28 Haziran 2012 PerşembeMESLEKİ,SOSYAL KÜLTÜREL SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ

BİLGİ YOLU


Bekir ŞAHİN
ÖZGEÇMİŞ

Konya Kadınhanı Hacıoflazlar Köyünde 1960 yılında doğdu. İlkokul ve Lise öğrenimini Kadınhanı’nda tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1984–85 eğitim-öğretim yılında mezun oldu. Değişik okullarda öğretmenlik, okul müdürlüğü, müdür başyardımcılığı görevlerinde bulundu. 28 Şubat 1987 yılında Kültür Bakanlığı’na geçerek Burdur İl Halk Kütüphanesinde göreve başladı. 2002 yılında Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğüne getirildi. 12/10/  10/2011 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.  12/ 10/2001 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma Eserler Konya Bölge Müdürlüğüne atandı. Değişik gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Toplum kültürünü yaşatmak adına birçok sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı ve yapmaya devam ediyor. Türkiye Anıtlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, MEBKAM Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanlığı,İLESAM Konya temsilciliği, Konya Ansiklopedisi Yayın Kurulu Üyeliği gibi birçok kurum ve kuruluşta görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.ÖZET

                Türk Kütüphaneciler  Derneği Konya Şubesi tarafından Şubat 2002 yılında (ISSN:13O2-9878) Numarasıyla yayın hayatına başlayan Bilgi Yolu Dergisi 2002-2007 tarihleri arasında altı aylık periyotlar halinde yayımlan bir dergidir. Beşinci  sayıya kadar Mesleki bir yayın hüviyetinde olan dergi  7. sayıdan itibaren meslek, sosyal, kültürel, sanat ve edebiyat dergisi haline geldi. Derginin çıkış amacı; Konya’da mevcut kütüphane ve Kütüphaneciliğimizin tanıtılması, bilgi, bilim dokümantasyon, enformasyon,  arşivcilik vb. temel konular olarak belirlenmiştir.Bu çalışmada, Bilgi Yolu Dergisi genel ve biçimsel özelliklerinin yanı sıra, ilk çıkışından günümüze kadar geçirmiş olduğu evreler ve genel özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, dergide yayımlanan bütün makalelerin yazar adlarına göre dizini verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kütüphane, kütüphanecilik, arşivcilik,  kültür, derginin yayın politikası, yazar dizini

ABSTRACT

The Magazine of Knowledge Road, which was started to publication with the number of ISSN: 1302-9878 in February 2002 by the Konya Department of Turkish Librarian Institution, is a magazine that was published between 2002-2007 as a sixty months periods. The magazine, which have a vocational identity until 5. Number, is became a vocational, social, cultural, art and literature magazine after 7. Number. The aim of publication; was determined to introduce the libraries and librarianship in Konya, the basic subjects of knowledge, science, documentation, information and record keeping vs.

            In this study The Magazine of Knowledge Road was evaluated by the respect of phases that it has passed until today from its beginning and its general characteristics in addition to its formal characteristics. At the end of the study, there is an index of all articles in the magazine by the name of authors.

Key Words: Library, Librarianship, Record, Keeping, Culture, The Publication Politics of Magazine, Author Index

GİRİŞ

İhtisaslaşmanın ön planda olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İhtisaslaşmanın önemi arttıkça dergilerin önemi de giderek artmaktadır. Ülkelerin gelişmişliği ile dergi ve gazete satışları arasında bir paralellik göze çarpmaktadır. Dergiler yazarlar ve sanatçılar arasında bir köprü durumundadır. Eğer  çıkarılan dergi mahalli bir dergi ise,  yerelliğin önem kazandığı günümüzde bu derginin etkisinin daha da fazla olduğu kanaatindeyiz. Böyle dergiler mahalli dinamikleri canlandırır, yerel kültüre hayat verir, yaşanılan coğrafyayı tanıtır, milli benliğin oluşmasına katkılar sağlar. Ayrıca bir okul görevi görür, yeni yazarların yetişmesini, sanatın yerleşmesine, sanatçıların ve kültür adamlarının toplumla tanışıp kaynaşmasına vesile olur.

Ancak bu tür dergileri yaşatmak zordur. Dergileri destekleyecek fedakar okurlara, kurum ve kuruluşlara ihtiyaç vardır. Fedakârlıklarda bulunulmadan dergilerin uzun soluklu olması mümkün değildir.

Ülkemizde hala Dergi Yayıncıları Birliği diye bir birlik yoktur. Yani bir sivil toplum kurumu dahi oluşturulamamıştır.

                Konya’da; Değişik kültürel, mesleki, edebi ve dini dergiler çıkmış ve bir kısmı çıkmaya devam etmektedir. Konya’da çıkan mesleki dergilerden biri de Bilgi Yolu dergisidir.Bu çalışmada,Türk Kütübaneciler Derneği Konya Şunesi tarafından çıkartılan Bilgi Yolu Dergisi’nin genel özellikleri, ilk sayıdan son sayıya kadar geçirmiş olduğu evreler, biçimsel özellikleri, yayın politikası gibi bilgilerin yanı sıra, bugüne kadar yayımlanmış tüm makalelerin yazar adlarına göre dizini verilecektir.  1. BİLGİ YOLU DERGİSİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Meslek, kültür, sanat ve edebiyat dergisi.Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi tarafından Şubat 2002 yılında yayın hayatına başlayan Bilgi Yolu dergisi, “Konya’da mevcut kütüphane ve kütüphaneciliğin tanıtılması” amacıyla 2002-2007 tarihleri arasında altı aylık periyotlar halinde yayımlandı. 5. sayıya kadar mesleki bir yayın hüviyetinde olan dergi, VII. sayıdan itibaren meslek, kültür, sanat ve edebiyat dergisi haline geldi. 19 x 27 cm ebadındaki dergi, kapak dâhil kırk beş sayfa idi. Konya İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı ve Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şube Başkanı Yusuf Özcan, derginin sahipliğini, Kütüphaneci Birol Yılmaz ise derginin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Dergi aksaklıklarla 10 Temmuz 2007 tarihine kadar yayın hayatını sürdürdü.

