılık, Konya-2000.
154. CERAN, Ahmet Şeref.
               Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yönden Konya-Altınekin Yeni Yayla. Akın
               Ofset Yayıncılık, Konya-1998.
155. CİN, Halil. 
               Anarşi ve Teröre Karşı Atatürkçülük'te Bütünleşme Sempozyumu.
               Üniversite Basımevi, Konya-1985.
156. CİN, Halil.
               Atatürkçülük ve Gençlik. Üniversite Basımevi, Konya-1985.
157. CİN, Halil.
               Selçuk Üniversitesi'nde Üç Yıl. Konya-1988.
158. Cisimlerin Dirençleri: Ödevler, Çözülmeleri. Çev. Hikmet İLTER. Yeni
               Kitap Basımevi, Konya.
159. Cumhuriyet'in 75. Yılında 70 Yıllık Belediyemizin Son Beş Yılı
              1994/1995.  Haz. Şerafettin MERAL.
160. Cumhuriyetin XV. Yılında Konya. Cumhuriyet Matbaası, İstanbul-1938.
161. Cumhuriyetin XXV. Yılında Konya'ya Genel Bir Bakış. Selçuk Matbaası,
               Konya-1948.
162. Cumhuriyetle Birlikte Türkiye'de Folklor ve Etnografya Çalışmaları.
               Haz. M. Şakir ÜLKÜTAŞIR. Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı,
               Ankara-1973.
163. ÇALIŞ,  Şaban H.
               Hayaletbilimi ve Hayali Kimlikler: Neo-Osmanlılık, Özal ve
               Balkanlar. Çizgi Kitabevi, Konya-2001.
164. Çamlıca Kahvehanesi Hatıra Defterine Halkın Yazdığı Satırlar
              1982-1983.
165. ÇARIKLI, Turgut. 
               Babam Hacı Muhittin Çarıklı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 
               İstanbul-2005.
165. ÇAYCI, Ahmet.
               Anadolu Selçuklu Sanatı'nda Gezegen Ve Burç Tasvirleri. Kültür
               Bakanlığı, Ankara-2002.
166. ÇEKER, Orhan.
               İslâm Hukukunda Çocuk. Kayıhan Yayınları, İstanbul-1990.
167. ÇELEBİ, H. Ali.
               Hac Yolu ve Hak Yolu. Larende Basımevi, Karaman-1967.
168. ÇELEBİ, H. Ali.
               Hac yolu ve Hak yolu. Larende Basımevi, Karaman-1967.
169. ÇELEBİ, Mevlüt.
               Heyet-i Nasiha. Akademi Kitabevi, İzmir-1992.
170. ÇINARLI, Mehmet.
               Güzelliklere Doymam.  Ecdad Yayınları.
171. ÇIPAN, Mustafa.
               Dîvâne Mehmed Çelebi. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Konya-
               2002.
172. ÇİFTÇİ, Ayten.
               Küçük İstanbul Yeniceoba.  Altunarı Ofset, Konya-2003.
173. ÇİLOĞLU, İlhan.
               Asker Yazarlar ve Şairler. Elif Kitabevi, İstanbul-2003.
174. ÇOBANOĞLU, Ahmet.
               Mektuplar. Gökhan Matbaacılık, Konya-2001.
175. ÇUHADAR, Mehmet-CALAP, Mehmet Ali.
               Mevlana et Konya. İnterart Editions, İstanbul-1987.
176. ÇULPAN, Cevdet. 
               Selçuk Devri Bir Kur'an Rahlesi. İsmail Akgün Matbaası, İstanbul-
               1962.
177. ÇUMRALI, Celal.
               Evren. Yeni Mersin Matbaası, Mersin-1959.

178. ÇUMRALI, Celal. 
               Şiirin Geleceği.

179. ÇUMRALI, Celal.
              Dost. İpek Matbaası, Adana-1957.
180. DABRİEL, Albert.
              Niğde Tarihi. Çev. Ahmet Akif TÜTENK. Bengi Matbaası, Ankara-
              1962.
181. DAĞLAR, Yalçın.
               Köylerimizden Örnekler: Köylerimiz Hakkında Bir İnceleme. Kader
               Basımevi. İstanbul- 1951.
182. Değişik Kalemlerden M. Muhlis KONER. Haz. Mustafa ÖZCAN.    
               Anadolu Manşet Gazetesi 7, Konya-2005.
183. Değişik Kalemlerden M .Muhlis KONER. Haz. Mustafa ÖZCAN. 
               Anadolu Manşet Gazetesi 7, Konya-2005.
184. DEMİRİZ,  Yıldız. 
               Sanat Tarihi Araştırmaları 3. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
               Enstitüsü, İstanbul-1979.
185. DENKTAŞ, Mustafa.
               Karaman Çeşmeleri. Kıvılcım Yayınları, Kayseri-2000.
186. DERELİ, Muzaffer. 
               Kur'an ve Sünnette Hastalık ve Mükafatları. Dizgi Ofset, Konya-
              1998.
187. DERELİ, Muzaffer.
               Müslüman Gencin El Rehberi. Dizgi Ofset, Konya-1996.
188. DERELİ, Muzaffer.
               Müslüman Gencin El Rehberi-3. Dizgi-Ofset, Konya-1996.
189. DETSELİ, İsmail.
               Gönülden Dile Dilden Kaleme. 2004.
190. DİEZ, Ernst-ASLANAPA, Oktay-KOMAN M. Mesut.
               Karaman Devri Sanatı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul-
               1950.
191. DİEZ, Ernst-ASLANAPA, Oktay-KOMAN, Mahmut Mesut.
               Karaman Devri Sanatı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul-
               1950. 
192. Din Bilgisi.  Derl. Ali İhsan AYAZ. Ülkü, Konya-1959.
193. Dini Hususlar. Haz. Abidin TOPUZ. Yeni Kitap Basımevi, Konya.
194. Dini Hususlar. Haz. Abidin TOPUZ. Yeni Kitap Basımevi, Konya.
195. DOĞAN, M. Sabri.
               Konya Su Tarihi. KOSKİ Genel Müdürlüğü,Konya-2003.
196. DOĞAN, M. Sabri.
               Eski Konya'dan İnsan Manzaraları: Nükteleriyle Tayyip Ağa…
               Romantik Kitap, İstanbul-2005.
197. DOĞAN, M.Sabri.
               İslam Su Medeniyeti Ve Konya Suları. Nüve Kültür Merkezi, Konya-
               2004.
198. DOĞANAY, Osman-KARAUĞUZ, Güngör-KUNT Halil İbrahim.  
               Farizke. Kervan Kitabevi, Konya-2005.
199. DOĞRU, Süleyman.
               Bir Erenler Diyarı Yatağan Köyü Dünü ve Bugünü. Yatağan Kültür
               ve Dayanışma Derneği, Konya-2000.
200. Dr. Hasan Özönder'in Hayatı ve Eserleri [Lisans Tezi]. Haz. Melike
               ERGÜN. S.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Konya-2002.
201. Dr. Tahsin Ünal: Hayatı, Eserleri, Kişiliği ve Düşünceleri. Haz. Ali
              GÜLER-Suat AKGÜL. Berikan Yayınları, Ankara-2001. 
202. DURAN, Remzi.
               Selçuklu Devri Konya Yapı Kitabeleri. TTK, Ankara-2001.
203. Dünden Bugüne Cihanbeyli: Flamingo ve Tuz Diyarı. Cihanbeyli
               Kaymakamlığı,  Cihanbeyli-2002.
204. Dünya Edebiyatından Şiirler III.  Çev. Nurettin NART, Yeni Kitap ve
               Basımevi, Konya-1946.
205. Dünya Mevlevihaneleri Fotoğraf Albümü. Haz. Haşim KARPUZ, Feyzi
               ŞİMŞEK, Ahmet KUŞ, İbrahim DIVARCI, Konya İl Kültür ve 
               Turizm Müdürlüğü, 2006.
205. EFE, Ahmet.
               Anadolu Selçukluları'nın Büyük Veziri Sahip Ata: Fahreddin Ali'nin
               Hayatı ve Eserleri. Konya Valiliği, Konya-2003.
206. EFE, Ahmet.
               Celaleddin Karatay Hayatı ve Eserleri. Karatay Belediyesi, Konya-
               1997.
207. ELGİN, Necati.
               Üçüncü Sultan Selim. Yıldız Basımevi, Konya-1959.
208. EL-HANEFÎ, Ebûl-Muîn Meymûn İbn-i Muhammed En-Nesefî.
               Bahrül Kelâm fi Akâid-i Ehlil-İslâm. Terc. İsmail Hakkı UCA,
               Mustafa AKDEDEOĞULLARI. Can Kitabevi, Konya-1978.
209. EMANET, Mustafa.
              Elfazı Küfür. Kanaat Matbaası, Konya-1966.
210. EMBEL, Kerim.
               Cinayet Fırtınası. Ceylan Matbaası, Konya-1979.
211. EMİNOĞLU, Cavit-KURAK, İbrahim.
               İzcilik Kılavuzu. Eminoğlu Ofset, Ankara-1988.
212. EMİNOĞLU, Mehmet.
               Kainat ve Göklerin  Fethi. Eminoğlu Yayın, Konya-1979.
213. EMİNOĞLU, Mehmet Emin.
              Rasülümüzün Güzel Vasıfları. Dizgi Ofset, Konya-2006.
214. EMİROĞLU, H. Tahsin.
              Esbab-ı Nüzûl. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1965.
215. EMİROĞLU, İbrahim.
              Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlânâ. Konyalılar
              Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Konya-2000.
216. EMİROĞLU, Mehmet.
               Geçmişin Penceresinden. Sebat Ofset, Konya-2002.
217. EMİROĞLU, Mehmet.
               Kültürümüzün Köşetaşları. İnci Ofset, Konya-2002.
218. ERDEK, Bilal.
               Bütün Yönleriyle Korualan (Gezlevi). Günay Ofset, Konya-1998.
219. ERDEM, Hüsamettin.
               Ahlaka Giriş. Özgü Matbaa, Konya-1994.
220. ERDEMİR, Yaşar.
               Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii ve Külliyesi. Beyşehir Vakfı
               Yayınları, Beyşehir-1999.
221. ERDOĞAN, Muzaffer.
               İzahlı Konya Bibliyografyası. Anıl Matbaası, İstanbul-1952.
222. ERDOĞRU, M. Akif.
              Beyşehir Sancağının 1584 Nüfus Sayımı (Beyşehir-Seydişehir-
              Bozkır). Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir-2004.
