18 Ocak 2017 Çarşamba

17. KONYA VİLAYET SALNAMESİNDE SAİDİLİ (KADINHANI)

Said İli Nahiyesi

Müdür  Süleyman Ağa
Naib Suleyman  Efendi
Katib   Hakkı Efendi
Mea tahirir vergü katibi Edhem Efendi

Said ili Nahiyesine (Kadınhanı) Dair Ma'lumat-I  Sahiha

Nahiye-i mezkurenin   Kadınhanı kasabası  müdiriyyet  merkezidir. Ve  bu  kasaba bin  altı yüz  haneyi  şamildir. Ve  nefsi  Kadınhanında  yüz  yiğirmi  dükkan  ile  bir  etmekci  fırını ve altı  kahve hane  ve iki  han  vardır. Ve  bir de   iki  ders haneli  ve on  üç odalı  medrese  olup  odaların  kaffesinde  talebe  mevcuttur. Ve  müderrisi  dahi Ahmed  Efendi  namında  bir  zattır.
Ve  nahiyede  altı  nehir  ve  yiğirmi  altı  çeşme  ve sekiz  mescid  ve on beş  cami'i  şerif olup  kasabadan ma'ada  on bir karyede de  bin altı yüz  yiğirmi  beş hane mevcuttur
 Ve  nefsi  kasaba  Konya'ya  on  iki  ve Ilğın  kazasına  altı  saat  mesafededir
Mahsulati Ardiyyesi:Hınta ve şa'ir ve afyon ve sair zehairdir

Mahsulat-ı sına'iyyesi    Kilim  ve Çuvale  munhasır  olup hele  bu  nahiye  merbutatından  olan  Ladik  karyesinde  pek  güzel ve nadide  halı  ve secade  ve heğbe  nesc edilür  ve bu  karyede mermer  taşı ma'deni vardır  nufusu  müslimesi     (5 552 )      emlak  vergisi ( 96 452)    temettu'   vergisi  ( 46 141 )   guruştur   ve Der-Seadet  posta  memerridir.


15. KONYA SALNAMESİ
Dahil-i Vilayetde Bulunan Milel-İ Muhtelifenin Nüfus-i Zukûrı Mevcudesini Mübeyyin Cedveldir
1299 h./1882 m.
İcmal
İslâm
Ermeni
Rûm
Protestan

Katolik

Konya
 Sancakları

17649
16895
496
258
0
0
Konya Kasabası
7418
6069
0
1349
0
0
Sudirhemi
3547
7047
0
0
0
0
Hatunsaray
5552
5552
0
0
0
0
Said İli
15704
14006
1178
520
0
0
Akşehir Kazası
9132
9132
0
0
0
0
Ilgın Kazası
17037
17004
1
29
0
0
Beğşehri Kazası
8954
8921
23
0
0
0
Seyidi Şehri
17812
17782
0
30
0
0
Bozkır Kazası
5964
5964
0
0
0
0
Hadim Kazası
8783
8577
206
0
0
0
Ereğli Kazası
13278
12984
269
25
0
0
Larende Kazası
6514
6514
0
0
0
0
Karapınar Kazası
7233
7231
0
0
0
0
Esb-Keşan kazası
148075
143676
2188
2231
0
0
YekunYorum Gönder

ESKİ SOKAKLARDA Eski sokaklarda Böyle üst üste değil Sırt sırta vermiş evler vardı Komşuların yüzü akrabalar gibi sıcaktı Her müşkü...