1 Mayıs 2016 Pazar

Dahili Vilayetde Mevcut Kütübhanelerle Derunlarında Bulunan Kütüb-i Mütenevvi'anın Mikdarı
                                                                    
-1-
Konya Dergah-ı  Hazreti  Mevlana Kütübhanesi             1200
-2-
Konya Şeyh Sadriddin Kunevi hazretlerinin Kütübhanesi  61
-3-
Konya Kethüdâ merhum Yusuf Ağa kütübhanes                572
 -4-
Konya Zincirli  medrese kütübhanesi                                   23
-5-
Konya İplikci cami'i şerifi kütübhanesi                                34
-6-
Sille Hacı Mustafa Beğ Kütübhanesi                                    220
 -7-
Hadim Hadimi  merhum kütübhanesi                                  44
-8-
Karaman Abid Ağa kütübhanesi                                       73
-9-
Ilğın Lala Mustafa Paşa kütübhanesin                                  30
-10-
 Isparta Halil Hamid Paşa kütübhanesi                              177
-11-
Antalya Müslüm Hacı Mühammed Ağa kütübhanesi          30
-12-
Burdur Derviş Mehmed Paşa  kütübhanesi                       1260
-13-
Burdur Halil  Hamid Paşa kütübhanesi                             72
-14-
Burdur Küçük  şeyh kütübhanesi                                      79
-15-
Eğirdir Yeni Mehmed Paşa kütübhanesi                            97
-16-
Elmalu Müslim Hacı Ağa kütübhanesi                             106
-17-
Barla Yeni  Mehmed Paşa kütübhanesi                            123
-18-
Niğde Sefer Alaaddin Beğ kütübhanesi:                            51
-19-
Arabsun Kara Mehmed Paşa Kütübhanesi :                      87
-20-
Nevşehir Damad İbrahim Paşa kütübhanesi  :                    68
-21-
Müslim Ağa  kütübhanesi:                                                   35


(s.274-275 Konya salnamesi 27)
Yorum Gönder

BAHNAME

                                                                                           Haz: Bekir ŞAHİN Aslında, Batı dünyasınd...