223. ERDOĞRU, M. Akif.
               Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584). Anadolu
               Matbaacılık, İzmir-1998.
224. ERDOĞRU, Mehmet Akif.
               Çavuş Göller Bölgesinde Bir Kasaba. E.Ü. Edebiyat Fakültesi, İzmir-
               2003.
225. Ereğli Ekonomik-Sosyal Yapı Kalkınmaya Yöneliş Durumu. Ereğli
               Ticaret ve Sanayi Odası, Konya-1975.
226. Ereğli ve Yöresi. Haz. M.Arif BİLİCİ, Hilmi EREL, Fethi ERTEKİN,
               Ereğli Belediyesi, 2005.
227. ERGENÇ, Özer. 
               XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya. Ankara Enstitü Vakfı, Ankara-1995.
228. ERGÜÇ, Aslan.
               Mithat Paşa. Şahap Kitabevi, Konya-1959.
229. ERİŞEN, Necmettin.
               Bir Anlasanız Bizi. İstanbul-1988.
230. ERKUL, Tevfik Rüştü.
              Yeni Kelam Dersleri. Ankara Basım, Ankara-1962.
231. EROL, Erdoğan.
               Mevlânâ Gelince Babası Ayağa Kalktı mı? Arı Ofset, Konya.
232. EROL, Erdoğan.
               Mevlânâ'nın Hayatı ve Eserleri. Anadolu Manşet Gazetesi, Konya-
               2004.
233. ERSAL, Mehmet.
               Nazik Erik. Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ankara-
               2002.
234. ERSÖZ, Veyis.
               Dünden Bugüne Kültür ve Maarifimiz. Ocak Matbaası, Konya-1978.
235. ERSÖZ, Veyis.
               Yeni İlahiler. Mustafa Naci Gücüyener Matbaacılık, Konya.
236. ERTAN, Veli. 
               Afrika'da ve Avrupa'da İslamiyet. Bahar Yayınları, Konya-1968.
237. ERTAŞ, M. Rüştü.
               Konya Ovası Sulama Rehberi. Konya Bölge Toprak Su Araştırma
               Enstitüsü, Konya-1979.
238. ERTAŞ, Mustafa.
               Tekerleğin Değmediği Yer. Doğuş Matbaası, Konya-1970.
239. ERTEN, Hayri.
               Konya Şer'iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo- Ekonomik Ve
               Kültürel Yapısı. Kültür Bakanlığı, Ankara-2001.
240. ES, Selçuk.
              Konya'da Yatan Peygamberler ve Evliyalar. Yılıdız Basımevi, Konya.
241. ESEN, Adem.
               Belediye ve Şehir Üzerine Düşünceler. Nobel Yayınları.
242. ES'SEHHAR A. Cüde.
               Peygamberimizin Müezzini Hz. Bilal-i Habeşi.  Kader Yayınevi, 
              1967.
243. ES-SEHHAR, Abdülhamid Cude.
               Osman'ın (Allah Ondan Razı Olsun) Şehid Edilmesi. Çev. Hüseyin
               KÜÇÜKKALAY. Denizkuşları Matbaası.
244. ETİK, Afif.
               Farsça-Türkçe Lügat. Salah Bilgi Kitabevi, İstanbul-1968.
245. ETİK, Afif. 
               Şems ve Mevlana. Sebat Ofset, Konya.
246. Evrâd-ı Mevlânâ. Haz. Bekir ŞAHİN. Rûmî Yayınları, İstanbul-2005.
247. EVREN, Afif.
               Konya İçin. Babalık Basımevi, Konya-1944.
248. EVREN, Afif.
               Atatürk'ün Konya'ya Gelişleri 1920-1937. Babalık Basımevi, Konya-
              1940.
249. EVREN, Afif.
               Folklor Demeti. Babalık Basımevi, Konya-1945.
250. EVREN, Kenan. 
               Kenan Evren'in Anıları. Milliyet Yayınları, İstanbul-1990.
251. EVREN, Afif. 
               Konya İçin. Babalık Basımevi, Konya-1944.
252. EYİCE, Semavi.
               Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman Çevresinde Arkeolojik
               İncelemeler. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, İstanbul-1971.
253. EYÜBOĞLU, Bilal.
               Dünden  Bugüne Beyşehir. Kuşak Ofset, Beyşehir-1978.
254. EYÜPOĞLU, Bilal.
               Dünden Bugüne Beyşehir. Kuşak Ofset, Beyşehir-1978.
255. FAKİH, Ahmet.   
               Kitabu Evsafı Mesacidi'ş Şerife.  TDK Yayınları, Ankara-1974.
256. Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi. Haz. Feridun Nafiz
               UZLUK. Vakıflar Umum Müdürlüğü, Ankara-1958.
257. GAZEL, Mehmet.
               Anılarda Haberler. Ülkü Basımevi, Konya.
258. GAZİMİHAL, Mahmut Ragıb. 
               Konya'da Musiki. C.H.P. Yayınları, Ankara-1947.
259. Geçmişten Günümüze Bütün Yönleriyle Ilgın. Ed. Ali BORAN,
               Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU, Ahmet ÖGKE. Ardıçlı Matbaacılık,
               Ilgın-2001.
260. Geleneksel Türk Sporları Semineri: 31 Temmuz 1976. Konya Turizm Derneği, Ankara-
               1976.
261. Geleneksel Türk Yemekleri ve Beslenme. Haz. Fevzi HALICI, Konya
               Turizm Derneği, Konya-1982.
262. GENÇ, Tülay.
               Yağmur Bulutları. Damla Ofset, Konya-2001.
263. Genel Nüfus Sayımı. Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, İstanbul-
              1937.  
264. GÖKSU, Nazif.
               Kur'an Vasıfları ve İslâm Esasları. Ülkü Basımevi, Konya-1958.
265. Gönüllerin Başkenti Konya. Ed. Ahmet KÖSEOĞLU, İhsan TOY. Konya
               Büyükşehir Belediyesi, İstanbul-1998.
266. GÖYÜNÇ, Nejat.
               Atatürk ve Milli Mücadele. Konya-1987.
267. GÜCÜYENER, Adil. 
               Fiskelerim Süzgeçlerim. Yeni Konya Yayınları, Konya-1996.
268. GÜL, Muhammer-BAYRAM Atilla-HAKKOYMAZ Oğuzhan.
               Konya'nın Sosyo-Politik Yapısı Bibliyografya Kısmı.  Konya İl
               Emniyet Müdürlüğü, Konya-2003.
269. GÜL, Muhammer-BAYRAM Atilla-HAKKOYMAZ Oğuzhan.
              Konya'nın Sosyo-Politik Yapısı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü, 
               Konya-2003.
270. GÜLCAN,  D. Ali. 
               Karamanoğlu II. İbrahim Bey ve İmareti Tarihçesi. Doğuş
               Matbaası, Karaman- 1983.
271. GÜLCAN, D. Ali.
               Geçmiş Yüzyılların Karaman Büyükleri ve Şairleri. Bifa Yayınları,
               Ankara.
272. GÜLCAN, D. Ali.
               Karaman Mevlevîhanesi Mevlevîlik ve Karamanlı Mevlevî Velileri. 
               Süleyman Köroğlu, Karaman.
273. GÜLCAN, D. Ali. 
               Karaman Tarihinden Hikayeler- Gelenekler. Karaman, 1987.
274. GÜLCAN, D. Ali.
               Karmanoğullarının Kökenleri ve Kişilikleri, Eskişehir
275. GÜLCAN, D. Ali.
               Geçmiş Yılların Karaman Müftüleri ve Belediye Başkanları. Mehmet
               Arı. Karaman-1996.
276. GÜLCAN, D. Ali.
               Yunus Emre'nin Kökeni ve Yöresi. Karaman Valiliği, Karaman-1992.
277. GÜLCAN, D.Ali.
               Karaman Mahalle,Kasaba ve Köyleri Tarihçesi. M.YAVUZASLAN,
               Karaman-1989.
278. GÜLER, Ali.
               Hemşehrimiz Atatürk. Arı Ofset, Karaman-2000.
279. GÜLER, Ali.
               Karaman'dan Kocacık'a Kızıl Oğuzlar (Atatürk'ün Soyu). Gök
               İletişim, Ankara-2001.
280. GÜLER, Fikret. 
              Gelincik Demetleri. Rağbet Yayınları, İstanbul-2001.
281. GÜMÜŞÇÜ, Osman.
               Tarihi Coğrafya Açısından Bir Araştırma: XVI. Yüzyıl Larende
               (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus. AKDTYK Türk Tarih
               Kurumu, Ankara-2001.
282. GÜMÜŞLÜ, Hasan.
               Olgunluğa Doğru. Enes Kitap Sarayı, Konya.
283. GÜNDOĞAN, Mehmet.
               Selçuklu Kadınana. Medrese Kitabevi, Afyon-1998.
284. GÜNDÜZ ,İbrahim.
               Karapınar El Dokumaları ve Kökboyacılık. Karapınar Belediyesi,
               Konya-1993.

285. GÜNDÜZ, İbrahim. 
               Karapınar Folkloru. Karapınar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
               Yayınları, Konya-1988.
286. GÜNDÜZ, İbrahim.
               Karapınar'ı ve Yakın Çevremizi Tanıyalım. Karapınarlı'lar
               Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya-1989.
287. GÜNDÜZ, İbrahim.
               Yeşeren Çöl Karapınar'da Erozyon. Damla Ofset, Konya-1994.
288. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi  4-5. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
               Yayınları, İstanbul-1976.
289. GÜNTEL, M. Nedim. 
               Birşeyler ve Kadınlara Dair Bir Şeyler. Yenikitap Basımevi, Konya-
               1959.          
290. Günümüz Türkçesindeki Karşılıklarıyla Şeyhülislâm Bahâyî Efendi
               Dîvânı'ndan Seçmeler. Haz. Harun TOLASA. Kervan Kitapçılık,
               İstanbul-1979.
291. GÜRBÜZ, Memiş.
               Tarih, Olay ve Yorumlarla Derebucak, 1985.
292. GÜRGEN, A.
               Gündüz. Yağma mı Var?
293. GÜRGEN, Ali Gündüz.
               Dinî Şiirler Antolojisi. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1966.
294. GÜRTAŞ, Ahmet.
               Atatürk ve Din Eğitim. Diyanet Yayınları, 1999.
295. GÜRTAŞ, Ahmet.
               Mezhepsizlik Yaygarası. İrfan Matbaası, İstanbul-1977.
