15 Aralık 2012 Cumartesi

Yusuf Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi Ve Önemli Bir Eseri


Bekir ŞAHİNYusuf Ağa, Darphane Emini ve Valide Sultan Kethüdası olduğu sırada bu kütüphaneyi yaptırmıştır. Bina emini Mehmet Sadık'tır. Bina 17 Ocak 1795 (25 Cemaziyelahir 1209) yılında inşa edilmiştir. Üç adet vakfiyesinden kütüphanede bir tanesi mevcuttur.
Bugün pencereden bozma bir kapıdan içeri girilmektedir. Asıl kapısı Selimiye Camii'ne açılmaktadır. Bina Gödene Taşı'ndan inşaa edilmiş ve üzeri kurşunlu bir kubbe ile örtülmüştür. Altlı üstlü 22 penceresi vardır. İçinin uzunluğu ve genişliği 10.80 metredir. Kütüphane tek katlı olup kubbeyle örtülü bir salonu bulunmaktadır. Toplam kullanım alanı 110 m2'dir.
Cumhuriyet dönemiyle birlikte yazma ve arap harfli matbu kitaplatr burada toplanmıştır.. Şu anda Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir.
Evvelce yere hasır ve kilim serilir ve okuyucular diz çökmek suretiyle kitap okurlardı. Sonraları bu usul değişmiş, ortada geniş bir kerevet ve kerevetin üstünde büyük bir masa ve sandalyeler konmuştur. (1922).
Kütüphane 1927 yılından sonra Mevlana Müzesi kitaplığı ile birleştirilmiş ve bina Memurlar Kooperatifi'ne tahsis edilmiştir. Tekrar 1946 yılından sonra Maarif Vekaleti Kütüphaneler Müdürlüğüne geçen Kütüphane 1949 yılında yeni tesis ve modern usuller ile hizmete girmiştir.
Araştırmacılar, Bölge Yazma Eserler Kütüpha- nesi Müdürlüğü'nde uygulanan prosedür doğrultu sunda kütüphaneden faydalanabilirler. Ayrıca, araştırmacılar Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphane- si'nin CD çekimleri yapılmış olan kitaplarından, oluşturduğumuz koleksiyondan özel bir program vasıtasıyla Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bilgisayar ortamında da faydalanabilirler.
Kütüphanenin 2007 Yılında Tonoz, kubbe, kavisli kısımların kurşunları döşenmiş, elektrik tesisatı tamamen yenilenmiştir.
Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde 3.185'i yazma 8.631'i de matbu olmak üzere toplam 11.816 adet kitap mevcuttur. Kütüphanedeki el yazması eserlerin tamamı dijital ortama aktarılmış durumdadır. Bu rakam da 666.013 poza, yani 1.332.026 sayfaya tekabül etmektedir. Ayrıca 216 eserin de mikrofilmi vardır. Matbu kitaplarında çekimlerine başlanmıştır.
Bu kütüphanenin en büyük özelliği Selçuklu dönemi eserlerini koleksiyonunda bulundurma- sıdır.
Bu eserlerin satır aralarında tarihin bilinme- yen bilgileri saklıdır. Bunlardan birisi Kazvî'nin Acaibu'l-Buldan isimli eserdir. Bu eserin 88 ve 89 . varaklarında şu bilgiye rastlıyoruz.
-“Konya'da bir mağara vardı. Orada Hıristiyanlar ölülerle birlikte yaşıyorlardı. Orada ölü adamlardan bazıları ayakta, bazıları secde halinde bazıları da rüku halindelerdi. Hangi ümmetten oldukları bilinmiyordu. Müslümanlarla Hıristiyanlar ziyaret ediyorlardı. Bunların durumları yaygın olarak halk arasında biliniyordu. Bozkırt (Sibiryalı) bir adam haber verdi Davut bin Ali'ye.
Bu mağaraya girdik, bu ölü adamları gördük. Rüku halindeki adama yaklaştık. Ensesinden tuttuk doğruldu.Sonra bıraktık yine rüku haline döndü, önce olduğu haline.
Onların yanında bir büyük kuyu vardı. O kuy
içinde çokça ölüler vardı. Orada bir kadın vardır. Beşiği ve beşik içinde çocuğu var. Kadın o beşiğe eğilmiş, ölü olduğu halde sanki çocuğunu emziriyordu. Kadının cesedinde bir şey eksik değildi.”
O dönemde ölüleri mumyalamanın ne kadar ileri gittiğini anlatan bir belgedir. Burasını Aksaray ve Derinkuyu civarlarını anlattığını düşünüyoruz. Burar eskiden Konya sınırları içinde kabul ediliyordu
Yorum Gönder

ESKİ SOKAKLARDA Eski sokaklarda Böyle üst üste değil Sırt sırta vermiş evler vardı Komşuların yüzü akrabalar gibi sıcaktı Her müşkü...