İlk beş sayıda Prof Dr. Recep Dikici, Doç. Dr. Mustafa Özcan, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Eroğlu ve Dr. Mustafa Can’dan oluşan bilim kurulunu, 6. sayıdan itibaren Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Haşim Karpuz, Prof. Dr. Orhan Çeker,Doc. Dr Caner ARABACI gibi bilim adamlarıyla genişletti. Derginin sahibi dernek başkanı Galip Yıldırım olurken yazı işleri müdürlüğünü Birol Yılmaz sürdürdü.

Dergi VI. sayısını, Necip Fazıl Kısakürek’e ayırdı. Bu sayıdan itibaren derginin, konularında özgün ve daha ilmî bir nitelik kazandığı gözlendi. Bu muhteva farklılığı derginin dizgisi ve cildine de yansıdı. Sayfa sayısı da artırılarak 108’e çıkarıldı. Dergi, VII. sayısında ise 201 sayfaya ulaştı. Yazı işleri müdürlüğünü Bekir Şahin’in -bu sayıdan itibaren- redaksiyonunu Ali Işık’ın yaptığı bu sayıda kütüphanecilik ile ilgili ciddi araştırmalara da yer verildi.

Dergi gelişimini VIII. sayısında da sürdürdü. İsminin yazı karakteri değiştirilerek önemli makaleler kapağında spot olarak verilmeye başladı. Özel dosya olarak “Mevlâna ve Mevlevilik” işlendiyse de kütüphane ve kütüphanecilikle ilgili konular da ihmal edilmedi.

Bilgi Yolu’nun IX. sayısı 6 Aralık 2006 tarihinde okurlarının karşısına çıktı. TDK Konya Şube Başkanı Hasan Coşar’ın dernek adına sahibi olduğu bu sayıda Mevlâna, Yunus Emre, Konya kültürü ve dil konularında yazılar ağırlıktadır.

X. sayı “Mehmet Akif Ersoy Özel Sayısı” olarak çıkartıldı. İsim logosu, kapak tasarımı yenilenen derginin sayfa sayısı da 248’e ulaştı. Derginin sonunda müteakip sayı için belirlenen konular ilan edilmesine rağmen kaynak bulma güçlüğü sebebiyle Bilgi Yolu’nun XI. sayısı çıkartılamadı..1.1.   DERGİNİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ

İlk sayısından itibaren 19 x 27 cm ebadındaki dergi, kapak dâhil kırk beş sayfa idi. Beşinci sayıdan itibaren derginin gerek dış/iç kapak tasarımında gerekse sayfa düzenin değişiklikler oldu Bu muhteva farklılığı derginin dizgisi ve cildine de yansıdı. Sayfa sayısı da artırılarak 108’e çıkarıldı. Dergi, VII. sayısında ise 201 sayfaya ulaştı. Yazı işleri müdürlüğünü Bekir Şahin’in -bu sayıdan itibaren- redaksiyonunu Ali Işık’ın yaptığı bu sayıda kütüphanecilik ile ilgili ciddi araştırmalara da yer verildi.

Bugüne kadar yayımlanmış olan Bilgi Yolu Dergisinin kapak tasarımları aşağıdaki gibidir:                                         

                                                                         

                                                                                                   1.2.BİLGİ YOLU DERGİSİ  YAZIM KURALLARI

            Bilgi Yolu Dergisi’nin yayın hayatına giriş amacı Mesleki olup, Kütüphanecilik, bilgi bilim, Dokümantasyon, Enformasyon, Arşivcilik, vb. temel konularını kapsar. Ancak dergi konu zenginliği olması bakımından Sosyal, Kültürel, Edebiyat ve Sanat içerikli yazılarla, Konya ile ilgili her türlü inceleme, araştırma, düşünce ürünü yazılara yer vermektedir

Yayınlanacak yazı ve makaleler, özgün, daha önce yayınlanmamış ve yayın hakkı verilmemiş olmalıdır. Yazının kongre, sempozyum veya herhangi bir toplantıda sunulmuş olması yayınlanmasına engel değildir. Ancak toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.

·         Yazılar, Bilgi Yolu Dergisi Bilim Kurulu, Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu oluru üzerine yayınlanacaktır.

·         Yazı başlığı büyük harfle yazılacak, başlığın sağ altında yazar veya yazarların adları bulunacaktır. Akademik unvanlar yazarın isminin önüne, bağlı bulunduğu kurumun adı ise dip notta (*) işareti ile verilecektir.

·         Metin A4 boyutunda kâğıdın sadece bir yüzünde Microsoft Word 6,0 veya üzeri bir kelime işlemci ile 12 punto “Times New Roman” karakterde olmalıdır. Başlık ve bölüm başlıkları büyük harfle ve bold, varsa dipnotlar 9 punto ve 1 aralıkta yazılacaktır.

·         Yazılar, disket veya CD ile birlikte bir nüsha metin halinde gönderilecektir veya aşağıdaki e- posta adresine gönderilebilir.

·         Şekil, tablo ve haritalarda numara verilecek, başlıkları kısa ve öz yazılacak, resimlerin orijinalleri gönderilecektir.

·         Kaynaklara gönderme, aynı sayfanın altına dipnotlar bölümünde verilecektir.

·         Yazıların sorumluluğu, ilkeler dahilinde yazarlara aittir. Sorumluluğa, yayında ilk olma, kaynakların doğruluğu, görüşler gibi unsurlar da girmektedir.  1. YAZAR ADLARINA GÖRE MAKALE DİZİNİ


BİLGİ YOLU

AKÇAY Kasım, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu, 2001/1, 10-11.

AKÇAY Kasım, Dünya Çocuk Kitapları Haftası, 2003/4, 33.

AKÇAY Kasım, Geçmişte ve Günümüzde Konya Kütüphaneleri, 2004/6, 63.

AKÇAY Kasım, Kütüphane Haftası 40 Yaşında, 2004/5.

AKÇAY Kasım, Kütüphane Haftası Kırk Yaşında, 2004/5, 3.

AKÇAY Kasım, Kütüphanelerde Halkla İlişkiler, 2002/2, 58.

AKÇAY Kasım, Kütüphanelerde Resmi Yazışmalar, 2002/2, 67.

