22 Aralık 2016 Perşembe

HALEP VİLAYETİNDE BULUNAN KUTSAL MAKAM VE TÜRBELER
Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Halep

Halep Vilayetindeki Resul ve Enbiya Türbeleri
Hz. Zekeriya (Halep’te Büyük Emevi Camiinde)
Hz. Kaleb b. Lokya (Halep’te Saht- Beze Mahallesinde)
Hz. Bankus (Halep’te Bankuse Camiinde)
Hz. Şem’un (Halep’te Sevike-i Ali Mahallesinde)
Hz. Habib El-Neccar (Antakya’da Büyük Cami’de) (Hz. İsa Taraflarından Resul idi)
Sahabe ve Ehli Beyt-i Kiram
Temim El-Dari (İdlip Kazasında)
Abdurrahman b. Ebubekir (İdlip Kazasında)
Amro b. El-As (İdlip Kazasında)
Abdurrahman b. Avf (Kilis’in Com Nahiyesinde)
Muhammed El-Ensari (Kilis’te)
Kâtip-i Vahiy Peygamberi Şer Habil b. Cesne (Kilis’te)
Mikdad b. Esved (Kilis’te)
Hz. Ali’nin biraderi Hz. Şeyh Akil (Bâb Kazasında)
İmam Cafer (Bâb Kazasında)
Seyyid Ali Cevad (Halep’te Bankuse Kapısı Civarında Atabey Tekkesinde, İmam
Cafer’in Biraderidir) Cabir El-Ensari (Urfa Merkez’de) Ebu Abide b. El-Cerrah (Urfa Merkez’de) Sa’d b. Ebi Vakkas (Urfa’nın Rumkale Kazasında) Malik b. Eşter (Maraş Kazasında)
Melikler
Emevi Meliklerinden Süleyman b. Abdülmelik (Mercidabık Köyünde)
Emevi Meliklerinden Ömer b. Abdülaziz (Mare’nin Deyr-i Sem’ân Harabesinde)
Hemdani Meliklerinden Sadüddevle (Halep’te Cebel-i Huş’un eteğinde)
Beni Merdas Meliklerinden Mahmut (Halep İç Kale’de)
Beni Merdas Meliklerinden Atiye b. Salih (Halep İç Kale’de)
Atabey Meliklerinden Melik Salih (Halep İç Kale’de)
Beni Merdas Meliklerinden Nasr b. Mahmut (Halep İç Kale’de)
Selçuklu Meliklerinden Rıdvan (Halep’te Salihin Türbesinde)
Selçuklu Meliklerinden Alparslan (Halep Kalesinde)
Eyyübi Meliklerinden Melik Zahir Gıyaseddin Osman (Sultaniye Medresesinde)
Eyyübi Meliklerinden Melik Aziz (Halep Kalesinde)
Çerkez Meliklerinden Sultan Gavri (Halep’te Baba Bayram Tekkesi Önünde)
Büyük Evliya ve İmamlar
Hz. Şeyh Abdulkadir Geylani’nin oğlu Şeyh Salih (Halep’te Firdevs Camiinde) Şeyh Ebubekir El-Vefai (Halep’in Kuzeyinde Özel Yerinde)
610


Hz. Seyyid Nesimi (Halep’te Ferafere Mahallesinde)
Şeyh Abdülcevad Geyyali (Halep’te Sevike Hanım Mahallesinde)
Şeyh Cüneyd Es-Satic (Bâb Kazası Merkezinde)
Şeyh Akil El-Müncebi (Münbiç’te)
Hz. İmam Bakır (Urfa Haricinde)
Şeyh Sadedin Cebavi (Birecik Kasabasında)
İmam Yusuf Sekkaki (Birecik Kasabasında)
Şeyh Yusuf Er-Ruci (İdlip Merkez’de)
Halep Vilayetinde Bulunan Kutsal Enbiya Makamları
Hz. İbrahim (Halep’in İç Kalesinde)
Hz. Hızır (Halep İç Kale ile Bâb El-Nasır’da)
Hz. Hud (İdlip Kazasında)
Hz. Eyüb (İdlip Kazasında)
Hz. Yuşi (Mare Kazasında)
Hz. Urya (Kilis Merkez’de)
Hz. Davud (Kilis Merkez’de)
Hz. Hezkıl (Bâb Kazası, Tadef Köyünde)
Hz. İbrahim (Urfa Merkez’de)
Hz. Eyüb (Urfa Merkez’de)
Ehli Beyt ve Ashab-ı Kiram
Meşhed-i İmam Hz. Hüseyin1 (Halep’te Cebel-i El-Huş eteğinde) Mağire b. Şeabe (Antakya’da Harbiye tarafında) Hasan El-Basri (Antakya’da Harbiye tarafında)

1. Hz. Hüseyin’in kafasını Kerbela’dan alarak Mısır’a getirenler Halep’e uğradıklarında, mübarek kafasını koydukları yer üzerine yapılmış ve Meşhed adıyla ünlenmiş bir dairedir.
Yorum Gönder

BAHNAME

                                                                                           Haz: Bekir ŞAHİN Aslında, Batı dünyasınd...