Yayınlar

Temmuz, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

LADİKLİ AHMET AĞA'NIN BİR KÖPEĞE MERHAMETİ

Ahmet Ağa ve arkadaşları Sina Çöllerinde savaşırken bir ara, günlerce aç ve susuz kalırlar. Bir gün, askere birer sıcak ekmek dağıtılır. Erat birer birer kenara çekilip bu leziz ekmeği yemeye, açlıklarını gidermeye çalışır. Ahmet Ağa da arkadaşları gibi, aynı şekilde hissesine düşen ekmeğini yemeye hazırlanır.
O anda karşısına bir köpek gelip dikilir ve gözlerini Ahmet Ağa’nın gözlerine bakarak ısrarla ona lisan-ı hâl ile de, “Ben de senin gibi günlerdir acım” der.
Ahmed Ağa da, köpeğin kendisi gibi günlerdir aç olduğunu düşünür. O anda bölüp ağzına götürdüğü ekmeği ağzından alıp, köpeğe atar. Köpek önüne atılan ekmek parçasını bir anda kapıp yutar ve tekrar gözlerini Ahmet Ağa’nın gözlerine diker. Ahmet Ağa’yı uyarırlarsa da, o ekmeğini köpekle paylaşmaktan vazgeçmez. Ve ekmeğini bu şekilde bitirir.
Ahmet Ağa o gece, Hazreti Peygamberi rüyasında görür. Aralarında neler geçtiğini ve neler konuşulduğunu bilemiyoruz. Bu bir sır. Bize anlatılan olay bu kadar. Beni çok etkileyen ve bizce so…

Anadolu’yu Aydınlatan Balkan Kökenli Bazı Alimler ve Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerindeki Eserleri

Anadolu’yu Aydınlatan Balkan Kökenli Bazı Alimler ve Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerindeki Eserleri Bekir ŞAHİN
Balkan topraklarının nice mümtaz insanlar yetiştirdiği tartışmasız bir gerçektir. Balkan topraklarında doğmuş, o topraklarda yetişmiş, Bosnevî, Filibevî, Gümülcinevî  Vardarî, Selanikî, Uskûbî, Sofyevî, Debrevî, Mostarî, Bulgarî, Gencevî, Kosovî, Belgradî, Eflakî, Yanyavî, İşkodravî, Selânîkî  Slistrevî… vb. nisbeli ilmiyle, irfanıyla Anadolu’yu aydınlatan, filolog, edip, tabip, fakih, müfessir, muhaddis, minyatür cilt ve tezhip sanatçısı pek çok alim vardır. Bu alimlerin hayat hikayeleri, rical kitaplarından, tabakât ve tezkerelerden tetkik ederek hayat ve ilmi faaliyetleri aydınlığa kavuşturulacaktır.             Hayat ve faaliyetlerini sunacağımız şahsiyetlerin çoğunluğu devrinin tanımış, alanlarında ihtisaslaşmış âlimleridir. Balkan bölgesinde yetişmiş filolog, edip, tabip, müfessir, muhaddis, fakih yüzlerce kitap ve risale kaleme almıştır. Bunların çoğunluğu Arapça bir kısm…
Resim
MUSTAFA BÜYÜKOFLAZ
Muhtar, Kaymak Mustafa diye akıllarda kalan, adı anıldığında hizmet, samimiyet, memleket sevdası  olmasıyla hatırlanan Mustafa Büyükoflaz’ın aramızdan ayrılışının yedinci yılındayız. Kendisini Rahmetle anıyoruz.
            Mustafa Büyükoflaz 1960 yılında Konya-Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadınhanı’nda, lise öğrenimini Açık Öğretim Lisesinde tamamladı. Rızkını Kadınhanı’nda bir seyahat işletmesinin acenteliğini yürüterek elde etmekteydi. Ancak onun asıl görevi birçok sivil toplum kuruluşunda hayra iyliğe güzelliğe hizmet etmekti. Yatları katları yoktu malı mülkü sadece bir çeketi bir gömleği idi. Kimsesizlerin her zaman yanında idi. Birileri haksız yere tayin mi olmuş onların haklarını aramak üzere yola düşerdi. Kimsesiz bakanı yok bir ihtiyarımı gördü, onun ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olurdu. Hatta bazı hemşerilerini Huzurevine yerleştirmek için bürokrasiyi ayağa kaldırırdı. Okul ihtiyacı mı var Kadınhanı’na, Üniversitemi kurulması ge…

MESNEVİ

Resim
MESNEVİ
Bekir ŞAHİNMilletler Yetiştirdikleri
Büyük insanlarla tanınır ve anılırlar.Mevlana’da Milletimizin yetiştirdiği büyük insanlıktan biri mensubu olduğu düşünce ve inanç dünyasının, müsamaha anlayışını sevmeyi ve saymayı işleyip ön plana çıkaran bir müteferriktir.
Hz. Mevlana dünya var oldukça hoşgörünün sembolü olarak kalacak ve iyilikle anılacaktır.
Hz. Mevlana Horasandan alıp getirdiği aşk ateşini Anadolu’nun bağrında Konya’da kemale erdirmiş bir mutasavvıf ve bir ilim adamı olarak gönüller yapmaya ve yakmaya devam ediyor.Farklılıkları birer zenginlik olarak görmeyi insana bakış açısının temeline kayan Hz.Mevlana barış ve hoşgörünün en zirve isimlerinden biri olmasıyla düşünce dünyasında büyük bir çığır açmış ismini günümüze kadar taşımayı bilmiştir.
Fikirleri çağı aşarak günümüze kadar gelmiştir.

Tarihte milletlere asırlarca takip edecekleri istikametleri göstermeyi başarmış büyük büyük âlimler vardır. Bu alimlerinde eskimeyen söz ve fikirlerini bize kadar ulaştıranonların ö…