AKÇAY Kasım, Okumak mı?, 2003/3, 56-58.

AKÇAY Kasım, Sanal Kütüphaneler, 2005/7, 190.

AKDAĞ Ömer, Ana Hatlarıyla Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Anlayış ve Batı Avrupa’daki Merkantilist Düşünce, 2007/10, 155.

AKDAĞ Ömer, Milli Hakimiyetin Soyut Dinamikleri, 2005/8, 130.

AKDAĞ Ömer, Tarih Zemininde Dil ve Kültür Meselemiz, 2006/9, 31.

AKIN Mahmut, Bilgi-Toplum İlişkisi Bağlamında Bilgi Türlerinin Sosyolojik Okuması, 2005/8, 77.

AKIN Mahmut, Okuma Alışkanlığı Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, 2005/7, 32.

AKMAN İdris, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 2001/1, 18.

AKTAY Yasin, Bir Külliyat Yazarı Olarak Necip Fazıl Kısakürek, 2004/6, 2.

AKTAY Yasin, Panel, 2005/7, 72.

ARABACI Caner, Balkanlardaki Sıla: Makedonya-Kosova…, 2006/9, 94.

ARABACI Caner, Bir Yol Hikayesi, 2004/6, 73.

ARABACI Caner, Eşref Edip Fergan ve Sebilürreşad Üzerine…, 2007/10, 20.

ARABACI Caner, Gezi Notları: Tarihi Yaylada Yaşamak!, 2003/3, 35-41.

ARABACI Caner, Kaçkar’a Yolculuk, 2005/7, 141.

ARABACI Caner, Kırgısiztan-Kazakistan ya da Köprü Olmak, 2007/10, 185.

ARABACI Caner, Milli Mücadelede Konya, 2005/8, 100.

ARABACI Caner, Yusuf Ağa Kütüphanesi ve Kütüphanecilik Anlayışının Dünü Üzerine, 2002/2, 7-9.

ARI Ahmet, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün Çalışma Raporu, 2007/10, 142.

ARSLAN Hasan, Mehmet Akif’in Bilgeliğinin Derinliği Hakkında Düşünebilmek, 2007/10, 122.

ARSLAN Mustafa, Dilimiz Ne Söylüyorsa Biz De Oyuz, 2006/9, 74.

ASLAN Mustafa, Avrupa Birliği-Türkiye: Gen Transferinin Sonu Nereye Kadar?, 2005/8, 89.

ATALAR Mustafa, Yuva Asalakları, 2007/10, 242.

AYDEMİR M. Ali, Modern Tüketim Kültürü ve Aile’nin Toplumsal Dönüşümü, 2005/8, 84.

AYDIN Mustafa, Düşünce Dünyamızda Doğu Işık Tarihi ve Necip Fazıl Kısakürek, 2004/6, 4.

AYDIN Orhan, Türk Kişi Adları ve Toplumsal Olayların Türk Adlarına Etkisi, 2007/10, 172.

AYHAN Bünyamin, İlk TBMM’deki Milli Hakimiyet Anlayışı, 2005/8, 120.

AYHAN Bünyamin, Osmanlı’dan Cumhuriyete: Ortak Dil ve Kültür Söylemi Geçerli Olabilir mi?, 2006/9, 21.

AYVA Aziz, Konya Dağ Köylerine Can Geldi: Toprak ve Gelenek, 2005/8, 170.

BAHÇECİ Hakan, 6. Kitap Asım (Akif ve Asım’ın Eğitim”, 2007/10, 103.

BAKIRCI Naci, Bir Selçuklu Şaheseri Hz. Mevlana’nın Sandukası, 2006/9, 173.

BAKIRCI Naci, Konya Mevlana Dergahı Kütüphanesinin Kurucusu Mehmet Sait Hemdemçelebi’nin Eserleri, 2004/6, 78.

BAKIRCI Naci, Tarihi Kültür Mirasımız Şems Mez Nasıl Yok Edildi?, 2005/7, 159.

BAYRAM Mikail, Sadruddin Kütüphanesi ve ……………………., 2002/2, 49-55.

BAYRAM Mikail, Selçuklular Zamanında Kalenderler ile Ahiler, 2005/7,

BAYRAM Mikail, Türkiye Selçuklularından Günümüze Din Eğitimi, 2005/8, 154.

BAYSAL A. Fuat, Yazma Eserlerde Bulunan Tezhipler, 2005/7, 96.

BEKLEYİCİLER Nezahat, Kelepçe Vurdum Dilime, 2006/9, 79.

BEKTAŞ Mevlüt, Kültür, 2005/7, 119.

BERÇİN Cafer, Doğacaktır Sana Vadettiği Günler Hakkın, 2007/10, 100.

BOZGÖZ Zekiye, Dilin –Siz- Hali, 2006/9, 76.

BÖLME Ömer, Koca Dev, 2006/9, 207.

BULUT Fikri, Mevlana Müzesi Kütüphaneleri, 2001/1, 32.

BÜYÜK Mustafa, Önsöz, 2007/10, 4.

BÜYÜKASLAN Ali, Sanal Kütüphane-Sanal Okuyucu, 2004/5, 18.

BÜYÜKASLAN Ali, Sanal Kütüphane-Sanal Okuyucu, 2004/5, 18.

BÜYÜKÇANGA Mehmet, Bir İhtiyaç Grafiği Olarak Evlilik, 2004/6, 80.

BÜYÜKÇANGA Mehmet, Kütüphanelerde Açılan Resim Sergilerinin Sanat Eğitimine Katkısı, 2004/5, 40.

BÜYÜKÇANGA Mehmet, Kütüphanelerde Açılan Resim Sergilerinin Sanat Eğitimine Katkısı, 2004/5, 40.

BÜYÜKÇANGA Mehmet, Mevlana Resim Yarışmasının Sanat Eğitimine Katkısı, 2005/8, 59.

BÜYÜKGÖKMEN Behçet, Toplumu Tanıma Üzerine, 2007/10, 240.

BÜYÜKGÖKMEN Behçet, Uygarlık Hegemonyası, 2006/9, 72.

CAN Mustafa, Bibliyografi ve Türk Edebiyatı Sahasında Bibliyografya Meselesi, 2003/4, 37.