296. GÜRTAŞ, Ahmet.
               Mezhepsizlik Yaygarası. İrfan Matbaası, İstanbul-1977.
297. GÜRTAŞ, Ahmet-UZUNPOSTALCI, Mustafa.
               Liseler İçin Din Bilgisi I- II. İrfan Yayın, İstanbul-1968.
298. Hadim ve Hadimliler Bibliyogrası. Haz. Numan HADİMİOĞLU. Ayyıldız
               Matbaası, Ankara-1983.
299. HALICI, Feyzi.
               Konya Fıkraları. Arı Basımevi, Konya.
300. HALICI, Mehdi.
               Gülen Hikayeler. Çağrı Yayını, İstanbul-1959.
301. HALICI, Mehdi.
               Karides Durağı: Hikayeler. Yıldız Basımevi, Konya-1967.
302. HALICI, Mehdi.
               Konya Sazı ve Türküleri. İstanbul-1985.
303. Halkevlerinde Müze, Tarih ve Folklor Çalışmaları Klavuzu. Haz.
               Remzi OZARIK,  CHP Yayın, Ankara-1947.
304. HATİPOĞLU, Ömer Faruk.
               Sevdim Çocuk Yanımla.  Hera, İstanbul-2000.
305. HATİPOĞLU, Ömer Faruk.
               İnce. Toplum Yayınları, Ankara-1997.
306. HAYIRLIOĞLU, Eyüp Sabri-BİLMEN, Ömer Nasuhi-ÇANTAY, Hasan Basri. […ve
               bşkl.].
              Türkçe Kur'an Okunamaz. Haz. Mü'min Çevik. Sinan Matbaası,  İstanbul-1958.                                                                                     
307. Hayra Hizmet Vakfı. Damla Ofset, Konya-1996.
308. HAZIM,  Naim. 
               Türk Dilinin Eski İnanlara Bağlı Üreme Kaynakları Tezine Ait Söz
               Örnekleri. İstanbul devlet Matbaası, 1934.
309. Her Yönüyle Atatürk: Panel. Ticaret Meslek Lisesi-Anadolu Ticaret
               Meslek Lisesi, Konya-2000.
310. Hicazkâr Makâmında Mevlevî Âyîn-i Şerîf'i. Haz. Ahmet ÇALIŞIR.
               Konya-1999.
311. HİKMET, Neriman.
               Konya Yolunda Tahassüsler: Şiir. Bürhaneddin Matbaası, İstanbul-
               1932.
312. Hipertansiyon Kurs Kitabı. Haz.Ahmet KAYA. Türkiye Endokrinoloji ve
               Metabolizma Derneği, Konya-2000. 
313. HUART, Clément.
               Mevlevîler Beldesi Konya. Çev. Nezih UZEL. Tercüman Gazetesi,
               İstanbul-1978.   
314. Hüda Rabbim ve Ellidört Farz. Neşr. Hacı Bekir SÜRÜCÜ. Kanaat
               Matbaası, Konya.
315. Hz. Hâdimi ve Hâdimliler Bibliyografyası. Haz. Numan Hâdimioğlu.
               Ankara-1988.
316. I.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler.
               SÜSAM  Konya, 2001.
317. IRMAK, Sadi.
               Atatürk'ten Anılar. Güven Matbaası, Ankara-1978.
318. İKİZ, Mehmet Lütfi.
               Türk Tarihi İçinde Ermeniler, Rumlar, Yahudiler. Mihenk Ofset, Konya-2001.
319. İlahiyat Fakültesi Dergisi. (S.9) Haz. Muhammed TASA, Muhiddin
               Okumuşlar. S.Ü. İlâhiyat Fakültesi, Konya-2000.
320. İlçemiz Sarayönü'nü Tanıyalım. Haz. Hüseyin ÖZDAĞ. Ünal Matbaası,
               Sarayönü-1975.
321. İlgi, Eski İstanbul'da Saatçilik. Haz. Uğur GÖKTAŞ, İstanbul-2002.
322. İlimizi Tanıyalım: Konya. Derl. Erdal ELGİN. Eğit Yayıncılık, Ankara-
               1983.
323. İLİSULU, Kamil. 
               Ermenek Kitabı. Mars Matbaası, Ankara-1961.
324. İLİSULU, Kamil.
               Ermenek İlçesi. Mars Matbaası, Ankara-1961.
325. İmam-Hatip Okullarında Nota ve Dini Müzik Eğitimi. Haz. Kazım ETİK.  
               Kanaat Matbaası, Konya-1970.
326. İMAMI-I BUHARÎ.
               Sahih-i Buhari: Tecrîd-i Sarîh Muhtasarı. Terc. Konyalı Mehmed
               VEHBİ. Sabah Neşriyat. İstanbul-1966.
327. İNCE,  Hüseyin.
               Ilgın Tarihi ve Evliyaları. Tekin Kitap, Konya-2006.
328. İPEKTEN, Haluk.
               Karamanlı Nizami. Sevinç Matbaası, Ankara-1974.
329. İslamiyet ve Meşrutiyet. Konya-1999.
330. İstem 1. Ed. Mehmet Ali KAPAR, Konya-2003.
331. İZBUDAK, Velet.
               El-İdrak Haşiyesi. T.D.K., İstanbul-1936.
332. KABAKLI, Ahmet.
               Mevlana. Türk Edebiyat Vakfı, İstanbul-1987.
333. KADIOĞLU, Aşık Fethi. Konya-2004.
334. Kafalı Armağanı. Akçağ Yayınları, Ankara-2002.
335. KALAYCI, Mehmet Emin.
               Gözlem ve Özlem. Er-Yay Matbaacılık, Konya-2001.
336. KALAYCI, Mehmet Emin.
               Gözlem ve Özlem. Er-Yay Matbaacılık, Konya-2002.
337. KALKAN, Ersin.
               Son Kahramanlar 81.Yıl.  Doğan Kitapçılık, İstanbul-2004.       
338. KARABULUT, Osman.
               Aşıklar Sultanı Hz. Mevlana Celaleddin Rumî. Tekin Kitabevi,
               Konya-1996.
339. KARABULUT, Osman.
               Üveysi Veli Lâdikli Hacı Ahmed Ağa Hayatı ve Dîvânı. Şems
               Yayınevi, Konya-1997.
340. KARACA, Harun.
               Masallarla Matematik Öğreniyorum. Merhaba Gazetesi          
               Yayınları, Konya-2004.
341. Karaman Folkloru Derlemeler. Derl.Vehbi UYSAL. Karaman'ın Sesi
               Matbaası, Karaman-1949.
342. Karaman Mevlevîhanesi, Mevlevîlik ve Karamanlı Mevlevî Velîleri.
               Haz.D.Ali GÜLCAN. Mader-i Mevlâna Camii Koruma Derneği,
               Konya.
343. Karaman: Tarih-Kültür-Sanat. Karaman Valiliği İl Kültür Müdürlüğü,
               Karaman-2000.
344. Karapınar: IX.Erozyonu Önleme, Besicilik ve Turizm Şenliği (2-3 Mayıs
               1986) .Göksu Matbaası, Konya-1986.
345. KARATAY, Ata.
               İster İstemez Şiirler.  Sıralar Matbaası, İstanbul-1956.
346. KARATAY, Ata.
               İster İskandinav Şiiri. Sıralar Matbaası, İstanbul-1961.
347. KARATAY, Baha Vefa.
               Manken. İnsel Kitabevi, İstanbul-1942.
348. KARATAY, Baha Vefa.
               Şehit Olmak. 1952.
349. KARATAY, Durmuş.
               Kutsal Meslek. Ülkü Basımevi, Konya-1984.
350. KARATAY, Namdar Rahmi.
               Geçti Borun Pazarı. Yenilik Matbaası, İstanbul-1952.
351. KARATAY, Namdar Rahmi.
               Yazma Dersleri. Maarif Matbaası, İstanbul-1945.
352. KARPUZ, Haşim.
               Erzurum Evleri. Kültür Bakanlığı, Ankara-1993.
353. KARPUZ, Haşim.
               Anadolu Selçuklu Mimarisi. S.Ü. Yaşatma ve Geliştirme Vakfı,
               Konya-2001.
354. KAŞIKÇI ALİ RIZA.
               Gülzâr-ı Medine. Kader Yayınevi, İstanbul-1965.

355. KATIRCIOĞLU, Ahmet Nushi.
               Akaid Umdeleri. Yenikitap Basımevi, Konya-1957.
356. KATITAŞ, Kemal.
               Şiirlerle Gerçekler. Şafak Matbaası, Ankara-1987.
357. KAVAK, Tahsin.
              Yitik dilekler: Şiirler. Kanaat Matbaası, Konya-1992.
358. KAVAKLI, Ali Erkan.
               Avrupalı Mevlevi. Nesil Yayınları, İstanbul-2003.
359. KAYA, İsmail. 
               Işıklar Sönünce. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1970.
360. KAYA, Zühre.
               Bu Saatte Ağla Gülüm. Gökhan Matbaacılık, Konya-1998.
361. KAYAOĞLU, İsmet.
               İslâm Kurumları Tarihi II. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya-1994.
362. KAYAOĞLU, İsmet.
               Mevlânâ ve Mevlevîlik. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Konya-2002. 
363. KAYSERÎ, İhsan.
               Atatürk ve Konya. Arı Basımevi, Konya-1981.
364. KEMENDİ, Yücel.
               Mustafa Kemal Atatürk. Konya-2000.
365. Kendi Kalemiyle Temeşvarlı Osman Ağa. Haz. Harun TOLASA, S.Ü. Fen
               Edebiyat Fakültesi Yayınları, Konya-1986.
366. Kendini Koruyan Şehir. Ebabil Yayınları, Ankara- 2007
367. KENDİ, İbrahim Aczi.
               Mevlâna ve Ruh-u Mesnevi. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1958.
368. KEŞMİR, Celâleddin.
               Konya Yazıları. Haz. Mustafa ÖZCAN. Tablet Kitabevi, Konya-2004.
369. KİTAPÇI, Zekeriya.
               Abbasi Hilafetinde Selçuklu Hatunları ve Türk Sultanları. S.Ü. Basımevi,
               Konya-1994.
370. KOCA, Mehmet.
               Hayatım ve Anılar. Taksim Ofset, Konya-2005.
371. KOÇ, Yılmaz.
               Göçmen Edebiyatında Osman Engin'in Yeri ve Eserleri. S.Ü.VakfıYayınları,
               Konya-2000.                                                     
372. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.
