KONYA VALİLERİ (CUMHURİYET DÖNEMİ)

01-  Kazım Müfit Bey  (02. 12. 1922-13. 03. 1925)
02-  İzzet Bey (25. 04. 1925- 21. 05. 1932)
03-  Vehbi Demirel ( 30. 05. 1932-11. 04. 1933)
04-  Cemal Bardakçı (30. 05. 1933 - 31. 12. 1938)
05-  Nazif Ergin (16. 01. 1939 - 30. 03. 1939)
06-  Nizamettin Ataker (30.05. 1939 – 10. 01. 1944)
07-  Fuat Tuksal (22.01.1944 - 22.06.1945)
08-  İzzettin Çağpar  (13. 10. 1945 - 11. 11. 194)
09-  Necmettin Ergin (06. 12. 1946 - 11. 07. 1947)
10-  Şefik Refik Soyer ( 24.02.1948 - 14.06 1950)
11-  Ferruh Şahinbaş (21.09.1950 - 25.04.1951)
12-  Kemal Hadimli (07.05.1951 - 31.05.1954)
13-  Cemal Göktan (26.06.1954 - 14.09.1955)
14-   Etem Yetkiner  (22.09.1955 - 28.11.1955)
15-  Cemil Keleşoğlu  (28.11.1955 - 28.05.1960)
16-  Sait Orhan  (28.05.1960 - 11.06.1960)
17-  Muhlis Babaoğlu (11.06.1960 - 26.09.1960)
18-  Rebii Karatekin (03.11.1960 - 04.06.1964)
19-  Ömer Lütfi Hancıoğlu ( 01.07.1964 - 28.01.1966)
20-  Ali Cahit Betil (29.01.1966 - 11.10.1968)
21-  Ali Rıza Aydos (21.10.1968-15.09.1970)
22-  Ali Akarsu (19. 09. 1970-19. 06. 1971)
23-  İhsan Tekin (25. 06. 1971-23.07.1975)
24-  Hazım Oktay Başer (24. 07. 1975-02. 03. 1978)
25-  Ömer Haliloğlu (11.02.1978-15. 12. 1978)
26-  Lütfi Tuncel (10. 12. 1979-06. 02. 1984)
27-  Kemal Katıtaş (06. 02. 1984-14.08. 1987)
28-  Utku Acun (17.10.1987-25.02.1988)
29-  M.Necati Çetinkaya (25. 02. 1988-16. 08. 1991)
30-  İhsan Dede (19. 08. 1991-24.09.1993)
31-  Atilla Vural (27.09.1993-15.04.1996)
32-  Ziyaettin Akbulut (17. 04. 1996-24.07. 1997)
33-  Namık Günel (25. 07. 1995-30. 03. 1999)
34-  Ahmet Kayhan (07. 10. 1999-16. 01. 2006)
35-  A.Atilla Osmançelebioğlu (23. 01. 2006-22. 03. 2007)
36-   Osman Aydın (26. 03. 2007 - 27. 06. 2009)
37-  Aydın Nezih Doğan
KAZIM MÜFİT BEY
12.02.1922 - 13.03.1925
İSMAİL İZZET BEY
25.04.1925 - 21.05.1932
VEHBİ BEY (DEMİREL)
30.05.1932 - 11.04.1933
CEMAL BARDAKÇI
30.05.1933 - 31.12.1938
NAZİF ERGİN
16.01.1939 - 30.03.1939
NİZAMETTİN ATAKER
30.05.1939 - 10.01.1944
FUAT TUKSAL
22.01.1944 - 22.06.1945
İZZETTİN ÇAĞPAR
13.10.1945 - 11.11.1946
NECMETTİN ERGİN
06.12.1946 - 11.07.1947
ŞEFİK REFİK SOYER
24.02.1948 - 14.06 1950
FERRUH ŞAHİNBAŞ
21.09.1950 - 25.04.1951
KEMAL HADİMLİ
07.05.1951 - 31.05.1954
CEMAL GÖKTAN
26.06.1954 - 14.09.1955
ETHEM YETKİNER
22.09.1955 - 28.11.1955
CEMİL KELEŞOĞLU
28.11.1955 - 28.05.1960
TUĞGENERAL SAİT ORHUN
28.05.1960 - 11.06.1960
MUHLİS BABAOĞLU
11.06.1960 - 26.09.1960
REBİİ KARATEKİN
03.11.1960 - 04.06.1964
ÖMER LÜTFİ HANCIOĞLU
01.07.1964 - 28.01.1966
ALİ CAHİT BETİL
29.01.1966 - 11.10.1968
ALİ RIZA AYDOS
21.10.1968 - 16.09.1970
ALİ AKARSU
17.09.1970 - 19.06.1971
İHSAN TEKİN
25.06.1971 - 23.07.1975
HAZIM OKTAY BAŞER
24.07.1975 - 02.03.1978
ÖMER HALİLOĞLU
11.02.1978 - 15.12.1978
LÜTFİ F. TUNCEL
10.12.1979 - 06.02.1984
KEMAL KATITAŞ
06.02.1984 - 14.08.1987
UTKU ACUN
17.10.1987 - 25.02.1988
M. NECATİ ÇETİNKAYA
25.02.1988 - 16.08.1991
İHSAN DEDE
19.08.1991 - 24.09.1993
ATİLLA VURAL
27.09.1993 - 15.04.1996
ZİYAEDDİN AKBULUT
17.04.1996 - 27.07.1997
NAMİK GÜNEL
25.07.1997 - 30.03.1999
AHMET KAYHAN
07.10.1999 - 16.01.2006
A.ATİLLA OSMANÇELEBİOĞLU
23.01.2006 - 22.03.2007
OSMAN AYDIN
26.03.2007 - 27.06.2009


Konya Valiliği Şükran No:2 42209 Meram / KONYA Telefon: +90 332 310 20 11 Faks: +90 332 350 99 88 E-Posta

Yorumlar

Anonim dedi ki…
Hemen Geliriz olarak Konya Meram, Selçuklu ve Karatay İlçelerinde hizmet veriyoruz. Konya Tıkanıklık Açma hizmeti, Karatay Tıkanıklık Açma hizmeti, Selçuklu Tıkanıklık Açma hizmeti ve ayrıca Meram Tıkanıklık Açma için arayın, hemen geliriz!

Bu blogdaki popüler yayınlar

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerinin Soy Seceresi

İPLİKÇİ CAMİİ ŞADIRVANININ İLGİNÇ HİKAYESİNİ BU GÜN 100 YAŞINDA OLAN USTASIYLA KONUŞTUK

BELEDİYE KÜLTÜR EKİBİ ÜYELERİNİN KONYA ZİYARETİ