CAN Mustafa, Enformasyon Çağında Halk Kütüphanelerinin Okuyucu, Kütüphaneci, Çevre İlişkileri Açısından Kültürel Kalkınmadaki Rolü ve Önemi, 2003/3, 48-50.

CAN Mustafa, Konya’lı Bir İlim Adamı Harun Tolasa, Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, 2004/5.

CAN Mustafa, Konyalı Bir İlim Adamı: Prof. Dr. Harun TOLASA, Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, 2004/5,  47.

CAN Mustafa, Lale Devrinde Matbaacılık, 2005/8, 173.

CAN Mustafa, Münif Paşa’nın Kültür Tarihimiz İçindeki Yeri, 2002/2, 11-14.

CAN Mustafa, Okumanın Önemi Açısından Çocuk Kütüphaneleri, 2005/7, 24.

CAN Mustafa, Safahat’ın Konu Bakımından Tasnifi, 2007/10, 110.

CAN Mustafa, Tanzimat Dönemi Türk Gazeteciliğine Emek Verenler, 2005/7, 78.

CAN Mustafa, Türk Basın Hayatında Ceride-i Havadis ve İbret, 2006/9, 199.

CAN Mustafa, Yeni İletişim Teknolojilerinde 21. yy. Kütüphanelerinin Durumu, 2001/1, 12-16.

CANABAY Bahattin, Kitap ve Kütüphane Sevgisi, 2003/3, 83-84.

CANABAY Bahattin, Kütüphaneye ve Okumaya Olan İlgisizliğimiz, 2004/6, 89.

CANABAY Bahattin, Selçuklu İlçe Halk Kütüphanesi, 2001/1, 38.

COŞAR Hasan, Ayna, 2006/9, 204.

COŞAR Hasan, Bugün Akşam, 2005/8, 216.

COŞAR Hasan, Konya’da 2003-2005 Arası Yayınevi ve Matbaaların Bastığı Kitaplar, 2005/8, 179.

COŞAR Hasan, Öğrencilere Verilen İşkence: Ödev, 2007/10, 147.

COŞKUN Ünal, Okuma Alışkanlığı Mı Okumama Alışkanlığı Mı?, 2004/6, 88.

ÇALIŞIR Ahmet, Türk Musikisi, 2005/8, 212.

ÇİFTÇİ Teslime, Bilgi Deposu, 2004/5, 56.

ÇİFTÇİ Teslime, Bilgi Deposu, 2004/5, 56.

DEMİRCİ İbrahim, Dillerin Dili, 2006/9, 81.

DEMİRCİ İbrahim, Mevlana/Şiir, 2005/8, 58.

DEMİRCİ Mehmet, Ne Olursan Gel, 2005/8, 38.

DIVARCI İbrahim, Necip Fazıl Kısakürek, 2004/6, 29.

DIVARCI İbrahim, Ney’in Hikayesi, 2005/8, 48.

DİKİCİ Recep, Ebu’z-Ziya’nın Mecmuasındaki Arap Atasözleri, 2004/6, 85.

DİKİCİ Recep, el-Hatib et-Tebrizî’nin el-Kafî, 2002/2, 2-3.

DİKİCİ Recep, Kitap ve İlim, 2004/5, 28.

DİKİCİ Recep, Kitap ve İlim, 2004/5, 28.

DİKİCİ Recep, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesindeki Nadir ve Müellif Hatlı Eserler, 2003/3, 2-3.

DİKİCİ Recep, Kütüphanelerin Günümüzdeki Önemi, 2003/4, 2.

DİKİCİ Recep, Orta Doğu ve Bazı Avrupa Ülkelerindeki El Yazması Bulunan Kütüphaneler, 2001/1, 7-9.

DİLBAZ Dindar, Dünya Dilleri Arasında Türkçe’nin Yeri ve Önemi, 2006/9, 13.

DOĞAN M. Sabri, Kaçıklığın Anatomisi, 2005/8, 95.

DOĞAN Mehmet, Endülüs’ten Gelen Mektup…, 2006/9, 6.

DOĞAN Mehmet, Klasik Eserler Kütüphanemiz, 2005/7,

DOĞAN Mehmet, Mehmet Akif ve Ankara, 2007/10, 6.

DOĞAN Mehmet, Panel, 2005/7, 62.

DOĞAN Sabri, Batının En Büyük Günahı Irkçılık, 2003/4, 54.

DOĞAN Sabri, Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni, 2003/3, 79-82.

DOĞAN Sabri, Koyunoğlu Müzesi Yazmalarından Tuhfe-i Mübârizî, 2002/2, 74-75.

DOĞAN Sabri, Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi, 2001/1, 33-34.

DOĞAN Sabri, Kumran Yazıtları, 2005/7, 91.

DURDU Mustafa, Milleti İçin Gözyaşı Döken Şair, 2007/10,  108.

DURGUN Recep-KORKMAZ Cengiz, Kütüphane Kullanımı ve Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma, 2004/5, 11.

DURGUN Recep-KORKMAZ Cengiz, Kütüphane Kullanımı ve Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma, 2004/5, 11.

EKEN Necmettin, Akıl ve Akıllı İnsan, 2005/8, 92.

EKEN Necmettin, Az Tanınan Konyalı İki Şair, 2003/4, 45.

EKEN Necmettin, Bir Buket, 2002/2, 65-66.

EKEN Necmettin, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde Bir Kitap: Külliyat-ı Cabir b. Hayyan, 2001/1, 27.

EKEN Necmettin, Dil ve Kültür, 2003/3, 64-66.

EKEN Necmettin, Dilimiz ve Divan-ı Lügati’t-Türk, 2006/9, 92.

EKEN Necmettin, Konya İl Halk Kütüphanesi Prof. Dr. F. Nafiz UZLUK Bölümünde Bulunan Sultan II. Murat Han’ın Edirne Mevlevî Hanesi Vakıf Defteri, 2004/5, 54.

EKEN Necmettin, Konya İl Halk Kütüphanesi Prof. Dr. F. Nafiz UZLUK Bölümünde Bulunan Sultan II. Murat Han’ın Edirne Mevlevî Hanesi Vakıf Defteri, 2004/5, 54.