               Bana Gönülden Çalıp Söyle. Romantik Yayınları, Konya-2006.
373. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.
               Saklı Değerler. Asude Yayınları, Konya-2003.
374. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.
                Bırakın Güzel Konuşsun. Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya-2004.
375. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.
                Muhabbet Buyursun Gelsin. Romantik Kitap, İstanbul-2005.
376. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.
                Çoban Aşkın Çocuğuydu. Akçağ Yayınları, Ankara-2006.
377. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.
              Bekleyen. Akçağ Yayınları, Ankara-2006.
378. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.
               Ey Ruhum Geldinse Masaya Vur. Romantik Kitap, İstanbul-2007.
379. KOÇAK, Yeşim Hüzeyme.
               Havva Hanım’ın Gamzesi. Romantik Kitap, İstanbul-2007.
380. KOÇAŞ, Sadi.
               Bir Seçim Böyle Geçti. Truva Yayınları, Ankara-1970.
381. KOÇKUZU, Osman. 
               Paşa Dairesi. Damla Ofset, Konya-2004.
382. KOLAS, H. Celil.
              Hasır Seçme Hikayeler. Damla, Konya.
383. KOLAS, Hasip Celil.
               Gez Dünya'yı Gör Konya'yı. Damla Ofset, Konya-1995.
384. KOLOĞLU, Orhan.
               Arap Kaymakam: Aykırı Biyografi. Yayıncılık, İstanbul-2001.
385. KOMAN, M. Mes'ud.
               Eyüp Sultan Loti Kahvesi Çevresi. Güler Basımevi, İstanbul-1966.
386. KONER, M. Muhlis.
               Mesnevi'den İlhamlar. Haz. Mustafa ÖZCAN. Anadolu Manşet
               Yayınları, Konya-2005.    
387. KONER, M. Muhlis.
               Görüşlerim. Ekokon Basımevi, Konya-1943.
388. Konevi Fikir ve Sanat Dergisi. (S.8) Mayıs Mibaş Basım, Konya-1983.
389. Konya (Aralık-Ocak 1999-2000). Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-
               2000.
390. Konya and Mevlana the Albom. Haz. Kemal UĞURLU. Şaka Matbaası,
               İstanbul-1957.
391. Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Öğrenci Uygulama Defteri.
392. Konya Belediyesi 1964 Başkanlık Çalışma Raporu. Yıldız Basımevi,
               Konya-1965.
393. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Tarihçe, Teşkilat ve Kataloğu.
               Arı Basımevi, Konya-1986.
394. Konya Bölgesel Rehber Kursu Ders Notları. Haz. Mustafa KÖSEM.
               Erdoğan EROL, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Konya, 1971.
395. Konya Çimento Sanayii A. Ş.: Esas Mukavelenamesi. Ülkü Basımevi,
               Konya-1969.
396. Konya Devlet Tiyatrosu Şubat 2004 Oyun Düzeni. Kültür ve Turizm
               Bakanlığı Konya Devlet Tiyatrosu, Tomris ÇETİNEL
               ÇUHADAROĞLU.
397. Konya’da Düşünce ve Edebiyat. Ed. Ahmet Kazım ÜRÜN. Türkiye Yazarlar Birliği               
              Konya Şubesi, Konya-2003.
398. Konya’da Düşünce ve Sanat. Ed. Mehmet HARMANCI. Türkiye Yazarlar Birliği              
              Konya Şubesi, Konya-2003.
399. Konya Eski Eserler Kılavuzu ve Aile Fotoğrafhanesi Kataloğu. 
               Haz. İ.ONGUR. Haşim Kitabevi, Konya-1938.
400. Konya Eski Eserler Kılavuzu. Haz. Faik SOYMAN, İbrahim TONGUR.
               Konya Yeni Kitabevi, Konya-1949.
401. Konya Führer. Ministreum für Fremdenverkehr und Information
               Fremdenverkehrsdirektion von Konya.
402. Konya Halk Eğitim Dergisi (S.3). Haziran Ülkü Basımevi, Konya-1972.
403. Konya Halk Eğitimi Dergisi. (S.1). Kanaat Matbaası, Konya-1970.
404. Konya Halk Eğitimi-Kültür-Sanat ve Toplum Kalkınması Dergisi (50. Yıl
               Özel Sayı). (S.6.) Ülkü Basımevi. Konya-1973.
405. Konya Halkevi Aylık Dergisi (S.113) Mart. Ülkü Basımevi, Konya-1948.
406. Konya İl Atlası ve Çevre İncelemeleri: İlkokul 3-4-5. Haz. Hanefi
               AYTEKİN. Sakallıoğulları Kitabevi, Konya.
407. Konya İl Genel Meclisi'nin 3 Aralık 1969 Toplantısında Okunacak  
               Valilik İzahnamesi. Yeni kitap, Konya.
408. Konya İl Yıllığı-1967. Güzel Sanatlar Matbaası. Ankara-1967.
409. Konya İli 1966 Yılı Çalışma Programı.Yıldız Basımevi, Konya-1966.
410. Konya İmamhatip Okulu İlk Mezunları. Haz. Halit GÜLER, M. Ali UZ
411. Konya İmam-Hatip Okulu ve İlâhiyat Fakültesi ve Talebe Yurtları
               Tesis Derneği Tüzüğü. Ülkü Basımevi, Konya-1952.
412. Konya Kılavuzu. Haz. Emniyet Müdürlüğü. Yeni Kitap Basımevi, Konya-
               1948.
413. Konya’da Kültür ve Medeniyet. Ed. Ümit Savaş TAŞKESEN. Türkiye Yazarlar Birliği     
              Konya Şubesi, Konya-2007.
414. Konya’da Kültür ve Sanat. Ed. Ahmet KÖSEOĞLU. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya-2004.
415. Konya Liseli'ler Rehberi. Saffet Matbaası, İstanbul-1983.4
416. Konya Mezarlıkları ve Mezar Taşları. Haz. Hacer KARA-Şerife
               DANIŞIK, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya-2005.
417. Konya Milli Eğitim Bakanlığı Haber Bülteni 24 Kasım Öğretmenler
               Günü Özel Sayısı-1994.
418. Konya Müzesi Çini Eserler Seksiyonu (Karatay Medresesi) Rehberi. Haz.
               Mehmet ÖNDER. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul-1961.
419. Konya Öykü Günleri 1. Ed. Mehmet HARMANCI. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya-2004.
420. Konya Rehberi. 1339 H.
421. Konya Şairler Antolojisi III. Haz. Abidin KÜÇÜKAVCILAR. Hibaş
               Basım, Konya-1984.
422. Konya Şairleri Antolojisi. Haz. Abidin KÜÇÜKAVCILAR, Ahmet
              YERLİKAYA. Hibaş Basım, Konya-1982.   
423. Konya Ticaret Teşkilatı. Dünü ve Bugünü. Haz. Mehmet EMİNOĞLU.
               Konya Ticaret Odası, Konya.
424. Konya Üzerine Şiirler. Haz. Saim SAKAOĞLU. Konya Ticaret Odası,
               Konya-2002.
425. Konya Valiliği İş Programı: Üç Yıllık 1946-1947-1948. Konya Valiliği,
               Konya-1948.
426. Konya ve İlçelerindeki Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü. Haz. Ahmet
               KUŞ, İbrahim DUVARCI, Feyzi ŞİMŞEK. Selçuklu Belediyesi,
               Konya-2004.
427. Konya ve Mülhakatı Eski Eserleri Seveneler Cemiyeti Nizamnanesi. Yeni
               Kitap Basımevi, Konya-1944.    
428. Konya. Yenises Basımevi, Konya-1937.
429. Konya. (S.32) Mayıs 1940. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1940.
430. Konya. Haz. Feyzi HALICI. Güven Matbaası, Ankara-1984.
431. Konya'da Okul Yaptıran Hayır Severler. Konya İl Milli Eğitim
               Müdürlüğü.
432. Konya'da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri. Konya Valiliği, Konya.
433. Konya'da Tarikatlar Fatura Yolsuzluğu.  (S.14)  1986.
434. Konya'da Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Sorunları ile Çeşitli Aktüel
               Konular. Ülkü Basımevi, Konya-1973.
435. Konya'dan Dünya'ya Mevlânâ ve Mevlevilik. Ed. Nuri ŞİMŞKELER.
               Karatay Belediyesi, Konya-2002.
436. Konya-Karaman Şehitlikleri ve Şehitleri. Haz. Hanefi AYTEKİN. Konya-
               Karaman Valiliği, Ankara-1998.
437. KONYALI, İbrahim Hakkı.
               Âbideleri ve Kitâbeleri ile Kilis Tarihi. Fatih Matbaası, İstanbul-1968.
438. KONYALI, İbrahim Hakkı.
               Âbideleri ve Kitâbeleri ile Konya Ereğli'si Tarihi. Fatih Matbaası,
               İstanbul-1970.
439. KONYALI, İbrahim Hakkı.
               Nasreddin Hoca'nın Şehri Akşehir. Numune Matbaası, İstanbul-1945.
440. Konyalılar Vakfı Tanıtım Katalogu. İzmir-1998.
441. KORTİDİS, Kosta.
               Kostalar, Memetler, Rebetler. An Yayıncılık, İstanbul-2003.
442. KOŞUKÇU, Ali Cemal.
               Hayal Gücü. Emek Matbaacılık, İstanbul-1984.
443. KOYUNCU, Haydar.
               Haydar Koyuncu'nun Yasama Faaliyetleri. Konya.
444. Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, Haz.Mehmet
               Eminoğlu,  Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-1997.
445. Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya.
446. KÖFE, Uğur.
               Sensizliği Andım Yine: Sevinç Dizeleri-Şiirler I. Damla Matbaacılık,
               Konya-1991.
447. Kökenleriyle Konya'nın Delibaşı İsyanı ve Bu Olayın Karaman'a
               Sıçrayışı. Haz. Ali GÜLCAN. Uğur Ofset, Eskişehir-1994.
448. KÖKSOY, Mümin. Nuh Tufanı ve Sümerlerin Kökeni. Yeni Avrasya
               Yayınları, Ankara-2003.
449. KÖROĞLU, Hüseyin.  Türk Dili ve Edebiyatı,  Sebat Ofset,  Konya,  2000
450. KÖROĞLU, Hüseyin.
               Konya ve Anadolu Medreseleri. Sebat Matbaacılık, Konya-1999.
451. KÖROĞLU, Kazım. 
               Hadisat ve Hatırat. Konya-1969.
