Ana içeriğe atla

MEDENİYETİMİZİNİN MERKEZ ŞEHRİ KONYA
Bekir ŞAHİN
 

Konya; İbni Arabî, Sadreddin Konevî, Mevlâna, Bosnevî, Hadimî’lerle ilim irfan mektebidir. Medeniyetimizin merkez şehridir. Konya Okulu’nda ders veren, talim gören ecdat Anadolu’yu bizlere vatan kılmış, şehirleri yaşanabilir hale getirmiştir. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmed Konya Okulu’na gıpta ederek Akşemseddin’i araştırmalar yapmak üzere Konya’ya Sadreddin Konevî Kütüphanesine göndermiştir. Bu gün, bu kütüphanenin kitaplarının çoğunluğu Konya’da Yusufağa kütüphanesinde, bazıları İstanbul’da İslam Eserleri Müzesi’ndedir. Hatta Koyunoğlu Kütüphanesi’nde dahi vardır. Bunu bilen batılılar yıllardır buralardaki eserleri didik didik etmektedirler. Medeniyetimizin merkez şehri Konya’yı batılılar keşfetmiş, keşif sırası artık geçte olsa bize gelmiştir.

 

Bu cümleden olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Konya’daki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde toplumun tüm kesimlerine değerler eğitimini anlatmayı amaçlayan “Medeniyet Okulu” projesin  bu alanda önemli bir başlangıç olarak değerlendirilebilir.

Konya, maneviyat erlerinin, değerlerine sahip çıkmaya çalışan insanların şehridir.

Konya’nın kültürel faaliyetleriyle herkesi kucaklayan Medeniyet Okulu projesi çok önemlidir.

 Projenin insanların değerlerine sahip çıkması ve değerleriyle geleceğe yürümesine katkıda bulanacağın düşünüyoruz.

Bu yönüyle bu çalışmanın yaygın bir şekilde Konya’dan başlıyor olması hem Konya’mıza yakışmaktadır, hem de anlamlıdır. 31 ilçemizde, tüm mahallelerimizde, okullarımızda, sokaklarımızda, caddelerimizde, kıraathanelerde, özellikle üniversitelerimizde ve diğer mekanlarda uygulanarak insanımızın tamamına ulaşması halinde başarılı olacaktır. Zaten projelerin başarı şansı, sürekli oluşuyla doğru orantılıdır.

Yine Merama Belediyemizin bünyesinde 2007 yılında kurulan, yeni Belediye Başkanımız Fatma Toru Hanımefendi’nin yeniden şekillendirdiği MEBKAM; 13. Yüzyılda Konya'da yaşamış, dünyaca bilinen ve önemli bir şahsiyet olan Sadreddin-i Konevî  ve takipçilerinin hayatını, eserlerini, ilmi ve edebi kişiliğini, düşüncelerini,  Türk ve dünya edebiyat ve kültürlerindeki etkilerini ve konumunu incelemek, araştırmak ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamış olması Medeniyetimizin merkez şehri Konya’yı tarihteki konumuna  yeniden kavuşturma çabaları olarak görülmelidir.

Bu projeler ve benzeri faaliyetler sayesinde;  medeniyetimize ve değerlerimize yakışan bir bakış açısının oluşturulacağını,  ülke ve dünya barışına katkı sağlayacağını, ayrıca insanlarımızın mutluluk katsayısını da yükselteceğini ümit ediyoruz.

 

 

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

EMİR CELALEDDiN KARATAY

Ahmet Çelik[1] Emir Celaleddin Karatay b. Abdullah, Anadolu Selçuklularıntanınmış dev­let adamlarındandır. Devatdarlık emirliği, taştdarlık emirliği, sipehsalarlık, ha­zine-i hassa emirliği, saltanat naipliği ve atabeklik gibi görevlerde 40 yıl boyunca devlet hizmetinde bulunmuştur. DOĞUMU-AİLESİ--Doğum tarihi bilinmemektedir. İbn Bibi Celaleddin Karatay 'in, aslen bir Rum devşirme olduğunu söyler. Ebu’l-Ferec ibn İbri ise onu Alâeddin Keykubad’ın yetiştirmelerinden biri olarak kaydeder. Ancak bu bilgi Karatay'ın sultanla mevcut münasebetleri dolayısıyla bir yakıştırma olmalıdır. Bu iki kaynağın onun hakkında kullandığı "Rum nisbesi o dönemde Bizanslı daha genel anla­mıyla Ortodoks mezhebinde bulunan her kavme mensup Hıristiyan ve Anado­lu'da yasayan Müslüman Türk manasına gelen bir tabirdir. Bununla beraber Karatay büyük bir ihtimalle Müslüman Türk asıllı değildir. Zira o devir vesikala­rında mühtedilerin baba adi daima "Abdullah" seklinde değiştirilmekte­dir…

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerinin Soy Seceresi

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri İmam Musa-i Kazım soyundan gelmektedir. İmam Musa-i Kazım’ın evlatları’nın isimleri aşağıda sıralanmıştır:
1-Kazım
2-İsmail
3-Cafer
4-Harun
5-Hasan
6-Hüseyin
7-Ahmed
8-Hüseyin
9-Abdullah’il Ekber
10-İshak 11-Abdullah
12-Zeyd
13-Hasan
14-Fazl
15-Selma
16-Hatice
17-Aişa
18-Emine
19-Hesene
20-İbrahim’al-Mükerrem Mücab (Hacı Bektaş Veli ile Mahmud Hayrani’nin atası)
21-Aişe
22-Seleme
23-Meymune
24-Ümmü Gülsüm
25-Ayn-i Ali
26-Zeyn-i Ali
27-Ali bin Musa Rıza (8. İmam)

On İki İmamlardan yedincisi olan İmam Musa-i Kazım’ın oğlu Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab, Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab’ın oğlu Seyyid Musa Sani, Seyyid Musa Sani’den üç evlat dünyaya geldi; ilki İbrahim Sani, ortancı evladı İbrahim Mükerrem, üçüncü evladı İbrahim Mücab’dır. İbrahim Sani’nin evladı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir. İbrahim Mücab İran ve Irakta ki dedelerin atasıdır. İbrahim Mükerrem’in bir oğlu vardır, adı Seyyid’tir. Seyyid’in oğlu Seyyid Mahmud Hayrani’dir.


Eğer ki soy şec…

ZEKİ ALTINDAĞ

(d. .1933-) Konyalı hayırsever             Konya/Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlkokul tahsilini Kadınhanı  Merkez İlk Okulu’nda bitirdi. İlçesinde ayakkabı imalatçısı bir esnafın yanında beş yıl çıraklık yaptı. O yıllarda ilçenin  köyleri ile olan ulaşımı jiplerle yapılıyordu. Yollar şimdiki gibi asfalt değildi. Jipçilik yapmaya başladı. Üç yıl bu işle uğraştı. Bu sırada askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşünde bakkal dükkanı açtı.. 1972 yıllarında BMC kamyon bayiliği ve traktör bayiliklerini aldı. Daha sonra bir petrol istasyonu alarak petrol ticaretiyle iştikal etti.. Başarılı oldu.  1986 yılında Konya’ya taşındı. Konya da şirketleşti.. Dolayısıyla işini büyüttü. Konya’da bu işlerin yanında çeşitli oto alım satım  pazarlama işleri ile de uğraştı.
İnsanımıza hizmet amacıyla yaptığı hayır işleri: a)Konya Meram Tıp Fakültesine Acil Servis binası.
         b)Konya Meram Tıp Fakültesinde Zeki Altındağ Onkoloji Merkezi.
         c)Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesine 4 katlı 24 derslikli…