21 Mart 2017 Salı

SULTAN'ÜL VAİZİN TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ

Tahir Hocaefendi Allah (C.C.)’ın dostlarına dost, düşmanlarına karşı düşman idi. Şeriat, takva, ibadet, kulluk şuuru en çok üzerinde durduğu hususlardandır. 
*Vaazları ve sohbetlerinde Tefsir, Hadis, Fıkıh, Tasavvuf, İslâm Tarihi ve İslâm Ahlakıyla ilgili çeşitli bilgiler ve güzel örnekler bulmak mümkündür. Konferans ve vaazlarındaki düzgün ifade gücü ve dinleyenleri etkileyen güçlü hitabeti dikkat çekicidir.

Yorum Gönder

BAHNAME

                                                                                           Haz: Bekir ŞAHİN Aslında, Batı dünyasınd...