22 Ocak 2016 Cuma

SEYİT KÜÇÜKBEZİRCİ KİTAPLIĞI

Seyit Küçükbezirci,  ilkokul sona gelinceye kadar yazları Sarıcılar’a göçerdi; ama hemen hemen her hafta da şehre inerdi. Babası Hacıveliler’in, Büyük Vali’nin oğlu Yösüf Ağa’nın ilk yaptığı iş, bir avuç para vermek ve “Hadi kitap al” demekti.  O da doğru Kırmızı Kütüphane’nin önündeki sergiye koşar, İstanbul’dan ne gönderdilerse; bütün çocuk dergilerini, tarihi tefrikaları, kucaklar evine getirirdi. Böylece Küçükbezirci, ilkokuldan sonra bütün harçlığını kitaba yatırarak ilk kütüphanesinin temellerini oluşturdu. Bu durumu kendisi şöyle ifade ediyor: “Dişten artırdım, elli yıl bu böyle oldu. Yemek paramı, hem de kallavisinden, sağ cebimden sol cebime aktardım. Yimiş gibi oldum dedim. O para havadan gelen bir para oldu. Kitaplara, koleksiyonlara yatırıldı.”
Küçükbezirci’nin kütüphanesine baktığımızda;  Ömer Seyfettin’den Kemalettin Tuğcu’ya, Hüseyin Rahmi’den, Reşat Nuri’den, Halide Edib’ten Yaşar Kemal’e, Kemal Tahir’e, Orhan Kemal’e, Mehmet Rauf’a, Fakir Baykurt’a, Mahmut Makal’dan Muhtar Körmükçü’ye, Mehmet Başaran’dan Talip Aydın’a, Sunullah Arısoy'a kadar pek çok yazarın kitaplarına rastlamaktayız.
Nihat Asya, Necip Fazıl, Mehmet Akif'ten Tevfik Fikret’e, Asaf Halet Çelebi’den Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya, Behçet Necatigil’den Ceyhun Atıf Kansu’ya şair namına kim akla gelirse bunlarında şiir antolojileri bulunmaktadır.        
Seyit Küçükbezirci Kitaplığı: 
1- Kitaplar
2- Süreli Yayınlar (periyodikler)
3- Koleksiyonlar
4- Belgeler-Kupürler olmak üzere dört bölümden oluşur.
Kitapları, kendi aralarında dört ana bölüme ayırarak tasnif etmiştir.
1) Edebiyat, tarih, sosyoloji, eğitim, halk bilim vs. konusunda kitaplar,
2) Mesleki kitaplar: Tarım ve hayvancılık kitapları, kooperatifçilik kitapları, madencilik kitapları, kimya sanayii kitapları, yatırım ve fizibilite kitapları, iktisat kitapları…
3)Hobi kitapları: Para koleksiyonculuğu, pul koleksiyonculuğu; antikacılık, arkeoloji, nümizmatik konulu kitaplar ve para koleksiyonları…
4)Konyalı yazarların imzalı kitaplar koleksiyonu: Bu koleksiyon, son elli beş yılda, Seyit Küçükbezirci’ye, yazarlarının, şairlerinin “bizzat” imzaladığı kitaplardan oluşmaktadır. (Feyzi Halıcı, Mehdi Halıcı, Gültekin Samanoğlu, Ali Rıdvan Bülbül, Kemal Or, Nevin Halıcı, Mehmet Ali Uz gibi yüzden fazla yazar ve şair kitapları
Kitaplar alınırken, okunurken, biriktirilirken, koleksiyon yapılırken ideolojik ayrım yapılmamıştır. Kitaplara karşı “demokrat” bir bakışa sadık kalınmıştır.
Babası okuyup memur olmasını, özellikle de Galib’in, Mustafa Efendi’nin oğlu Fahrettin gibi “böyük muhasebeci” olmasını isterdi. Oğlu Seyid’i, Sarıcalar’dan, çiftçilik ve hayvancılıktan bütün gücüyle uzak tutmaya çalıştı. “Muhasebecilik, iktisat eğitimini de naz/niyaz içinde aldı. Ama “böyük muhasebeci” olacağı yerde “gazeteci” oldu, “yazar” oldu. Tavuk civcivi çıkartsın diye gurk’a yatırılan tavuğun altından bir tane de ördek yavrusu çıkmıştı. Babası, gazeteciliğine, yazarlığına hep soğuk kaldı; hayal kırıklığına uğramıştı. Bir daha da gazetecilik mesleği üstüne hiç konuşmadı. O, “Yösüf Ağa”ydı; ama onun için “böyük adam” böyük memurlardı”.
Seyit Küçükbezirci Kitaplığı Süreli Yayınlar/Periyodikler Bölümü
Kitaplığının, “Süreli Yayınlar/Periyodikler Bölümü” iki kısımdan oluşur. Gazeteler ve Dergiler.
2016’ya kadar 57 yıl süren gazetecilik yaşamı boyunca Konya gazetelerini ve dergilerini biriktirme tutkusuyla, yayınlanan her nüshayı edinmeye çalışmıştır. Ayrıca Konya basınına emek vermiş ustalar, bilim ve sanat adamları özellikle ömürlerinin sonuna kadar biriktirdikleri gazete ve dergileri, bunları ancak Seyit saklar sezgisi ile kendisine emanet etmişlerdir.
10 Kasım, 30 Kasım 1938 tarihleri arasında yayınlanan, bütün İstanbul gazetelerini bana bırakan Başöğretmen/Yazar Sıraç Aydın Taşbaş’ın, büyük müzeci, tarihçi Mehmet Önder’in ilk yazılarından son yazılarına kadar yazılarının orijinalleri, Ganya Vilâyet Gazeteleri, Babalıklar, Ekekon'lar, Selçuklar, Yeni Meram, Yeni Konya, Sabah, Anadolu’da Hamle, Türkiye’de Yarın ve Şehir Postası’nın tam koleksiyonları kütüphanesinde bulunmaktadır.
Dergiler: Çağrı, Hisar, Gösteri, Milliyet Sanat, Efsane, Yeni Fikir, Halk Evi’nin Konya dergileri, Şölen, Anahtar ve son yüzyıl içinde yayınlanmış onlarca dergiden yüzlerce nüsha mevcuttur.
Ayrıca, ticaret ve sanayi odaları öğretmen dernekleri, Konya Büyükşehir, Meram, Karatay, Selçuklu Belediyeleri dergileri, Selçuk Üniversitesi’nin yayınları kütüphaneyi süslemektedir.
Seyit Küçükbezirci Kitaplığı’nda yer alan koleksiyonları:
Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet paraları, Roma, Grek sikkeleri hakkında yayınlanan kataloglar, dünya pulları, Osmanlı pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları koleksiyonlarının katalogları...

Uzun yıllarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda verilen koleksiyonerlik belgesiyle Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı sikkeleri, Selçuklu kandilleri, ilk çağ mezar objeleri koleksiyonunu Konya Koyunoğlu müzesine bağışlamıştır. 

Hiç yorum yok:

Konya Lisesi Harf ve Hayal ekibinin Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin'le yaptığı röportaj. Kitaplar, yazma eserler ve nitel...