EKEN Necmettin, Kültür ve Hayat, 2004/6, 39.

EKEN Necmettin, Neden Okumak, Neyi Okumak?, 2005/7, 197.

EKİNCİ Abdurrahman, Öküzüm Torbadan Düşmüş Gördüm, 2005/8, 208.

EMİNOĞLU Mehmet, Matbaa Osmanlı’ya Neden 200 Sene Geç Geldi?, 2003/3, 51-53.

EMİNOĞLU Mehmet, Salname, 2005/7, 153.

EMİNOĞLU Mehmet, Yazma Eserlerde Muammalı Tarih Düşürme Konusu ve İzah, 2002/2, 15-17.

ERDEN Yavuz, Bir Dünyadır Türkiye, 2006/9, 206.

ERDEN Yavuz, Çeşitli Yönleriyle Mehmet Akif ve İstiklal Marşı, 2007/10, 120.

ERDEN Yavuz, İrfan Ordusu, 2005/8, 217.

ERDOĞAN Nihat, Dil İle Düğümlenen Diş İle Çözülmez, 2006/9, 67.

ERDOĞAN Nihat, Duygusal Zeka Nedir?, 2002/2, 59-61.

ERDOĞAN Nihat, Etkin Dinleme Gelişim Adımları, 2005/8, 196.

ERDOĞAN Nihat, Etkin Dinleme Sanatı, 2003/3, 69-72.

ERDOĞAN Nihat, Etkin Dinleme Sanatında 41 Adım, 2005/7, 102.

EROĞLU Bahtiyar, Amacı Dışında Kullanılan ve Yıkılmaya Terk Edilmiş Osmanlı Dönemi Kütüphane Yapılarına İki Örnek, 2003/4, 13.

EROĞLU Bahtiyar, Hüseyin Galip Kütüphanesi, 2005/7, 126.

EROĞLU Bahtiyar, İstanbul’daki Osmanlı Dönemi Kütüphanelerinden Ayasofya I. Mahmut Kütüphanesi, Ragıp Paşa Kütüphanesi ve Şehit Ali Paşa Kütüphanesinin Çini Süslemeleri, 2003/3, 17-34.

EROĞLU Bahtiyar, Türk Kütüphane Mimarisinin Özellikleri ve Gelişimi, 2002/2, 21-48.

EROĞLU Bahtiyor, Mimari Özellikleri Birbirine Benzeyen İki Yapı Örneği: Afyon Yenicami Kütüphanesi ve Muvakkithanesi, 2006/9, 180.

EROL Erdoğan, Mevlana’nın Milliyeti, 2005/8, 40.

ESEN Adem, Mahalli İdarelerin Kütüphane Hizmetleri, 2005/7, 30.

GÖK Yusuf, Bilim Dünyasında Bin Yılın Hikâyesi, 2003/3, 77-78.

GÖK Yusuf, Hekim Filozof İbn-i Sina, 2002/2, 83-87.

GÜÇLÜ Mustafa, Bir Dik Duruş Sembolü: Necip Fazıl Kısakürek, 2004/6, 18.

GÜNDEMİR Emine, Güneşin Sırrı, 2002/2, 78.

GÜNGÖR Erol, Kültürün Gelişmesinde Kitap ve Kütüphanelerin Yeri, 2005/7, 88.

HASANOV Saran, Ermeni Dilinde Kullanılan Türkçe Kökenli Kelimeler, 2005/7, 99.

IŞIK Ali, Bilimsel Bir Eleştiri Nasıl Olma(ma)lıdır?, 2005/8, 148.

IŞIK Ali, Bir Türkmen Halk Şairi: Garip Mehmet, 2005/7, 178.

IŞIK Ali, Hikayeler Muhtelif de Çağının Adresi Tek, 2005/7, 121.

IŞIK Ali, Kadim Türkçenin Konya Ağzında Yaşayan Sesleri ve Konya Ağzı Kelimelerinde Ses Değişmeleri, 2006/9, 148.

IŞIK Ali, Necip Fazıl’ın Ahşap Konak Piyesi Üzerine Bir İnceleme, 2004/6, 12.

IŞIK Ali, Oğlunun Hatıralarından Mehmet Akif’in Milli Mücadele Yıllarındaki Konya Günleri, 2007/10, 68.

IŞIK İhsan, Akif, Çanakkale ve Sonrası, 2007/10, 15.

KAHRAMANOĞLU Kemal, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirindeki Sentez, 2004/6, 16.

KAPAR M. Ali, Mehmet Akif’i Tanımak, 2007/10, 62.

KARAİSMAİLOĞLU Adnan, Mevlana’nın Bakışıyla Dil ve Anlaşma, 2006/9, 11.

KARAKOÇ Mehmet, Yusuf Ağa Kütüphanesi, 2001/1, 29.

KARPUZ Haşim, Celaleddin Kışmir’in Konya Ziyareti, 2004/6, 51.

KAVAS Celalettin, Irak’ta Yaşayanları Nasıl Anlamalı, 2006/9, 52.

KAYSERİ İhsan, Örnek Bir İnsan, Örnek Bir Kütüphaneci: Celaleddin Kişmir, 2005/8, 192.

KAYSERİ İhsan, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçemiz, 2006/9, 86.

KOÇAK H. Yeşim, Akif Varlığı, 2007/10, 98.

KOÇAK H. Yeşim, Lügat, Bir İsim Ver Bana Halimden, 2006/9, 77.

KOÇAK H. Yeşim, Okumak, Yazmak, Bakmak, 2005/7, 56.

KOÇAK H. Yeşim, Yolcu, 2005/8, 98.

KOÇAKOĞLU Ahmet, Araftan Bakışlar, 2007/10, 183.

KOÇAKOĞLU Ahmet, Hiçlikten Varlığa Tolstoy, 2006/9, 145.

KOÇAKOĞLU Bedia, 732 Yıllık Aşık ve Maşuk, 2005/8, 63.

KOÇAKOĞLU Bedia, Doğu ve Batı Karşısında Rene Guenon, 2007/10, 179.

KOÇKUZU A. Osman, Hacı Veyiszade Hoca Efendi Kütüphanesi, 2005/7, 58.