452.  KÖROĞLU, Kazım. 
               Mirsadı Hakikat. Konya-1960.
453. KÖROĞLU, Kazım.
               Hadisat ve Hatırat. Konya-1969.
454. KÖSEOĞLU, Ahmet. Kendini Koruyan Şehir. Ebabil Yayınları, Ankara-2007.
455. KÖSTÜKLÜ, Nuri.
               Milli Mücadele'de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları. Kültür
               Bakanlığı, Ankara.
456. KÖSTÜKLÜ, Nuri.
               Vatan Savunmasında Mevlevihaneler. Çizgi, Konya-2005.
457. KÖSTÜKLÜ, Nuri. 
               Yalvaç'ta Aile. Konya-1996.
458. KULU, Fahrüddin.
                Amentü Numünesi veya Îlmihâl-i İtikadi. İslami Neşriyat, Konya.
459. Kur'an Ahlakı ve 54 Farz. Derl. Mustafa ÖZKUL. Hikmet Gazetecilik,
               İstanbul-1969.
460. Kur'an Yolunda Birliğe Da'vet. Derl. Osman GÖKMEN. Denizkuşları
               Ofset, Konya-2000.
461. KURUCU, Ali Ulvi.
               Gecelerin Gündüzü. Marifet Yayınları, İstanbul-1990.
462. KURUCU, Ali Ulvi.
               Asırlar Boyunca Parlayan Nur. Orkun Basımevi, Ankara-1963.
463. KUŞ, Ahmet-DİVARCI, İbrahim-ŞİMŞEK, Feyzi.
               Konya'da Osmanlı Dönemi Eserleri. Selçuk Belediyesi, Konya-2005.
464. KUTAY, Cemal. Atatürk Olmasaydı. Aksoy Yayıncılık, İstanbul-1998.
465. KÜÇÜK, Abdürrahim.
               Hicran (Şiir). Erkan Matbaacılık, İstanbul.
466. KÜÇÜK, Sezai. 
               Mevleviliğin Son Yüzyıl. Simurg Yayıncılık, İstanbul-2003.
467. KÜÇÜKBEZİRCİ, Seyit.
               Issız Yuvalar-Konya Türküleri. Umut Yayınları, 1960.
468. KÜÇÜKDAĞ,  Yusuf.
               Armutlu. Konya-1996.
469. KÜÇÜKDAĞ, Yusuf.
               Konya Şehri'nin Fizikî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı: Makaleler I.
               Selçuklu Belediyesi, Konya-2004.
470. KÜÇÜKDAĞ, Yusuf-ARABACI, Caner.
               Selçuklular ve Konya. Selçuklu Belediyesi Yayınları, Konya-1994.
471. KÜÇÜKKALAY, Hüseyin.
               Abdullah İbn Mes'ûd ve Tefsir İlmindeki Yeri. Denizkuşları
               Matbaası, Konya-1971.
472. KÜÇÜKKALAY, Hüseyin.
               Kur'an Dili Arapça. Manevi Değerleri Koruma ve İlim Yayma
               Cemiyeti, Konya-1969.
473. KÜÇÜKKONER, M.Özgen.
               Hayatın İçinden. NKM Yayınları, İstanbul-2006.
474. KÜÇÜKKONER, M.Özgen. 
               Köşe Yazılarım. Altunarı Ofset, Konya-2003.
475. Ladikli Ahmet Aşık Hüdai. Derl. Ahmet ELMA; Haz. Erhan KAYA.
               Ladikli Ahmet Ağa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konya-2006.
476. LİGETİ, L.
               Bilinmeyen İç Asya. Çev. Sadrettin KARATAY. Türk Tarih Kurumu, Ankara-1986.
477. L'illustrastıon de L'orient: Konya. Tan Matbaası, İstanbul-1950.
478. M. Muhlis Koner'den Seçme Yazılar. Haz. Mustafa Özcan.Konya Valiliği İl Kültür
               Müdürlüğü, Konya-2003.
479. MASALA, Anna.
               Türkiye'ye Aşk Mektuplarım. Kültür Bakanlığı, Ankara-2000.
480. Mehmet Önder Bibliyografyası (1944-1984) 57 Kitap-1000 Makale. Haz. Erdoğan
               EROL, Fevzi GÜNÜÇ. Güven Matbaası, Ankara-1984.
481. MEMİŞ, Ekrem-KÖSTÜKLÜ Nuri. 
               Orta Doğu Anadolu İlişkileri.  S.Ü.  Basımevi, Konya-1992.
482.  Kitabı. Mevlana-Konevi-Meram. Ed. Dilaver GÜRER;Bekir ŞAHİN,Meram Belediyesi Sadreddin Konevi 
               Araştırma Merkezi, İstanbul-2007                   
483. Mesnevi'den Seçmeler. Haz.Yakup ŞAFAK. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-
               2003.
484. Mevlânâ Mesnevi Pınarı: Açıklamalı Manzum Seçmeler. Terc. Derviş AHMET-Aşık
               Kul SADİ. Ceylan Matbaası, Konya-1979.
485. Mevlânâ Mesnevî: Üç Şehzade ve Muhtesip Hikâyeleri Şiir Tercümesi ve Şerhi.
               Devran Ofset, Ankara-1994.
486. Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu II. Haz. Abdülbaki GÖLPINARLI. Türk Tarih
               Kurumu Basımevi, Ankara-1971.
487. Mevlana ve Türbesi. Haz. Mehmet ÖNDER, Celalettin KİŞMİR. Yeni Kitap Basımevi,
               Konya-1953.
488. Mevlana'nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler. Haz. M. Sadık GÜNDÜZ. Zerafet
               Yayınları, İstanbul-2003.
489. Mevlanaya Sesleniş. Haz. Mehmet GÖNÜLLÜOĞLU, Gülendam YILMAZ, Zeliha
               YARKIN. Ülkü Basımevi, Konya.
490. Mevlevi Albümü. Topl. Abdülbaki GÖLPINARLI. İnkılap Kitabevi.
491. MİMAR ŞEHABEDDİN.
               Selçukî ve Osmanlı Çinileri İşçiliği. Kâinat Kitaphanesi, İstanbul-1931.
492. MORTON, H. V.
               In the Steps of St. Paul. London-1936.
493. MUHLİS, Mehmed-Ferid-Faik-BAHRİ, Mümtaz.
               Konya ve Rehberi (1339-1923). Çev. M. Ali UZ. Konya Aydınlar Ocağı, Konya-
               1997.
494. MUNİS, Erdoğan.
               Evrimi ile Yazı Sanatı. Haz. Mehmet YAVRU. ISVAK, Ankara.
495. Musikî Rehberi: Dînî Mûsikî. Haz. Ali Kemal BELVİRANLI. Nedve Yayınları, Konya-
               1975.
496. MÜLAYİM, Selçuk.
               Sanat Tarihi Yıllığı XI. Konya Karatay Medresesi'nin Ana Kubbe Geometrik
               Bezemesi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, İstanbul-1982.
497. Mümtaz Koru: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri. Haz. Mehmet ÖNDER. Ülkü Basımevi,
               Konya-1954.   
498. MÜNECCİMBAŞI ŞEYH AHMED DEDE EFENDİ.
               Karahanlılar ve Anadolu Selçükleri. Çev. Nihal ATSIZ, Necati LUGAL, Hasan  
               Fehmi TURGAL. Türkiye Yayınevi,İstanbul.
499. Nasreddin Hoca Diyarı Akşehir. Akşehir Kalkındırma Derneği, İstanbul-1956.
500. NECATİ, Eyyüp.
               Felsefeli Dini Esaslar. Köy Hocası Matbaası, Ankara-1934.
501. Ney'in Feryadı (Nay- Name).  Haz. Üzeyir ASLAN. Sufi Kitabevi, Konya-2006.
502. NÜZHAT, Sadeddin.
               Karacaoğlan. Vilayet Matbaası, Konya-1927.
503. NÜZHET, Saadettin.
               Mevlânâ. Kanaat Kütüphanesi, İstanbul-1932.
504. ODABAŞI, A.Sefa.
               Dünden Bugüne Konya Türküleri. Konya İl Kültür Müdürlüğü, Konya.       
505. ODABAŞI, A.Sefa.
               Konya İmajı: Mekânlar-İnsanlar. Konya Ticaret Odası, Konya-2003.
506. Oğluma Vasiyetlerim. Haz. İsa ŞAHİN. Gürcan Ofset, Konya-2000.
507. OĞUZ, Hüseyin.
               Konya Delibaş Hadisesi. Yeni Konya, Konya-2005.
508. OĞUZ, Zeki. 
               Dolavlı Yılmaz Güney. Çalı Yayınları, Konya.
509. OĞUZ, Zeki.
               Konya Dağ Köyleri. Alagöz Yayıncılık, Konya-1997.
510. OĞUZ, Zeki.
               Hayrat: Öyküler. Kavram Yayıncılık, İstanbul-1992.
511. OĞUZ, Zeki.
               Konya Dağ Köyleri. Konya İl Kültür Müdürlüğü, Konya-2000.
512. OĞUZ, Zeki.
               Ürkek Bir Keklik.Yaba Yayınları, Ankara-1996.
513. OĞUZ, Zeki.
               Yaylaların Özgür Çocukları Yörükler. Fidan Ofset, Konya, 2004.
514. OĞUZ, Zeki.
               Yüreğimi Getirdim Armağan. Toplum Yayınları, Ankara-1995.
515. Okul ve Öğrenci Kitap Kılavuzu. Haz. Konya 1. Bölge Öğretmenleri. Yeni Kitap
               Basımevi, Konya-1947.
516. ONAR, Mustafa.
               Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları 1. Kültür Bakanlığı, Ankara-1995.
517. ONUR, Hüdavendigar.
               Ermeni Portreleri. Bilgeoğuz Yayınevi, İstanbul-2005.
518. ORAL, M. Zeki.
               Hazret-i Mevlânâ Dergâhındaki Şaheserlerinden Nisantası. Türk Tarih Kurumu
               Basımevi, Ankara-1954.
519. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu: 8-11,
               Haziran. Ed. Hasan EKİZ. Bahri Bağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma
               Merkezi, Konya-1999.         
520. OYTUN, H. Nafiz. 
               Şair M. Nedim Güntel Hayatı ve Eserleri. Haşim Basımevi, Konya-1940.
521. OYTUN, H.Nafiz.
               Şair M. Nedim Güntel Hayatı ve Eserleri. Haşim Basımevi, Konya-1940.
