5 Ağustos 2015 Çarşamba

AKADEMİK SAYFALAR

BEKİR ŞAHİN
Konya’nın Kadınhanı ilçesine bağlı Hacı Oflazlar köyünde 1960 yılında doğdu. Annesi Hatice Hanım, babası Veysel Şahin’dir. İlk ve Orta öğreniminin ardından Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu. Ağrı, Afyon, Burdur’da öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. Devlet Lisan Okulunda Arapça dil eğitimi aldı. 1997–2002 yılları arasında Kültür Bakanlığı Burdur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü yaptı. 2002-2011 yılları arasında Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Müdür olarak görev yaptı.  2011 yılında Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne atandı. Türkiye Anıtlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, MEBKAM Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanlığı, Konya Ansiklopedisi Yayın Kurulu Üyeliği gibi birçok kurum ve kuruluşta görev yaptı.
Özellikle Yazma Eserler ve kütüphanecilik konusunda ulusal ve uluslararası sempozyumlarda çok sayıda bildiri sunan Şahin kütüphanecilik, kütüphaneler, kitaplar, kültür ve tarih konulu makaleler kaleme aldı. Birtakım klasik Osmanlı eserini bugünün Türkçesine kazandırdı. Ayrıca; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde “El Yazmaları’nın Korunması”, “Kütüphanecilik ve arşiv dersleri” vermektedir. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Eski Başkanı, İLESAM Konya İl Temsilcisi ve Türkiye Anıtlar Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Şahin, Ayşe Hanım ile evli olup, Muhammed Sami ve Veysel Emin isimli iki çocuk babasıdır[1].
Akademik Sayfalar’da 2004 yılından günümüze, 56 adet yazısı yayımlanmıştır. Akademik Sayfalar’da Yayımlanan Yazıları
1.     “Doğumunun 100. ve Vefatının 21.Yılında Necip Fazıl”, 26 Mayıs 2004, C.4, S.1, s.3-5.
2.     “Lütfi İkiz ve Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi”, 30 Haziran 2004, C.4, S.6, s.46.
3.     “ Fıkraların Özellikleri” 7 Temmuz 2004, C.4, S. 7, s.54-56.
4.     “ Fıkraların Özellikleri 2” 14 Temmuz 2004, C.4, S. 8, s.61.
5.     “ Bir Mevlânâ Hayranı; Ahmet Kuddûsi”, 8 Eylül 2004, C.4, S16,s.121.
6.     “Konya İlçelerindeki Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü üzerine”, 17 Eylül 2004, C.4, S17, s.11 7.
7.     “Lütfi İkiz ve Konya Bölge Yazma Eserleri Kütüphanesi”, 2004, C.4, s.56.
8.     “Turgutoğulları Zaviyesi Vakfına ait Zaviyedarlık Beratı”, 21 Temmuz 2004, C.4, S17, s.68.
9.     “Konya Kitaptan Konuşur”, 16 Kasım 2005, C.5, S33, s.322.
10. “Konya Şehir Rehberi”, 6 Kasım 2005, C.5, S33, s.327.
11.“Kültürümüzün Kaynağı Yazma Eserler,”13 Nisan 2005, C.5, S14, s.123.
12.“Mevlevîlikte Yemek Adabı”, 14 Aralık 2005, C.5, S.37, s.362.
13.“ Vefatının İkinci Yıl Dönümünde Dr. Kemal Belviranlı”, 28 Eylül 2005,C.5, S.27, s.255.
14. “Hâce-i Cihan’ın Vakfettiği bir Kitap ve Vakfiyesi”C.6, S.13, s.9.
15.“İbn-i Arabi ve Yusufağa Yazma Eserler Kütüphanesi”,24 Mayıs 2006, C.6, S. 18s.89.
16.“Kütüphanecilerin Duayeni Celalettin Kişmir”, 8 Şubat 2006, C.6, S.4,  s.30.
17. “El Yazması Eserlerimiz ve Kitap Bağışının Değeri”, 18 Ekim 2006,C.6, S.31, s.i287.
18.“, Sevakibu'l-Menâkib: Mevlevîlik Hakkında Önemli Bir Kaynak”, 20 Aralık 2006, C.6, S39, s.395.
19.“Lütfi İkiz Bey'den Anlamlı Bağış”, 2006, C.6, s.292
