Ana içeriğe atla

M ALİ UZ KÜTÜPHANESİ
                                                                                                                 Bekir ŞAHİN

Kitap okumayı seven, ailesi  de buna yatkın olan M Ali Uz Babasının aldığı Necip Fazıl ve Osman Yüksel Serdengeçti’nin dergi ve eserlerini ciddi şekilde takip ediyordu. Büyük Doğu ve Serdengeçti mecmualarını gazete bayiinin  önünde bekleyerek aldığı olurdu. İlk okumaya ve kütüphane kurmaya bu dergilerle başlar. Aynı zamanda çocuk denecek yaşta kitap da satın alır.
 Bugünkü İş Bankası’nın karşısında finans bankın olduğu yerde Ceylani Sineması(Yeni Sinema), onun yanında da Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitap satış şubesi vardı. Haftada birkaç sefer oraya uğrar şubenin müdiresi kitap almasına yardımcı olurdu. Oradan aldığı ilk eserler Türk ve İslam Ansiklopedileri oldu. Daha sonra Elmalılı Hamdi Yazır’ınKuran Dili, İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen’in Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu, Ömer Rıza Doğrul’un Asr-ı Saadet’i gibi kaynak eserleri kütüphanesine kazandırmıştır. Kütüphaneyi kurmaya başladığında babası Konya’nın en iyi mobilyacısına bir kitaplık yaptırmıştır. Bu, Uz’un kütüphane kurma ve kitap okuma şevkini daha da artırdı. 50’li yıllar bir dönüm noktası olmuştur. O yıllarda gerçek tarih ve resmi tarih tartışmaları vardı. Hatıralar gerçek tarihin yansıtıldığı eserlerdi. Bu arada Kazım Karabekir Paşa’nın İstiklal Harbimiz isimli eseri yayımlandı. Babası da bu eseri merak ediyordu. İlk haftasında satın aldı. Çok geçmeden kitap toplattırıldı. İkinci baskısı yıllar sonra yapılabildi. İkinci baskıda kitabın bazı bölümleri çıkartıldı.
Hatırat kitaplarının hayatında ayrı bir yeri var. Yeni çıkan hatıraları takip eder, çıkar çıkmaz alır, kütüphanesinde ayrı bir bölümde muhafaza ederdi. İçlerinde defalarca okuduğu hatıratlar olmuştur. Mevlâna Caddesi’nde Abdurrahman Etik, Alâeddin Caddesi’nde Arif Etik Hoca’nın dükkânları Uz’un sık uğradığı yerlerdi. Bütün harçlığını kitaba verirdi.  Avukatlığa başladığı yıllarda da kitap merakı devam etti. Aldığı ilmi ve fikri eserlerin sayısı bu dönemde daha da arttı. Bu arada imzalı kitaplar da geliyordu. Yayın ve basın hayatına başladıktan sonra imzalı kitap akışı daha da hızlandı. Güzel takdimlerle imzalanmış yüzlerce eser kütüphanesindeki yerlerini aldı.
2010’lu yıllara gelindiğinde artık kitap, gazete, dergi ve arşiv belgelerim yaşadığı eve sığmıyordu. O yıllarda kitap ve dergilerimin 3500 kadarını Konya Büyükşehir Belediyesi Konya ve Mevlâna Kütüphanesi’ne verdi.
Şimdilerde de kütüphanesine kitap gelişi yoğun bir şekilde devam ediyor.  Kitaplarının     çoğunluğu Konya Tarih, Kültür ve folkloruyla alakalıdır.


Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

EMİR CELALEDDiN KARATAY

Ahmet Çelik[1] Emir Celaleddin Karatay b. Abdullah, Anadolu Selçuklularıntanınmış dev­let adamlarındandır. Devatdarlık emirliği, taştdarlık emirliği, sipehsalarlık, ha­zine-i hassa emirliği, saltanat naipliği ve atabeklik gibi görevlerde 40 yıl boyunca devlet hizmetinde bulunmuştur. DOĞUMU-AİLESİ--Doğum tarihi bilinmemektedir. İbn Bibi Celaleddin Karatay 'in, aslen bir Rum devşirme olduğunu söyler. Ebu’l-Ferec ibn İbri ise onu Alâeddin Keykubad’ın yetiştirmelerinden biri olarak kaydeder. Ancak bu bilgi Karatay'ın sultanla mevcut münasebetleri dolayısıyla bir yakıştırma olmalıdır. Bu iki kaynağın onun hakkında kullandığı "Rum nisbesi o dönemde Bizanslı daha genel anla­mıyla Ortodoks mezhebinde bulunan her kavme mensup Hıristiyan ve Anado­lu'da yasayan Müslüman Türk manasına gelen bir tabirdir. Bununla beraber Karatay büyük bir ihtimalle Müslüman Türk asıllı değildir. Zira o devir vesikala­rında mühtedilerin baba adi daima "Abdullah" seklinde değiştirilmekte­dir…

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerinin Soy Seceresi

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri İmam Musa-i Kazım soyundan gelmektedir. İmam Musa-i Kazım’ın evlatları’nın isimleri aşağıda sıralanmıştır:
1-Kazım
2-İsmail
3-Cafer
4-Harun
5-Hasan
6-Hüseyin
7-Ahmed
8-Hüseyin
9-Abdullah’il Ekber
10-İshak 11-Abdullah
12-Zeyd
13-Hasan
14-Fazl
15-Selma
16-Hatice
17-Aişa
18-Emine
19-Hesene
20-İbrahim’al-Mükerrem Mücab (Hacı Bektaş Veli ile Mahmud Hayrani’nin atası)
21-Aişe
22-Seleme
23-Meymune
24-Ümmü Gülsüm
25-Ayn-i Ali
26-Zeyn-i Ali
27-Ali bin Musa Rıza (8. İmam)

On İki İmamlardan yedincisi olan İmam Musa-i Kazım’ın oğlu Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab, Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab’ın oğlu Seyyid Musa Sani, Seyyid Musa Sani’den üç evlat dünyaya geldi; ilki İbrahim Sani, ortancı evladı İbrahim Mükerrem, üçüncü evladı İbrahim Mücab’dır. İbrahim Sani’nin evladı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir. İbrahim Mücab İran ve Irakta ki dedelerin atasıdır. İbrahim Mükerrem’in bir oğlu vardır, adı Seyyid’tir. Seyyid’in oğlu Seyyid Mahmud Hayrani’dir.


Eğer ki soy şec…

ZEKİ ALTINDAĞ

(d. .1933-) Konyalı hayırsever             Konya/Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlkokul tahsilini Kadınhanı  Merkez İlk Okulu’nda bitirdi. İlçesinde ayakkabı imalatçısı bir esnafın yanında beş yıl çıraklık yaptı. O yıllarda ilçenin  köyleri ile olan ulaşımı jiplerle yapılıyordu. Yollar şimdiki gibi asfalt değildi. Jipçilik yapmaya başladı. Üç yıl bu işle uğraştı. Bu sırada askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşünde bakkal dükkanı açtı.. 1972 yıllarında BMC kamyon bayiliği ve traktör bayiliklerini aldı. Daha sonra bir petrol istasyonu alarak petrol ticaretiyle iştikal etti.. Başarılı oldu.  1986 yılında Konya’ya taşındı. Konya da şirketleşti.. Dolayısıyla işini büyüttü. Konya’da bu işlerin yanında çeşitli oto alım satım  pazarlama işleri ile de uğraştı.
İnsanımıza hizmet amacıyla yaptığı hayır işleri: a)Konya Meram Tıp Fakültesine Acil Servis binası.
         b)Konya Meram Tıp Fakültesinde Zeki Altındağ Onkoloji Merkezi.
         c)Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesine 4 katlı 24 derslikli…