522. OZAN, Derviş-SAKMAN, Mehmet Tahir.
               Bir Hayat Yetmez: Şiirler. Star Ofset, Konya-1999.
523. ÖCAL, Cemal Oğuz.
               Bir Millet Şahlanıyor. Yaylacık Matbaası, İstanbul-1968.
524. ÖGE, Muhsin.
               Emine: Şiir-Anı. Merhaba Ofset, Konya-2004.
525. ÖĞÜTÇÜ, Recep.
               Çatlayan Dudaklar: Şiir Kitabı. Ceylan Matbaası, Konya-1980.

526. ÖKSÜZ, Veysel.
               Nazm'lar: Şiir. Konya-1984.
527. ÖNDER, Mehmet. 
               Atatürk'ünYurt Gezileri.  İş Bankası, Ankara-1975.
528. ÖNDER, Mehmet.
               Güldeste. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-1990.
529. ÖNDER, Mehmet. 
               Seydişehir Tarihi. Seydişehir Belediyesi, 1986.
530. ÖNDER, Mehmet. 
               The Museumes Of Turkey. İşbank Yayınları, İstanbul-1977.
531. ÖNDER, Mehmet. 
               Yeşil Kubbenin Gölgesinde. Dönmez Yayınları, Ankara-1995.
532. ÖNDER, Mehmet.
               Aldı Sözü Anadolu. MEB, İstanbul-1992.
533. ÖNDER, Mehmet.
               Anadolu Fetih Destanları. Defne Yayınları, Ankara-1970.
534. ÖNDER, Mehmet.
               Anadolu Şehir Adları. Defne Yayınları.
535. ÖNDER, Mehmet.
               Atatürk Konya'da. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1989.
536. ÖNDER, Mehmet.
               Konya Çeşme ve Şadırvanları. Ülkü Basımevi, Konya-1955.
537. ÖNDER, Mehmet.
               Konya. Şahap Kitabevi, Konya-1962.
538. ÖNDER, Mehmet.
               Mevlânâ Müzesi Şaheserlerinden Mevlânâ'nın Sandukası. Ülkü Basımevi,
               Konya-1958.
539. ÖNDER, Mehmet.
               Mevlâna Şehri Konya. Konya Turizm Derneği, Ankara-1971.
540. ÖNDER, Mehmet.
               Mevlâna'nın Konya'daki Evi ve Medresesi. Yenikitap Basımevi, Konya-1956.
541. ÖNDER, Mehmet.
               Öğüd Gazetesi. Güven Matbaası, Ankara-1986.
542. ÖNDER, Mehmet-BALKAN, Mehmet.
               Zafer Yolunda: Şiirler. Akın Matbaası, Ankara-1947.
543. ÖNDER, S. Faruk.
   Siyasi Taşlamalar. 
544. ÖNDER, Seyit Faruk.
               Dünden Bugüne Manzum Hatıralar. Günlük Ticaret Neşriyat, İstanbul-1991.
545. ÖNDER, Mehmet. 
               Konya'da Alevi (Ulvi) Sultan Mescidi ve Mihrabı. Ankara-1958.
546. ÖNGE, M. Yılmaz.
               Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları. Vakıflar Genel Müdürlüğü,
               Ankara-1995.
547. ÖNKAL, Ahmet.
               Rasûlüllâh'ın İslâm'a Da'vet Metodu. Hayra Hizmet Vakfı Yayınları, Konya-1981.


548. ÖTEN, Mehmed.
              Cennetin Yolları: Mü'mini Cennete Götüren Kırk Yol. Denizkuşları Matbaası,
              Konya-1973.
549. ÖTEN, Mehmed.
              Cennetin Yolları: Mü'mini Cennete Götüren Kırk Yol. Denizkuşları Matbaası,
               Konya-1973.
550. ÖZAKMAN, Turgut. 
               Şu Çılgın Türkler. Bilgi Yayınevi, Ankara-2005.
551. ÖZATTİLA, Alişan.
               Hak Âşığı Mevlâna Celâleddin. Denizkuşları Matbaası, Konya.
552. ÖZATTİLA, Alişan.
               Hak Âşığı Mevlâna Celâleddin. Denizkuşları Matbaası, Konya.
553. ÖZBAŞ (HASİPEK), Seniha.
               Konya İli Çarıklar Köyünde Aile Hayatı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları.
554. ÖZBEK, Abdullah. 
               Bir Eğitimci Olarak Akif. Selam Yayınları, Konya-1988.
555. ÖZBEL, Kenan.
               El Sanatları XVI. Konya Kaşıkları. CHP Halk Velri Bürosu, Ankara-1949.
556. ÖZBEY, M. Cafer.
               Gül ve Çöl. Nokta Ofset, Konya-2000.
557. ÖZÇELİK, Ali.
               Atatürk’ün Gençlik Anıları.Yıldız Basımevi, Konya-1966.
558. ÖZÇELİK, Ali.
               Atatürk'ün Gençlik Anıları (1895-1905). Yıldız Basımevi, Konya-1966
559. ÖZDAMAR, Mustafa.
               Hacı Veyiszade. Marifet Yayınları, İstanbul-1993.
560. ÖZDAMAR, Mustafa.
               İbrahim Hakkı Konyalı ve Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu. Kandil
               Yayınları, İstanbul-1997.
561. ÖZDAMAR, Mustafa.
               Karasakal Hoca. Timaş Yayınları, İstanbul-1995.
562. ÖZDAMAR, Mustafa.
               Hacı Veyiszâde. Kırk Kandil Yayınları, İstanbul-1995.
563. ÖZDEMİR, Osman H.
               Eserler Bırakan Bir Türk Büyüğü: İshak Paşa ve 476 Yıllık Şeceresi. Zafer
               Matbaası, Konya-1971.
564. ÖZDEMİR, Osman.
               Ilgın Kaplıcası'nın Tarihçesi. Yıldız Basımevi, Konya-1959.
565. ÖZDEMİR, Osman.
               Zamanname ve Tarih ve 27 Mayıs 1960 Gününün Destanı. Güven Matbaa, 
               Konya-1965.
566. ÖZDEMİR, Osman.
               Ortadoğu, Biz, Hudutlarımız ve Dev Devletlerin Akıbeti. Güven Matbaası, Konya-
               1968.
567. ÖZDOĞRU, Şükrü.
               Kuruluşundan Bugüne Türkiye'de İmam Hatip Liseleri ve Konya İmam Hatip
              Lisesi (1951-1991). Konya-1991.
568. ÖZKAN, Nurettin. 
              Konya Onuncu Yıl Cumhuriyet Anıtları. Arı Ofset, Konya-1998.

569. ÖZKAN, Nurettin. 
               Konya Onuncu Yıl Cumhuriyet Anıtları. Müzeler Genel Müdürlüğü, Konya-2004.
570. ÖZKARDEŞ, M. Ali.
               İnsanın Aslı ve Hz. Mevlâna. Yenilik Basımevi, İstanbul-1963.
571. ÖZKAYNAK, Kemal.
               Akseki Kazası. Akgün Matbaası, Ankara-1954.
572. ÖZKUL, Ahmet Ziya.
               18 Yaş Şiirleri. Doğuş Matbaası, Konya.
573. ÖZKUT, Ali Rıza.
               Duyuşlar ve Deyişler. Yeni Kitap Basımevi, Konya-1944.
574. ÖZMEN, Ünsal.
               Kent Kent Türkiye Konya.  Pamukbank Yayınları, Ankara.
575. ÖZMEN,Ünsal.
               Konya. Pamukbank Yayınları, Ankara-1970.
576. ÖZOL, Ali İhsan.
               Ahlaki ve Tasavvufi Şiirlerim. Anadolu Matbaacılık, İzmir-1988.
577. ÖZÖNDER, Hasan.
               Konya Mevlana Dergahı. Kültür Bakanlığı, Ankara-1989.
578. ÖZÖNDER, Hasan.
               Konya Velileri. Arı Basımevi, Konya-1980.
579. ÖZÖNDER, Hasan.
               Peygamberimizin Sağlık Öğütler. İrfan Matbaası, İstanbul-1974.
580. ÖZÖNDER, Hasan.
               Sille: Tarih-Kültür-Sanat. Merhaba Basımevi, Konya-1998.
581. ÖZPINAR, Mustafa.
               Taşkent'e Çağrı.
582. ÖZPINAR, Mustafa.
               Taşkent'e Çağrı. Yeşim Matbaası, Ankara-1987.
583. ÖZÜDOĞRU, Şükrü. 
               Hotamış. Damla Ofset, Konya-1997.
584. ÖZÜDOĞRU, Şükrü.
               Tarihî, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Hotamış. Damla Ofset, Konya-1997.
585. PASLI, Bahaddin.
               Seydişehir Destanı. Bahçıvanlar Basım, Seydişehir-1997.
586. PETRONOTİS, Argiris. 
               Hacı ustalar. Kitap Yayınevi, İstanbul-2004.
587. Pirelli, Mevlana Anılıyor. Türk Pirelli Ticaret A.Ş., İstanbul-1970.
588. Prens Sebahattin Bey (Hayatı-Dönemi ve Fikirleri). Haz. Ahmet Şeref CERAN. Arı
               Basımevi, Konya-1984.
589. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu: Hayatı, Yayınlarından ve Yazılarından Seçmeler. Haz. Ali
               Berat ALPTEKİN. Göksu Matbbası, Konya-1989.
590. Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı. Gazi Kitabevi, Ankara-2005.
591. Resim Sanatına Gönül Verenler 2.  Konya İl Kültür Müdürlüğü, Konya-2003.
592. Rumi ve İkbal. Pakistan Sefareti Basın Ateşeliği, İstanbul-1952.
593. RUNYUN, Mustafa.
               Dini ve Ahlaki Muhasebelerim. Ayyıldız Matbaası, Ankara-1958.
594. SAK,  İzzet.
               Konya Vakfiyeleri (1650-1800). Kömen Yayınları, Konya-2005.
595. SAK, İzzet. 
               47 Numaralı Konya Şeriye Sicilleri. Tablet Basımevi, Konya-2006.
596. SAK, İzzet.
               10 Nımaralı Konya Şer'iye Sicili: 1070-1071/1659-1661 (Transkripsiyon). S.Ü.
               Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya-2003.
597. SAK, İzzet.
               Belgeler. TTK Basımevi, Ankara-1988.
598. SAKAOĞLU, Saim. 
               101 Anadolu Efsanesi. Kültür Bakanlığı, Ankara-1989.
599. SAKAOĞLU, Saim.
               Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip  
               Kataloğu. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara-1980.