KORKMAZ Cengiz- KIZIL Muhammet, Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 2006/9, 186.

KORKMAZ Cengiz, Halk Kütüphaneleri, 2002/2, 77.

KÖSEOĞLU Ahmet, Okumanın Ötesi Berisi, 2005/7, 53.

KÖSEOĞLU Ahmet, Osmanlı’da Vakıf ve Batı’daki Yansıması, 2004/6, 53.

KÜÇÜK Hülya-DÜZGÜNER Sevde, Sözlü Gelenek ve Yazım Arasında Sufizm’in Yeri, 2006/9, 133.

KÜÇÜKDAĞ Yusuf, Konya’da Mevlevi Tekke ve Zaviyeleri, 2006/9, 153.

KÜÇÜKDAĞ Yusuf, Safevilik Diğer Deyişle Alevilik Kültürünün Osmanlı Eğitimine Etkisi ve Sonuçlarının Toplum Yapısına Yansıması, 2007/10, 169.

KÜÇÜKDOĞRU Yusuf, İnternet, Elektronik Yayıncılık ve Kütüphaneler, 2002/2, 70-73.

KÜÇÜKDOĞRU Yusuf, Kütüphaneler Arası İşbirliği ve Belge Sağlama, 2003/4, 10.

KÜÇÜKDOĞRU Yusuf, Üniversite Kütüphanesi ve Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi, 2001/1, 30-31.

KÜÇÜKKÖSEN Ali, Kültür ve Dile Yapılan Müdahale, 2006/9, 44.

MUTLU Necip, Sunuş, 2002/2, 1.

MUTLUOĞLU Hasan, Eğitim ve Öğretimin Önemi, 2005/8, 207.

ODABAŞI Sefa, Kitap, 2003/3, 54-55.

ODABAŞI Sefa, Konya Milli Kütüphanesinin Acıklı Sonu, 2003/4, 4.

ODABAŞI Sefa, Konya Müzesi’ndeki Kütüphane, 2004/5, 9.

ODABAŞI Sefa, Konya Müzesi’ndeki Kütüphane, 2004/5, 9.

ÖNDOĞAN GEDİKÇİ Ayşe, Bilimsel İletişimde Yeni ve Etkin Bir Yol: Açık Erişim, 2007/10, 226.

ÖNKAL Ahmet, Panel (Takdim Konuşması), 2005/7, 60.

ÖZ Yusuf, Abdülbaki Gölpınarlı’nın Sünûhâtı İlâhiyye Tercümesi, 2004/5, 50.

ÖZ Yusuf, Abdülbaki Gölpınarlı’nın Sünûhâtı İlâhiyye Tercümesi, 2004/5, 50.

ÖZBEK Abdullah, Akif’le Başbaş, 2007/10, 76.

ÖZCAN Ayfer, Çocuklarımızın Eğitimi, 2003/4, 52.

ÖZCAN Ayfer, Konya Kütüphaneleri 2001 İstatistikler, 2002/2, 81.

ÖZCAN Ayfer, Konya Valiliği Kitaplık ve Dökümasyon Merkezi, 2001/1, 17.

ÖZCAN Ayfer, Yaşam Biçimi, 2002/2, 82.

ÖZCAN Ayfer-ÇAKIR Hidayet, Kitaplar-Kitap, 2001/1, 25.

ÖZCAN Mustafa, Bazı Yazarlarımızdaki Okuma Tutkusu, 2003/4, 27.

ÖZCAN Mustafa, Bir Kütüphanecinin Eseri: Cennetlik İbrahim Efendi, 2003/4, 57.

ÖZCAN Mustafa, Halid Ziya’da Kitap ve Okuma Sevgisi, 2002/2, 4-6.

ÖZCAN Mustafa, Konya Halkevi’ndeki Kültürel Yarışmalar, 2004/5, 34.

ÖZCAN Mustafa, Konya Halkevi’ndeki Kültürel Yarışmalar, 2004/5, 34.

ÖZCAN Mustafa, Konya Kitap Bağışları, 2003/3, 4-16.

ÖZCAN Mustafa, Konya’daki Milli Kütüphanenin Kuruluşuna Dair Bazı Bilgiler, 2006/9, 176.

ÖZCAN Mustafa, Yakup Kadri’de Okuma Sevgisi, 2004/6, 43.

ÖZCAN Yusuf,  Bilgi Toplumu ve Kütüphaneler, 2002/2, 18.

ÖZCAN Yusuf, Bilgi Bankası Nedir?, 2003/3, 62-63.

ÖZCAN Yusuf, Görme Özürlülere Verilen Kütüphane Hizmetleri, 2005/7, 194.

ÖZCAN Yusuf, Halk Kütüphaneleri Hizmet Üniteleri, 2006/9, 197.

ÖZCAN Yusuf, Kütüphane Nedir?, 2001/1, 4.

ÖZCAN Yusuf, Kütüphane Okuyucusunun Eğitimi, 2001/1, 28.

ÖZCAN Yusuf, Kütüphanelerde Teknik Hizmetler, 2002/2, 62-64.

ÖZCAN Yusuf, Necip Fazıl Kısakürek Bibliyografyası, 2004/6, 91.

ÖZCAN Yusuf, Okuma Alışkanlığı, 2003/4, 25.

ÖZCAN Yusuf, Sunuş, 2003/3, 1.

ÖZCAN Yusuf, T.K.D. Konya Şubesinin Kuruluş ve Çalışmaları, 2001/1, 3.

ÖZCAN Yusuf, Televizyon ve Kitap Okuma, 2004/5, 22.

ÖZCAN Yusuf, Televizyon ve Kitap Okuma, 2004/5.

ÖZCAN Yusuf, Toplu Kataloglar, 2002/2, 68-69.

ÖZÇELİK Mustafa, Sır/Şiir, 2005/8, 62.

ÖZKAFA Fatih, Schopenhauer ve Hayatın Hikmeti Üzerine, 2005/8, 204.

ÖZÖNDER Hasan, Cami Kütüphaneleri, 2005/7, 135.

ÖZÖNDER Hasan, O Sevdi ki O Yüzden Sevilir, 2004/6, 11.

