Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

TARİHÎ DEĞERE SAHİP KİTAPLAR

Konya’nın Türkiye Selçukluları’nın başkenti, Osmanlılar’ın Karaman eyaleti merkezi olması, hemen her konuda Konyalılara avantaj sağlamaktadır. Çünkü geçmişten bize devredilen değerler Konya’da bu sayede oluşmuştur. Kültür birikimi bunların başında gelmektedir.
Konya’da Selçuklu döneminde kurulmuş birçok kütüphane ile mektep ve medrese mevcuttu. Kültürel ortamı canlandıran bu kurumlardan kütüphaneler günümüze kadar varlıklarını sürdürüp gelmişlerdir. Ayrıca medrese mezunu birçok müderris ve kadıya ait özel kütüphaneler de geçtiğimiz yıllara kadar mevcudiyetlerini korumuştur. Bunların bir kısmı sahip çıkılmadığı için değişik şekillerde yok olup gitmiştir. Şu anda soyadını hatırlayamadığım, Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışırken tanıdığım Kadızadeler’den Betül isimli bayan Kadılar Sokağı’ndaki Osmanlı evini yeni aldıkları apartman dairesine taşınırlarken dedelerinden kalan iki odadan meydana gelen kitaplığı olduğu gibi bırakıp gitmişler; önüne gelen terk ed…

AZERBAYCAN'DA EL YAZMALARI

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Kafkas Müslümanları İdaresi’nin uhdesindeki Bakü İslam Üniversitesi’nin kütüphanesinde bulunan el yazması ve Arap harfli eserlerin katalogunun çıkarılması, restore edilmesi, çalışanların eğitilmesi ve sayısallaştırılması ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi için bir yol haritası belirlemek ve ayrıca geçmiş yıllarda Mehmed Fuzuli Enstitüsü ile yapılan protokolün işlerliğinin yerinde görülmesi amacıyla,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 01.02.2013 tarih ve 677 sayılı yazılarına istinaden, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının 15.04.2013 tarih ve 75066169-903.07/153 sayılı oluru ile 28 Nisan – 04 Mayıs 2013 tarihleri arasında, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’nden iki personel Azerbaycan’a görevlendirilmiştir.
Bakü İslam Üniversitesi’nde yapılan inceleme ve tespitlerde, üniversite kütüphanesinde bulunan eserlerle ilgili yapılması gerekenler ile ihtiyaç listesi yetkililere sözlü olarak iletilmiş ayrıca rapor düzenlenmiştir.
Üniversite…
YEMENDE SAHABE DÖNEMİ KUR’AN YAZMALARI 17-20 Haziran 2013 tarihleri arasında Yemen El Yazmaları ve Sahabe Dönemi Kur'an-ı Kerim sayfaları ile ilgili,Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Konya Yazma Esrler Bölge Müdürü Bekirt Şahin. TİKA Başkan Yardıncısı Dr. Mehmet Süreyya ER, Doç. Dr.Hayrettin YÜCESOY( Yahudi, İslam, Yakındoğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Amerika St. Louis'teki Washington Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz Güney ( Florida Tampa Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)’in içinde bulunduğu heyet Yemen ziyaretlerde bulundu. Yemen'deki el yazmalarından sorumlu olan iki bakanlık bulunmaktadır; Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Bakanlığı. El-Camiu'l-Kebir (Ulu Cami) önünde bulunan El Yazmalar Evi/Kütüphanesi Kültür Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur. Dr. Mukbil et-Tâm bu kütüphanenin Genel Müdürü. Kütüphanede çok değerli nadir Kur'an el yazmaları ve İslamî ilimlerin değişik branşlarına ait eserler bulunmak…

BEKİR ŞAHİN İLE MÜLAKAT

Sizi tanıyabilir miyiz?

  Konya/Kadınhanı Haoflazlar köyünde dünyaya geldim. İlk , orta ve lise tahsilimi Kadınhanı’nda yüksek tahsilimi S.Ü İlahiyat Faküldesinde yaptım.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundum. 1997 Yılında Kültür ve Türizim Bakanlığına İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak intisap ettim. 2002 yılında Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğüne atandım. 2010 yılından buyanada Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Aynı zamanda değişik gazete ve dergilerde yazılar yazmaya devam etmekteyim.

Gençlik deyince hayalinizden neler geçiyor? Hayalinizdeki gençliği nasıl ifade edersiniz?

  Bu günün gençliği düşüncesiz, amaçsız, sorumsuz olarak görülmektedir. Dünkü nesiller için ise çürümüş, kokmuş, şaşırmış bügünden pek farklı değildi yorumları yapılabilmektedir. İyi bir gözlem yapabilirsek yeni nesil yalnız Peygamber Efendimizin eteklerine tutuncak, onu kılavuz olarak görecek; sahabeden ve o…