21 Ocak 2016 Perşembe

M ALİ UZ KÜTÜPHANESİ
                                                                                                                 Bekir ŞAHİN

Kitap okumayı seven, ailesi  de buna yatkın olan M Ali Uz Babasının aldığı Necip Fazıl ve Osman Yüksel Serdengeçti’nin dergi ve eserlerini ciddi şekilde takip ediyordu. Büyük Doğu ve Serdengeçti mecmualarını gazete bayiinin  önünde bekleyerek aldığı olurdu. İlk okumaya ve kütüphane kurmaya bu dergilerle başlar. Aynı zamanda çocuk denecek yaşta kitap da satın alır.
 Bugünkü İş Bankası’nın karşısında finans bankın olduğu yerde Ceylani Sineması(Yeni Sinema), onun yanında da Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitap satış şubesi vardı. Haftada birkaç sefer oraya uğrar şubenin müdiresi kitap almasına yardımcı olurdu. Oradan aldığı ilk eserler Türk ve İslam Ansiklopedileri oldu. Daha sonra Elmalılı Hamdi Yazır’ınKuran Dili, İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen’in Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu, Ömer Rıza Doğrul’un Asr-ı Saadet’i gibi kaynak eserleri kütüphanesine kazandırmıştır. Kütüphaneyi kurmaya başladığında babası Konya’nın en iyi mobilyacısına bir kitaplık yaptırmıştır. Bu, Uz’un kütüphane kurma ve kitap okuma şevkini daha da artırdı. 50’li yıllar bir dönüm noktası olmuştur. O yıllarda gerçek tarih ve resmi tarih tartışmaları vardı. Hatıralar gerçek tarihin yansıtıldığı eserlerdi. Bu arada Kazım Karabekir Paşa’nın İstiklal Harbimiz isimli eseri yayımlandı. Babası da bu eseri merak ediyordu. İlk haftasında satın aldı. Çok geçmeden kitap toplattırıldı. İkinci baskısı yıllar sonra yapılabildi. İkinci baskıda kitabın bazı bölümleri çıkartıldı.
Hatırat kitaplarının hayatında ayrı bir yeri var. Yeni çıkan hatıraları takip eder, çıkar çıkmaz alır, kütüphanesinde ayrı bir bölümde muhafaza ederdi. İçlerinde defalarca okuduğu hatıratlar olmuştur. Mevlâna Caddesi’nde Abdurrahman Etik, Alâeddin Caddesi’nde Arif Etik Hoca’nın dükkânları Uz’un sık uğradığı yerlerdi. Bütün harçlığını kitaba verirdi.  Avukatlığa başladığı yıllarda da kitap merakı devam etti. Aldığı ilmi ve fikri eserlerin sayısı bu dönemde daha da arttı. Bu arada imzalı kitaplar da geliyordu. Yayın ve basın hayatına başladıktan sonra imzalı kitap akışı daha da hızlandı. Güzel takdimlerle imzalanmış yüzlerce eser kütüphanesindeki yerlerini aldı.
2010’lu yıllara gelindiğinde artık kitap, gazete, dergi ve arşiv belgelerim yaşadığı eve sığmıyordu. O yıllarda kitap ve dergilerimin 3500 kadarını Konya Büyükşehir Belediyesi Konya ve Mevlâna Kütüphanesi’ne verdi.
Şimdilerde de kütüphanesine kitap gelişi yoğun bir şekilde devam ediyor.  Kitaplarının     çoğunluğu Konya Tarih, Kültür ve folkloruyla alakalıdır.


Yorum Gönder

ESKİ SOKAKLARDA Eski sokaklarda Böyle üst üste değil Sırt sırta vermiş evler vardı Komşuların yüzü akrabalar gibi sıcaktı Her müşkü...