YILDIRIM, MUSTAFA FADIL


YILDIRIM, MUSTAFA FADIL

(d. 1967)

Konya İli Sarayönü İlçesin’de doğdu. 1974 ile 1986 yılları arasında ilk ve orta öğretimini tamamladı.1986-1990 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans öğrenimini tamamladı ve 68.69 diploma notu ile mezun oldu.

29.4.1991 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesine Medeni Hukuk anabilim dalı araştırma görevlisi olarak atandı ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini sürdürebilmesi için 2547 sayılı yasa’nın 39 ncu maddesi uyarınca görevlendirildi.

 

1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk - medeni hukuk anabilim dalı yüksek lisans öğrenimi ve “Satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül hükümleri ile borçlar kanunundaki genel hükümlerin yarışması” konulu yüksek lisans tezi kabul edilerek mezun oldu.

 

1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk- medeni hukuk anabilim dalında başladığı doktora öğrenimini, “standart bilgisayar programı devir sözleşmeleri” konulu doktora tezi ile 5 kasım 1997’ de tamamlayarak mezun oldu.

 

15.7.1994 tarihinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki görevlendirilme işlemine son verildiğinden Erzincan Hukuk Fakültesindeki  görevine dönmüş ve eğitim - öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya başladı, medeni hukukun çeşitli dallarında dersler verdi.

Atatürk üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi bünyesinde medeni hukuk anabilim dalı öğretim üyesi (yardımcı doçentlik kadrosunda) olarak görev yaptı. Bu görevi esnasında medeni hukuk, borçlar hukuku genel hükümleri, borçlar hukuku özel hükümleri, eşya hukuku, miras hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku derslerini lisans düzeyinde; irade sakatlıkları hukuku dersini yüksek lisans düzeyinde verdi

 

Yayın hayatında üç yılını dolduran ve internet ortamında aylık yayınlanan hukuk dergisi e-akademi (www.e-akademi.org) nin editörlüğünü de yapmaktadır.

 

15.7.2000 tarihinde doçentlik temel başvuru eseri “borçlar hukukuna göre sözleşmenin kuruluşunda hile” konusunda araştırma yapmak üzere iki aylığına Würzburg Julius Maximillian üniversitesinde bulundu.

 

3 ekim 2003 tarihinde yapılan doçentlik sözlü sınavı sonucunda, Prof.Dr. Rona Serozan, Prof.Dr. İlhan Ulusan, Prof.Dr. Cevdet Yavuz, Prof.Dr. Ahmet Kılıçoğlu ve Prof.Dr. Şeref Ertaş’tan kurulu jüri tarafından mayıs 2002 dönemi medeni hukuk doçenti olarak doçentlik unvanı verildi.

 

06.03.2003    Atatürk Üniversitesindeki görevinden ayrılıp,     Gazi Üniversitesi hukuk fakültesinde görevine başladı.

 

3 ağustos 3 eylül 2004 tarihleri arasında Lüneburg üniversitesi sosyal ve ekonomik bilimler fakültesinde Prof.Dr. Jurgen Simon’un himayelerinde gen hukuku alanında, özellikle “genetiği değiştirilmiş ürünlere karşı tüketicinin korunması” ile “genteknik araştırmalar karşısında kişiliğin korunması” konularında araştırmalar yaptı.

 

09.02.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör unvanı aldı.

 

Halen aynı üniversitede Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ve Dekan olarak görev yapmaktadır.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

1. Standart Bilgisayar Program Devir Sözleşmeleri , İstanbul 1999.

2.  Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile,  Ankara 2002.

3. Gen Teknik Uygulamalardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara 2008 Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

BEKİR ŞAHİN

 

 

 
Yorum Gönder

Popüler Yayınlar