Ana içeriğe atla

17. KONYA VİLAYET SALNAMESİNDE SAİDİLİ (KADINHANI)

Said İli Nahiyesi

Müdür  Süleyman Ağa
Naib Suleyman  Efendi
Katib   Hakkı Efendi
Mea tahirir vergü katibi Edhem Efendi

Said ili Nahiyesine (Kadınhanı) Dair Ma'lumat-I  Sahiha

Nahiye-i mezkurenin   Kadınhanı kasabası  müdiriyyet  merkezidir. Ve  bu  kasaba bin  altı yüz  haneyi  şamildir. Ve  nefsi  Kadınhanında  yüz  yiğirmi  dükkan  ile  bir  etmekci  fırını ve altı  kahve hane  ve iki  han  vardır. Ve  bir de   iki  ders haneli  ve on  üç odalı  medrese  olup  odaların  kaffesinde  talebe  mevcuttur. Ve  müderrisi  dahi Ahmed  Efendi  namında  bir  zattır.
Ve  nahiyede  altı  nehir  ve  yiğirmi  altı  çeşme  ve sekiz  mescid  ve on beş  cami'i  şerif olup  kasabadan ma'ada  on bir karyede de  bin altı yüz  yiğirmi  beş hane mevcuttur
 Ve  nefsi  kasaba  Konya'ya  on  iki  ve Ilğın  kazasına  altı  saat  mesafededir
Mahsulati Ardiyyesi:Hınta ve şa'ir ve afyon ve sair zehairdir

Mahsulat-ı sına'iyyesi    Kilim  ve Çuvale  munhasır  olup hele  bu  nahiye  merbutatından  olan  Ladik  karyesinde  pek  güzel ve nadide  halı  ve secade  ve heğbe  nesc edilür  ve bu  karyede mermer  taşı ma'deni vardır  nufusu  müslimesi     (5 552 )      emlak  vergisi ( 96 452)    temettu'   vergisi  ( 46 141 )   guruştur   ve Der-Seadet  posta  memerridir.


15. KONYA SALNAMESİ
Dahil-i Vilayetde Bulunan Milel-İ Muhtelifenin Nüfus-i Zukûrı Mevcudesini Mübeyyin Cedveldir
1299 h./1882 m.
İcmal
İslâm
Ermeni
Rûm
Protestan

Katolik

Konya
 Sancakları

17649
16895
496
258
0
0
Konya Kasabası
7418
6069
0
1349
0
0
Sudirhemi
3547
7047
0
0
0
0
Hatunsaray
5552
5552
0
0
0
0
Said İli
15704
14006
1178
520
0
0
Akşehir Kazası
9132
9132
0
0
0
0
Ilgın Kazası
17037
17004
1
29
0
0
Beğşehri Kazası
8954
8921
23
0
0
0
Seyidi Şehri
17812
17782
0
30
0
0
Bozkır Kazası
5964
5964
0
0
0
0
Hadim Kazası
8783
8577
206
0
0
0
Ereğli Kazası
13278
12984
269
25
0
0
Larende Kazası
6514
6514
0
0
0
0
Karapınar Kazası
7233
7231
0
0
0
0
Esb-Keşan kazası
148075
143676
2188
2231
0
0
YekunYorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

EMİR CELALEDDiN KARATAY

Ahmet Çelik[1] Emir Celaleddin Karatay b. Abdullah, Anadolu Selçuklularıntanınmış dev­let adamlarındandır. Devatdarlık emirliği, taştdarlık emirliği, sipehsalarlık, ha­zine-i hassa emirliği, saltanat naipliği ve atabeklik gibi görevlerde 40 yıl boyunca devlet hizmetinde bulunmuştur. DOĞUMU-AİLESİ--Doğum tarihi bilinmemektedir. İbn Bibi Celaleddin Karatay 'in, aslen bir Rum devşirme olduğunu söyler. Ebu’l-Ferec ibn İbri ise onu Alâeddin Keykubad’ın yetiştirmelerinden biri olarak kaydeder. Ancak bu bilgi Karatay'ın sultanla mevcut münasebetleri dolayısıyla bir yakıştırma olmalıdır. Bu iki kaynağın onun hakkında kullandığı "Rum nisbesi o dönemde Bizanslı daha genel anla­mıyla Ortodoks mezhebinde bulunan her kavme mensup Hıristiyan ve Anado­lu'da yasayan Müslüman Türk manasına gelen bir tabirdir. Bununla beraber Karatay büyük bir ihtimalle Müslüman Türk asıllı değildir. Zira o devir vesikala­rında mühtedilerin baba adi daima "Abdullah" seklinde değiştirilmekte­dir…

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerinin Soy Seceresi

Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri İmam Musa-i Kazım soyundan gelmektedir. İmam Musa-i Kazım’ın evlatları’nın isimleri aşağıda sıralanmıştır:
1-Kazım
2-İsmail
3-Cafer
4-Harun
5-Hasan
6-Hüseyin
7-Ahmed
8-Hüseyin
9-Abdullah’il Ekber
10-İshak 11-Abdullah
12-Zeyd
13-Hasan
14-Fazl
15-Selma
16-Hatice
17-Aişa
18-Emine
19-Hesene
20-İbrahim’al-Mükerrem Mücab (Hacı Bektaş Veli ile Mahmud Hayrani’nin atası)
21-Aişe
22-Seleme
23-Meymune
24-Ümmü Gülsüm
25-Ayn-i Ali
26-Zeyn-i Ali
27-Ali bin Musa Rıza (8. İmam)

On İki İmamlardan yedincisi olan İmam Musa-i Kazım’ın oğlu Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab, Seyyid İbrahim’al- Mükerrem Mücab’ın oğlu Seyyid Musa Sani, Seyyid Musa Sani’den üç evlat dünyaya geldi; ilki İbrahim Sani, ortancı evladı İbrahim Mükerrem, üçüncü evladı İbrahim Mücab’dır. İbrahim Sani’nin evladı Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir. İbrahim Mücab İran ve Irakta ki dedelerin atasıdır. İbrahim Mükerrem’in bir oğlu vardır, adı Seyyid’tir. Seyyid’in oğlu Seyyid Mahmud Hayrani’dir.


Eğer ki soy şec…

ZEKİ ALTINDAĞ

(d. .1933-) Konyalı hayırsever             Konya/Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlkokul tahsilini Kadınhanı  Merkez İlk Okulu’nda bitirdi. İlçesinde ayakkabı imalatçısı bir esnafın yanında beş yıl çıraklık yaptı. O yıllarda ilçenin  köyleri ile olan ulaşımı jiplerle yapılıyordu. Yollar şimdiki gibi asfalt değildi. Jipçilik yapmaya başladı. Üç yıl bu işle uğraştı. Bu sırada askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşünde bakkal dükkanı açtı.. 1972 yıllarında BMC kamyon bayiliği ve traktör bayiliklerini aldı. Daha sonra bir petrol istasyonu alarak petrol ticaretiyle iştikal etti.. Başarılı oldu.  1986 yılında Konya’ya taşındı. Konya da şirketleşti.. Dolayısıyla işini büyüttü. Konya’da bu işlerin yanında çeşitli oto alım satım  pazarlama işleri ile de uğraştı.
İnsanımıza hizmet amacıyla yaptığı hayır işleri: a)Konya Meram Tıp Fakültesine Acil Servis binası.
         b)Konya Meram Tıp Fakültesinde Zeki Altındağ Onkoloji Merkezi.
         c)Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesine 4 katlı 24 derslikli…