600. SAKAOĞLU, Saim.
               Çaybaşı Yazıları. Meram Belediyesi, Konya-2000.
601. SAKAOĞLU, Saim.
              Senin Aşkınla. Nur Matbaası, Konya-1987.
602. SAKAOĞLU, Saim.
               Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca. S.Ü.Eğitim Fakültesi Yayınları, Konya-1992.
603. SAKMAN, Mehmet Tahir.
               Dünden Bugüne Konya Oturakları. Milenyum Yayınları, İstanbul-2001.
604. SAMANOĞLU, Gültekin.
               Uzun Vuran Gölge. Baha Matbaası. İstanbul-1983.
605. SAMUR, Tahsin.
               Ilgın'da Türk Devri Yapıları.  Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Konya-1992.
606. SARIÇİFTÇİ, İbrahim.
               Çocuklara Müzik. İnkılap Kitabevi, Konya-1963.
607. SARRE, Fridrich.
               Küçük Asya Seyahati. Çev. Dara Çolakoğlu. Pera Turizm, İstanbul-1998.
608. SARRE, Friedrich.
               Konya Köşkü. Çev. Şehabettin UZLUK. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-
               1967.
609. SATILMIŞ, Alişan.
               Adresini Arayan Fotoğraflar. Emre Yayınları. İstanbul-2001.
610. SAVLU, Ahmet Hamdi.
               Din Dersi. Denizkuşları Matbaası, Konya.
611. SAVLU, Ahmet Hamdi.
               İslâmda Müsbet Milliyetcilik. Arı Basımevi, Konya-1980.
612. Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk. Haz. Feyzi HALICI. Kültür Bakanlığı, Ankara-1981.
613. Saz-ü Söz Arasında Cin-ü Çen Tanrıkorur'un Hatıraları. Dergah Yayınları, Ankara-
               2003.
614. Selçuk Dergisi Sadrettin Konevi Özel Sayısı.  Konya, 1989
615. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2002 Mezuniyet Yıllığı. Sebat Ofset, Konya-
               2002.
616. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Haz. Hüseyin ÖĞÜT, Bayram SADE, Ayhan
               ÖZTÜRK. Konya-1996.            
617. Selçuki Devletleri Tarihi. Çev. M. Nuri Gençosman. Önsöz ve Notlar F. N. UZLUK, 
               Ankara-1943.
618. SEMİZ, Yaşar.
               Türk-Amerikan Münasebetleri Işığında Chester Demiryolu Projesi 1909-1926.
               Saray Kitabevi, Konya-1995.
619. SENAN, Ferruh.
               Konya Ereğlisi. Ercan Matbaası, İstanbul-1961.
620. Sevâkıb-ı Menâkıb. Hazret-i Mevlâna’dan Menkıbeler. Haz. Bekir ŞAHİN. Meltem
              Ofset, Konya-2006.
621. SEVGİ, Ahmet.
               Zihniyet Değişimi. Dizgi Ofset, Konya-2002.
622. SEVİM,  Ali.
               Ünlü Selçuklu Komutanları. TTK., Ankara-1990.
623. Silinmeyen Simalar (Karaman ve Konya Civarı Hocaları). Haz. Mehmet Ali
               KIRBOĞA. Cantaş Yayınları, Karaman-2002.
624. Sille Fotoğraf Albümü. Haz. Ahmet KUŞ, İbrahim DUVARCI, Feyzi ŞİMŞEK.
               Selçuklu Belediyesi, Konya-2004.
625. Sille’nin Halk Şairleri. Derl. A. Kemal Akça. Haşim Basımevi, Konya-1940.
626. SOĞANCI, Adnan. 
               Konya Yöresinde Tesviye Çalışmalarında Mekanik Scraper'in Zaman, Yakıt
               Tüketimi ve İş Başarıları.  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Konya-1994.
627. SONALP, Metin.
               Güvercin Sesi. Öğütler Matbaacılık, İstanbul-1998.
628. SONSEL, Nuri Gökhan.
               Kırık Bahar Dalları-Sevgi Yağmurları: Şiirler. Gökhan Ajans, Konya-1999.
629. Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri.  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul-1958.
630. SUNGUR, Hasan Halis.
               Gabin. İstanbul Matbaası, İstanbul-1953.
631. SÜREYYA, Şeyh Baba Mehmed.
               Tarikat-ı Aliyye-i Bektâşiyye.  Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara-1995.
632. SÜRÜCÜ, H. Bekir. 
               Huda Rabbim ve Elli Dört Farz.  Kanaat Matbaası, Konya.
633. SÜSLÜ, Memduh Yavuz.
               Ermenekli Hasan Rüştü Hayat ve Eserleri. Yenikitap Basımevi, Konya-1937.
634. ŞAHİN, İsa. 
               Kainatın Sırları. Tekin Yayınevi, Konya-1998.
635. ŞAHİN, Mustafa.
               Yağmur  Duası.  Karınca Ofset, Konya-2002.
636. Şehid-i Abdü'l-Ezel Paşa'nın Hayatı ve Şehadeti. Derl. Mustafa ÖZKUL.
637. ŞEHRÎ İBRÂHİM.
               Koyunoğlu Müzesi'nde Kırk Hadis Mecmuası. Haz. Mustafa ÇIPAN, Ahmet
               EFE. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-2003.
638. Şehrimiz ve Çevresini Tanıyalım: Konya. Haz. Kemal IŞIL, İsmail KILCIGİL, Mustafa
               KILCIGİL. Yenikitap Basımevi, Konya-1970.
639. ŞEM'İ EFENDİ. Şem'i Divanı.
640. Şemsü'ş Şümus (Güneşler Güneşi ).  Haz. Yakup ÇİÇEK. Umran, İstanbul-1987.
641. ŞENER, Ferhat.
               Esintiler. Akce Matbbası, Konya-2002.
642. ŞENOL, Sevgi.
               Konya-Güneysınır Boncuk Oyaları. Ön Matbaası, Bursa-1995.
643. Şems-i Tebrizi Konuşmalar. Çev. M. Nuri GENÇOSMAN. Hürriyet Yayınları, İstanbul.
644. ŞENTÜRK, Ahmet Tufan-KAYACAN, İsa.
               Armağan 3. Anayurt Gazetesi Yayınları, Ankara-2004.
645. Şoförün Eğitim Kitabı Konya Rehberi. Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası, 
               Konya,  1997.
646. TALAT, Çankırılı Ahmed.
               Halk Şiirlerinin Şekli ve Nev'i. Devlet Matbaası, İstanbul-1928.
647. TANERİ, Aydın.
               Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı. Bilge Yayınları, Konya-1977.
648. TANSEL,  Oguz.
               Dağı Öpmeler. YKY,  İstanbul-1999.
649. Tasavvufî Düşüncenin Esasları (Ahi Evren). Terc. Mikâil BAYRAM. TDV, Ankara-
               1995.
650. TAŞ (ERGÜN), Ümmü.
               Acı Sevgi.
651. Taşeli'nde Köyüm Uğurlu. Haz. Mehmet AKSUNGUR. Gökhan Matbaacılık, Konya-
               2002.
652. Taşkent-Çağrı. (S.4) Ağustos Taşkent Dayanışma Kültür Vakfı, Taşkent-1993.
653. Taşkent'in Doğuşu. Haz. Fahrettin ERTAN, Vedat ERTUĞRUL, M. Ali ŞENGÜDEN,
               H. Rıfkı ÖZBABA. İrfan Matbaası, İstanbul-1974.
654. TAŞKIRAN, Şükrü.
               Müslüman Çocuğun Muhatasar Din Dersleri: İman-İbadet-Siyer. Kanaat
               Matbaası, Konya-1970.
655. TEBRİZİ, Şemsi.
               Konuşmalar. Çev. M. Nuri Gençosman. Hürriyet Yayınları, İstanbul-1974.
656. TEKİNŞEN, Cenap.
               Süt Tozu Teknolojisi. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya-1986.
657. TEKMEN, Mehmet.
               Necva Yahut Sohbet Tutkusu. Konya-2004.
658. Tekstilin Dünyada ve Türkiye'deki Önemi, Bulunduğu Durum [Araştırma]. Haz. Ayşe
               İLDİZ. Konya-2003.
659. TEZAN, Erduran.
               Tatbikatta Gümrük ve Tekel Kaçakçılığı. Fon Matbaası, Ankara-1972.
660. Tokcan Takvimi.  Haz.Yusuf Ziya TOKCAN, Akın Basımevi, Konya-1960.
661. TOLASA, Harun.
               Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası. Akçağ Yayınevi, Ankara-2001.
662. TOP, H. Hüseyin.
               Mevlânâ Neş'esinden Esintiler. Kale Yayınları, İstanbul-2005.
663. TOPBAŞ, Mevlüt.
               Solingen Sohbetleri. Ceylan Ofset, Konya-1989.
664. TOPTAŞ, Mahmut. 
               Mevlana da Cihat Anlayışı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya.
665. TOPTAŞ, Mahmut. 
               Mevlana'nın Diliyle Kur'an Tefsiri. Cantaş Yayınları, İstanbul-2000.

666. TORUNOĞLU, Ali Fuat.
               Konyamız. Şafak Basımevi, Karaman-1978.
667. TOSUN, Bekir.
               Tarihte Bozkır ve Çevresi Taşbaşı. Ekip Matbaacılık, İstanbul-2003.
668. TUĞLU, Hamdi.
               Üzüm Nasıl Yetiştirilir?.Tecelli Basımevi, İstanbul-1936.
669. TURGUT, Arif Nüshet.
               Eski Konya Evleri. Konya Büyük Şehir Belediyesi, Konya-2003.
670. Türk Edebiyatı Halı Kongresi ve Edebiyatımızda Halı. Ege Gazetecilik, İstanbul-
               1984.
671. Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler I. Haz. Feyzi HALICI.Güven
               Matbaası, Ankara-1985.
672. Türk İllüstrasyonu: Konya Fevkalede Nüshası. Çituri Biraderler Basımevi, İstanbul-
              1938.
673. Türk Sanat Mûsikîsi Beste ve Saz Eserleri Yarışması 1977 Ödül Kazanan Eserler,   
               Turizm Derneği, Ankara-1977.
674. Türk Tıb Tarihi Arkivi. İ.Ü. Tıb Tarihi Enstitüsü, İstanbul-1940.
675. Türk Yurdu Mevlana Özel Sayısı. III.Cilt   İstanbul-1964.
676. Türkiye Müzik Bibliyografyası: Kitaplar, Notalar. Haz. Mehmet Salih
               ERGAN.Kuzucular Ofset, Konya-1994.