20.“Lütfi İkiz Ağabeyin Ardından”, 7 Kasım 2007, C.7, S.33, s.512-513.
21.“Hz. Mevlâna İstifli Hat Levhaları”, 12 Aralık 2007, C.7, S. 38, s.594.
22.“Mesnevî'nin Aslî Vezniyle Türkçe Tercümesi Yayımlandı”, 2007, C.7, s. 256.
23.“Mevlâna Müzesi'nin Açılışının 80. Yılı”, 2007, C.7, s.143.
24.“Mevlâna Öğretilerinde Toplumsal Barış”, 2007, C.7, s.598.
25.“ Bir Konya Sevdalısı Haşan Çopur”,  26 Mart 2008, C.8,  S.10, s.278.
26.“Sevgi Üreten Yürekler Nerede?”,  09 Nisan 2008, C.8, S.12, s.200-2001.
27.“Fîhi Mâ- Fîh'ten Seçmeler”,  7 Mayıs 2008, C.8,  S.16.
28.“Nasreddin Hoca İle İlgili Bir El Yazması”, 7 Mayıs 2008, C.8, S.16, s.270-272.
29.“Geçmişten Günümüze Sadreddin Konevi Sempozyumu"nun Ardından”, 11 Haziran 2008, C.8, S.21, s.350-352.
30.“Eski Dünya Yeni Dünya”, 8 Ekim 2008 C.8, S.27, s.433-434.
31.“Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi”,  15 Nisan 2009, C.9, S.13, s.202-205.
32.“ Kutbu'n-Nâyî Osman Dede'nin Âyin-i Şerifleri”, 20 Mayıs 2009, C.9, S.18, s.280.
33.“Selçuklu Belediyesi Yayınları”, 27 Mayıs 2009, C.9, S.19, s.294-296.
34.“Mikail Bayram'ın Defterleri”, 10 Haziran 2009, C.9, S.21, s.330-333.
35.“ Eski Valimiz Ali Akarsu'nun Konya'ya Son Açıklaması”, 24 Haziran 2009, C.9, S.23, s.356-357.
36.“Yaşayan Yazarlarımız: Duran Çetin ve Bir Hikâyesi”, 01 Temmuz 2009, C.9, S.24, s.382-384.
37.“Mehmet Emin Eminoğlu; Hayatı ve Eserleri”,  18 Kasım 2009, C.9, S.29, s.459-460.
38. “Hasan Özender Kütüphane ve Arşivi”,  7 Nisan 2010, C.10, S.12, s.189-190.
39.“Konya Hafızası” ,9 Haziran 2010, C.10,  S.21, s.323.
40.“ Konya Hafıza 2”, 16 Haziran 2010, C.10, S.22, s.346-349.
41. “Konya Hafızası 3”, 23 Haziran 2010, C.10, S.23, s.356-358.
42. “Mevlâna Dergâhı Arşivi”, 30 Haziran 2010, C.10, S.24, s.376.
43. “Konya’da Bir Kanaat Önderi Mehmet Ali Uz”,   01 Aralık 2010, C.10, S.32, s.502-503.
44. “Konya'da Bir Kanaat Önderi”: M. Ali Uz, 01 Aralık 2010, C.10, S.32, s.502-503.
45. “Konya Hafızası” , 29 Aralık 2010, C.10, S.213, s.23.
46.“Hadim Kütüphanesi”, 15 Haziran 2011, C.11, S.22, s.337-340.
47.“İmam-ı Beğavi”, 23 Kasım 2011, C.11, S.32, s.508-509.
48.“Mevlana Uyuyan Gönülleri Uyandırmaya Devam Ediyor”,  14 Aralık 2011, C.11, S.35, s.545-548.
49.“Konya Kültürünün Tanıtım Elçisi, Saime Yardımcı”, 2 Mayıs 2012, C.12, S.15, s.228-231.
50. “Konya Araştırıcılarına Kaynak Bir Eser” , 30 Mayıs 2012, C.12, S.19, s.301-302.
51.“Alâeddin Keykubat’ın Hz. Mevlâna ve Ailesini Konya’ya Daveti”, 20 Haziran 2012, C.12, S.22,  s.344-348.
52.“Vefatının İkinci Yıldönümünde Ali Kemal Belviranlı”, 06 Şubat 2013, C.13, S.2.
53. “Hâce-i Cihan'ın Vakfettiği Bir Kitap ve Vakfiyesi”, 12 Haziran 2013, C.13, S.20.
54.“Türkiye Kütüphanelerinde Bulunana Abdullah Bosenevî’ye Atfedilen Yazma Eserlerin Değerlendirilmesi”, 19 Haziran 2013, C.13, S.21, s.324-329.
55.“Kolukısa Kasabası Mevlana  Mezarlığı ( Eski Mezarlığı) ve Mezar Taşları”,  20 Aralık 2013, C.13, S.8, s.121.
56.“Şehir Tarihinin Birinci Derece Kaynaklarından Konya Kadı Sicilleri ve Konya Kadı Sicili 1916-1921”, 19 Şubat 2014, C.14, S.3, s.42-45.


[1] Yaşar, Hasan, “Şahin, Bekir”, Konya Ansiklopedisi, C. 8, s. 182.
Yorum Gönder

ESKİ SOKAKLARDA Eski sokaklarda Böyle üst üste değil Sırt sırta vermiş evler vardı Komşuların yüzü akrabalar gibi sıcaktı Her müşkü...