ÖZÖNDER Hasan, Türk Kütüphaneciler Derneği V. Kurultayı Hatıraları (Anı), 2005/7, 18.

ÖZÖNDER Hasan, Vefatının 80. Yıldönümünde Ünlü Kütüphanecimiz Ali Emirî Efendi, 2004/5, 52.

ÖZÖNDER Hasan, Vefatının 80. Yıldönümünde Ünlü Kütüphanecimiz Ali Emirî Efendi, 2004/5, 52.

ÖZPARLAK Fahrettin, Hz. Mevlana’nın Topluluk Hakkındaki Görüşleri ve Mevlana ile Eflatun, 2005/8, 52.

ÖZPARLAK Fahri, İslam Kültürünün Envanterine Giriş, 2005/7, 174.

ÖZPARLAK Fahri, Sanat Bir Lisandır/Dildir Engellilerde Dil ve İslam, 2006/9, 82.

ÖZTÜRK Abdullah, Kültürel Değişimlerin Dillerdeki Öyküsü, 2006/9, 34.

PALA Hüseyin, Ontolojik Bir Sınırlılık Olarak Dil, 2006/9, 47.

PARLAKTÜRK M. Emin, Aydın Olmanın Ölçüsü, 2006/9, 71.

PÜLLÜ Mustafa, 38. Kütüphane Haftasında Cilt Atölyemiz, 2002/2, 88.

SAKAOĞLU Saim, Başı Sonu Kopuk Kitaplar Üzerine, 2007/10, 149.

SAKAOĞLU Saim, Bir Dergi: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2005/8, 139.

SAKAOĞLU Saim, Okumak Üzerine, 2005/7,

SAKAOĞLU Saim, Türk Dili Halk Kültürü ve Aşık Edebiyatı Üzerine Hazırladığımız Bibliyografyalar ve Bir Ek, 2004/5.

SAKAOĞLU Saim, Türk Dili, Halk Kültürü ve Aşık Edebiyatı Üzerine Hazırladığımız Bibliyografyalar ve Bir Ek, 2004/5, 43.

SAMANCI Sami, Hayatın Anlamı: Dil, 2006/9, 19.

SAMANCI Y. Sami, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Üslubunda Öykünün Yeri, 2005/8, 49.

SARIKAYA Şeyma, Okuyarak Öğrendim, 2004/5, 55.

SARIKAYA Şeyma, Okuyarak Öğrendim, 2004/5, 55.

SAYDAN Faruk, Haberler, 2002/2, 79-80.

SAYDAN Faruk, Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşu ve Faaliyetleri, 2004/6, 96.

SAYDAN Faruk, Üyelerimizden Haberler, 2003/3, 87.

SAYDAN Ö. Faruk, Geçmişten Günümüze Türk Kütüphaneciler Derneği Konya Şubesi, 2001/1, 35.

SAYDAN Ö. Faruk, Kütüphaneler Haftasının Ardından, 2005/7, 200.

SAYI H. Basri, Türkiye’de Engellilerin Eğitimine İlişkin Değerlendirme, 2005/7, 112.

SELVİ Cahit-YAŞAR Hasan, Cönkler ve Koyunoğlu Müzesindeki Örnekleri, 2005/8, 167.

SEVEN Ahmet, Fikirde ve Harekette Birlik… İnsan Olmak Zor Vesselam, 2007/10, 238.

SEVEN Ahmet, Mehmet Akif Ersoy, 2007/10, 96.

SEVGİ Ahmet, Kitabın Değeri, 2004/6, 71.

SEVGİ Ahmet, Kitaptan Niçin Uzaklaştık?, 2003/4, 24.

SEVGİ Ahmet, Kusur Aramak, 2005/8, 138.

SEVGİ Ahmet, Niçin Okuyoruz, 2004/5.

SEVGİ Ahmet, Niçin Okuyoruz?, 2004/5, 30.

SEVGİ Ahmet, Sohbet ve Kitap, 2005/7, 28.

SEVMEZ Hasan, Bilgi Okuryazarlığı, 2004/6, 60.

SEVMEZ Hasan, Mehmet Akif Ersoy ve İdeal Gençlik: Asım, 2007/10, 134.

SEVMEZ Hasan, Yüksek Öğretimde Bilgi Okuryazarlığı ve Standartları, 2007/10, 245.

SEZER Tamer, Kitap Dünyasında Bir Gezinti ve Kitap Sevgisi, 2004/5, 25.

SEZER Tamer, Kitap Dünyasında Bir Gezinti ve Kitap Sevgisi, 2004/5, 25.

SİVİLOĞLU Osman, Sunuş, 2001/1, 2.

SUBAŞI Yüksel, Okuyucu Gözüyle Kitap ve Kütüphane, 2003/4, 5.

ŞAFAK Yakub, Şerh Geleneğimize Dair, 2004/5.

ŞAFAK Yakup, 729. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlana, 2003/3, 42.

ŞAFAK Yakup, Şerh Geleneğimize Dair, 2004/5, 42.

ŞAFAKÇI Hamit, Osmanlı Dönemi Konya’sında Ders-i Âmların Büyük Camileri Dershane Olarak Kullanmaları, 2006/9, 164.

ŞAHİN Bekir, Konya Mahkeme Sicilleri ve Önemi, 2003/3, 59-61.

ŞAHİN Bekir, Kültürümüzün Kaynağı Yazma Eserler, 2005/7, 124.

ŞAHİN Bekir, Kütüphane-Dökümasyon-Arşiv, 2004/5, 15.

ŞAHİN Bekir, Kütüphane-Dökümasyon-Arşiv, 2004/5.

ŞAHİN Bekir, Mevlevilikte Yemek Adabı, 2005/8, 45.

ŞAHİN Bekir, Okuyucu Velinimetimizdir, 2003/4, 63.

ŞAHİN Bekir, Vefatının 21. Yılında Üstad Necip Fazıl, 2004/6, 23.

ŞAHİN Bekir, Yazma Eserlerin Korunması, 2005/8, 157.

TAŞKESEN Ümit, Kütüphaneden Kitab-ı Muaşerete Giden Yol, 2006/9, 184.

UZ M. Ali, İl Halk Kütüphanelerinin Önemi ve Bu Konuda Yapılması Gerekenler, 2005/8, 193.