677. UÇAN, Fevzi. 
               İlkokul 4.Sınıf Testleri. Pratik Öğretim Yayınevi, Konya-1971.
678. UÇAN, Fevzi.
               Anıların Öğüdü. Pratik Öğrenim Yayınları, Konya-1992.
679. UÇAN, Fevzi.
               İlk Okuma Yazmaya Geçiş Kitabı. Pratik Öğrenim Yayınları, Konya-1993.
680. UÇAR, Abdullah.
               Haçlı Gururunun Yere Serildiği Yer Çanakkale. Damla Ofset, Konya-2006.
681. UĞUR, M. Ferid-KOMAN, M. Mes'ud.
               Selçuk Büyüklerinden Celâlüddin Karatay ile Kardeşlerinin Hayat ve Eserler.
               Yeni Kitap Basımevi. Konya-1940
682. UĞURLU, Kamil.
               Masal Gibi Öyküler.  Dişo Kompani, Üsküp-2004.
683. ULUNAY, Refi Cevat.
               Sürgün Hatıraları. Arma Yayınları, İstanbul-1999.
684. Uluslar arası Hz. Mevlana Vakfı. Ed. A. Mete GÜNEY. Kurtiş Matbaacılık, İstanbul-
               1996.
685. Uluslararası Üçüncü Mevlâna Semineri Bildirileri 15-17 Aralık 1978. Haz. A.
               BAUSANİ, A. MASALA. Roma Üniversitesi, Roma-1978.
686. USMAN E. Raşit.
               Son Yıllarda Konya'nın Yetiştirdiği Genç Şairler. Konya Halkevi Yayınları, 
               Konya-1949.
687. UYSAL, Mustafa. 
                İslamda Evliya Meselesi ve Harikalar. Nazımbey Basımevi, Konya-1970.
688. UYUMAZ, Emine. 
                Sultan I.Aleaaddin Keykubat Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
                (1220/1237), TTK, Ankara-2003.
689. UZ, M. Ali.
               75. Basın Yılında Mustafa ATAMAN. Alagöz Yayın, Konya-1997.
690. UZ, M. Ali.
               Ankaravi Mehmet Efendi. Merhaba Ofset, Konya-2004.
691. UZ, Mehmet Ali.
               Konya Kültürüne Hizmet Edenler: Araştırmacı Yazarlar ve Kurumlar 2. Konya
               Büyükşehir Belediyesi, Konya-2004.
692. UZLUK, F. Nafiz.
               Büyük Annemden Dinlediğim Ata Sözleri. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
               Ankara-1960.
693. UZLUK, Feridun Nafiz. 
               Baktreriologie de Kullanılan Üretme Yerleri ve Boyalar. Maarif Matbaası,
               Ankara-1943.
694. UZLUK, Şahabettin.
               Mevlevilikte Resim, Resimde Mevleviler. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-
               1957.
695. UZLUK, Şehabettin.
               Mevlâna'nın Türbesi..Konya Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi Yayınları, Konya-
               1946.
696. ÜLKER, Ali Ulvi.
               Kültür Diliyle Bozkır. Bozkır Çevresi ve Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği,
               İstanbul-2003.
697. ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir-ÖZTELLİ, Cahit.
               Nasreddin Hoca. Türk Etnoğrafya ve Folklor Derneği Yayınları, Ankara-1964.
698. ÜNAL, İbrahim.
               Bir Demet Kırçiçeği. Damla Matbaacılık, Konya-1989.
699. ÜNAL, Tahsin. 
               Dosya Rehberi. Ülkü Yayınları, Konya-1949.
700. ÜNAL, Tahsin.
              Karamanoğulları Tarihi (Türkçe Kaynaklara Göre). Yıldız Matbaacılık, Ankara-
              1957.
701. ÜNAL, Zeki.
               Anarşi. Ankara-1992.
702. ÜNLÜKUL, Abdülmecid.
               Zamanın İstediği Bir İlmi Kelâm İman Dili. İleri Basımevi, Konya-1961.
703. ÜNÜGÖR, Mustafa.
               Allah'a Giden Yol Kur'an'dan Geçer. Kanaat Matbaası, Konya-1966.
704. ÜNVER, A. Süheyl. 
               Hekim Konyalı Hacı Paşa Hayatı ve Eserleri. İ.Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü. İstanbul-
               1953.
705. ÜNVER, A. Süheyl.
               Konyada Evliya Sayımı. 
706. ÜNVER, A. Süheyl.
               Sevâkıb-ı Menâkıb: Mevlâna'dan Hatıralar. Organon İlaçları, İstanbul-1973.
707. ÜNVER, Süheyl.
               Karaman Sultanı Mehmet Beyin Hususi Kütüphanesine Ait Bir Kitapta
               Temelllük Kitâbesi. İstanbul, Milli Mecmua Basımevi-1946.
708. ÜRÜN, Ahmet Kâzım.
               Örneklerle Arap Dilinde Bağlaçlar ve Terkipler. S.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi,
               Konya-1996.
709. V. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Seminer Bildirileri 25-26 Nisan 1995: Konya.
               Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya-1996.
710. VANLI, Şevki. 
               Mimarlık Sevgilim. İletişim Yayınları, İstanbul-2000.
711. Varolmanın Yolunda Zengin Olmak: Mehmet TANRISEVER. Ed. Süleyman DOĞAN,
               Mehmet UYAR, Mahmut ÇETİN. Feza Film, İstanbul-2005.
712. VEHBİ, Mehmet. 
               Ahkam-ı Kur'aniye. Üçdal Neşriyat, İstanbul-1971.
713. VELED, Suldan. 
               İbtida-Name. Çev.Abdülbaki GÖLPINARLI. Konya Turizm Derneği Yayınları,
               Ankara-1976.
714. YAĞMUR, Sinan.
                Mesnevi'den Hikayeler. Esra Yayınları, Konya.
715. YAKIT, İsmail.
               Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme. Ötüken Neşriyat,
               İstanbul-1992.
716. YALÇIN, Osman. 
               Konya. Özyürek Yayınları, İstanbul-1961.
717. YALÇIN, Osman.
               Niğde ve İç Anadolu Bölgesi. Özyürek Yayınları, İsatanbul-1988.
718. YALÇINKAYA, Ekrem.
               Coğrafya'da, Tarih' de ve Bugünkü Konya.Yeni Kitap Basımevi, Konya-1943.
719. YAMANLAR, Orhan.
               Sille, Altınapa, May ve Ayrancı Baraj Havzalarında Erozyon Araştırmaları
               DSİ., Ankara-1957.
720. YARDIMCI, Saime.
               Konya Mutfağı'ndan. Bahçıvanlar Basımevi, Konya-2002.
721. Yaşayan Konyalı Sanatçılar ve Eserleri. Konya Selçuklu Belediyesi, İzmir-1998.
722. YAVRU, Mehmet.
               Muhtarın Kitabı.  Altunarı Ofset, Konya-2005.
723. YAVRU, Mehmet.
               Atatürkçülük ve İlkeleri. Ülkü Basımevi, Konya-1981.
724. YAVUZ, Muallim Memduh.
               Eşref Oğulları Tarihi: Beyşehir Klavuzu. Babalık Matbaası, Konya-1934.
725. YAYLALI, Kâmil.
               Mevlânâ'da İnanç Sistemi: Tasavvuf ve Hakîkî Vechesiyle Mevlânâ. Sebat
               Ofset, Konya-1974.
726. YAZICIOĞLU, H. Fikri.
               Hadis Mevzularının Anahtarı. İleri Basımevi, Konya-1963.
727. YAZICIOĞLU, H. Fikri.
               Türkçe Tefsirler Anahtarı.  İleri Basımevi, Konya-1960.
728. Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri. Haz. Zeliha TAŞBAŞ. S.Ü. Mesleki Eğitim
                Fakültesini Yaşatma ve Geliştirme Vakfı, Konya-1995.

729. Yeni Fikir.  (S.5)1922.
730. Yeni Tatbikatlı Tecvit. Haz. Osman Nuri KOÇBEKER. Ülkü Basımevi, Konya-1958.
731. Yeni Türk-Eli.  (S.7)-1967.
732. Yeni Ümit. (S.16) Haziran  Kanaat Matbaası, Konya-1966.
733. YENİTERZİ, Emine.
               Jalâl Al-Din Al-Rûmi: A Muslim Saint, Mystic and Poet. Çev. A. Bülent
               BALOĞLU. Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara-2000.
734. YENİTERZİ, Emine.
               Mevlânâ Âşığı Bir Şair: Veysel Öksüz ve Şiirleri. Selçuklu Belediyesi, Konya-
               2006.
735. YETİŞEN, Nizamettin.
               Konya Basketbolu. Hibaş, Konya-1985.
736. YETKİN, Şerare.
               Konya'da Yeni Bulunmuş Figürlü Stuko Süslemeler ve Anadolu.
737. YILDIZ, Durmuş Ali.
               Benim Dünyam. Fatih Matbaası, Konya-1984.
738. YILMAZ, H.Fehmi.
               Nur Çeşmesi Şiirler. Bugün Matbaası, Konya-1982.
739. YILMAZ, Halil.
               Aşık Salihi'nin Hayatı ve Eserleri.  Ennet İletişim, Konya-2000.
740. YILMAZ, Tamer.
               Konya İli Sorun Alanların Bitki Örtüsü Üzerinde. Konya Toprak Su Araştırma
               Enstitüsü, Konya-1977.
741. YÖNDEMLİ, Fuad.
                Kulak Burun Boğaz El Kitabı. Ay Yıldız Matbaası, Ankara-1986.
742. YÖNDEMLİ, Fuad.
                Mevlevilikte Sema Eğitimi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1997.
743. YUSUF, Mehmet.
                Resimli ve Muhtasar Konya Asarı Atika Müzesi Rehberi. Alaeddin Matbaası,
                 İstanbul-1930.
744. Yusufağa Kütüphanesi Tarihçe ve Teşkilat Kataloğu: Konya. Arı Basımevi, Konya.
745. YÜCESOY,  E. Serkan.
                  İlk Hamle. Damla Matbaacılık, Konya.
746. ZEYTİNCİ, İmdat.

                  Bilinmeyen Toplum. Alagöz Ofset, Konya.


Konya Lisesi Harf ve Hayal ekibinin Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin'le yaptığı röportaj. Kitaplar, yazma eserler ve nitel...