Yayınlar

Eylül, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yasaklı Tuğralar

Yasaklı Tuğralar

Yakın zamanda meydana gelen iki gelişme nedeniyle 15.06.1927 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 1057 sayılı kanun yeniden gündeme geldi. Biri İstanbul Üniversitesi’nin ünlü kapısı üzerindeki tuğranın yeniden ortaya çıkartılması ve Konya Aziziye Camii restorasyonu ile kapıları üzerinde önceden kaldırılan tuğraların yerleştirilmesi gelişmeleriydi.
Öncelikle halen yürürlükte olan kanun nedir, maddeleri nelerdir.
Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilumum Mebanii Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tuğra ve Methiyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun:
Madde1- İçinde devlete mütehattim bir vazife icra, yahut Hükümetin veya belediyelerin efrat ile zaruri ve kanunu olan münasebetlerini temine tahsis edilen binalarla alelümum mektep binalarında vaktiyle Osmanlı saltanatını temsil için konulmuş olan, yahut vaziyetlerine göre hala temsile delalet eden tuğra veya armalar ve bunlarla beraber olarak sultanların medihelerini ihtiva eden kitabeler hakkında ikinci madde hükmü tatbik olunur. …