UZ M. Ali, Necip Fazıl Üstadı Anlatma Zorluğu, 2004/6, 26.

UZUN Tacettin, Mehmet Akif Ersoy’un Verdiği Mesajlar, 2007/10, 72.

UZUN Tacettin, Tercüme ve Türkçe’ye Güzel Tercüme Üzerine, 2006/9, 126.

ÜRÜN Kazım, Ahmet Şevki ve Mehmet Akif’te Ortak Unsurlar, 2007/10, 50.

ÜRÜN Kazım, Çeviri Üzerine Düşünceler, 2006/9, 124.

VAROL Bahattin, Konyamızda Hizmet Veren Bir Özel Kütüphane: Hayra Hizmet Vakfı Genel Kitaplığı, 2001/1, 36-37.

VAROL Bahattin, Türk İslam Kültüründe Kütüphanelerin Yeri ve Önemi, 2004/5, 6.

VAROL Bahattin, Türk İslam Kültüründe Kütüphanelerin Yeri ve Önemi, 2004/5, 6.

VİDADİKKIZI Telli, Osmanlı Devlet Adamı: Ahmet Resmi Efendi ve Hülasatü’l-İtibar Adlı Eseri, 2005/8, 189.

YAKUBOĞLU Yakupbey, Dil Davası, 2006/9, 65.

YAKUPOĞLU Yakupbey, Dava Adamı Akif, 2007/10, 130.

YAMAN Sena, Mıkhaıl Bakhtın’in Romanda Söyleme İlişkin Görüşleri, 2006/9, 141.

YARAR Abdüssettar,sunuş, 2006/9, 5.

YARAR Abdüssettar, Önsöz, 2003/4, 1.

YARAR Abdüssettar, Sunuş, 2004/5, 1.

YARAR Abdüssettar, Sunuş, 2004/5.

YARAR Abdüssettar, Sunuş, 2004/6, 1.

YARAR Abdüssettar, Sunuş, 2005/7, 1.

YAŞAR Hasan, Ahmet Kutsi Eminoğlu ve Kütüphanesi, 2005/7, 132.

YAŞAR Hasan, Gezici Kütüphane, 2002/2, 56-57.

YAŞAR Hasan, Koyunoğlu Şehir Kütüphanesinden Bir Cönk Örneği-I, 2003/3, 73-76.

YAŞAR Hasan, Topkapı Sarayındaki Kütüphanelerin Korunması Hakkında III. Selim’in Bir Hattı Humayunu, 2001/1, 20-21.

YAŞAR Zübeyde, Konya’da Mevlana Haftası İzlenimleri, 2005/8, 55.

YENİTERZİ Emine, Eski Türk Edebiyatında Konuşma Adabına Dair Öğütler, 2006/9, 15.

YILDIRIM Galip, 41. Kütüphane Haftası Kutlamalarının Ardından, 2005/7, 20.

YILDIRIM Galip, AB: Medeniyetler Buluşmasından Ne Anlamalıyız, 2005/7, 39.

YILDIRIM Galip, Dik Duruşun Misali, Vatan Aşığı Bir Şair ve Din Adamı, 2007/10, 79.

YILDIRIM Galip, Dil ve Kültür, 2006/9, 38.

YILDIRIM Galip, Gönüllü Kuruluşlar ve Sendikalar Sivil Toplum Örgütü Olmalı, 2004/6, 55.

YILDIRIM Galip, Kültür Yozlaşması ve Medeniyet Transferi, 2004/6, 31.

YILDIRIM Galip, Toplumları Felakete Sürükleyen Düşünce ve Yaşam Biçimleri, 2005/8, 67.

YILDIZ Ahmet, Mehmet Akif Merhumun Örnek Kişiliği, 2007/10, 127.

YILMAZ Birol, Bilgi Okuryazarlığı ve Halk Kütüphaneleri, 2003/4, 7.

YILMAZ BiroL, Görme Engellilerde Okur, 2004/6, 69.

YILMAZ Birol, Halkın Kütüphaneleri mi?, 2003/3, 67-68.

YILMAZ Birol, Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, 2001/1, 5-6.

YILMAZ Birol, Kütüphanelerde Bilgisayar Kullanımı, 2002/2, 19-20.

YILMAZ Mustafa, Antik-Yunan ve Roma Kütüphaneleri, 2003/3, 43-47.

YILMAZ Mustafa, Latin Edebiyatından Bazı Özdeyişler, 2003/4, 49.

YILMAZ Raziye, İnsan Dilinin Altında Saklıdır –Türk Atasözü-, 2006/9, 70.

YILMAZ Raziye, Kitap Tanıtım Sayfası, 2003/3, 85-86.

YILMAZ Raziye, Kütüphanelerden Yararlanma, 2002/2, 76.

YILMAZ Raziye, Milli Hafızamız Arşivler, 2001/1, 26.

YILMAZ Raziye, Okumak ve Vefa, 2005/7, 50.

YILMAZ Raziye, Osmanlı Dönemi Arşiv Kurma Faaliyetleri, 2004/6, 41.

YILMAZ Raziye, Sekülerizm Hoşgörü mü Taviz mi?, 2005/8, 82.

YORGANCILAR Serkan, Dil ve Anlam, 2006/9, 49.

YORGANCILAR Serkan, Tekrar ve Kinesis: Kierkegaard ve Metafiziğin Çöküşü Üzerine Bir Değerlendirme, 2007/10, 235.

YÖNDEMLİ Fuat, Baraklı İki Hukukçu Uç Beyi, 2005/8, 199.

ZERENLER Dilek, Amerikan Basınında (1975-1998) Mevlana, 2005/8, 41.

ZERENLER Dilek, İngilizce’nin Türkçe’ye Etkisi, 2006/9, 129.

ZERENLER Dilek, Sözde Aydın: Mıddlemarch’da Casaubom Karakteri, 2004/5, 31.

ZERENLER Dilek, Sözde Aydın: Mıddlemarch’da Casaubom Karakteri, 2004/5, 31.


Konya Lisesi Harf ve Hayal ekibinin Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin'le yaptığı röportaj. Kitaplar, yazma eserler ve nitel...