Osman Hilmi B. Şeyh Ahmed Kayserî


  Bekir ŞAHİN
                                                                                                                 
İcazetnâme:
Hafız  Muhammed Emin  el-Hulusi B. el-Mustafa Kayseri Tarafından 
1338  Tarihinde Osman  Hilmi B. Şeyh Ahmed Kayseri’ye
Tefsir ve  Hadis  ile  Şeriata Taalluk  Eden Konular  Üzerine 
Verilen İcazetnamedir.
Mehmet Nuh HAMURCU özel koleksiyonundadır.
        Eser 39 satırdır .  Siyah mürekkeple nesih ve talıyk yazıyla yazılmıştır. 1 ilk satır besmele ve sonraki 35 satır nesih yazıyla son üç satırı talıyk yazıyla yazılmıştır. Nesi hhatla Talıyk- Arapça olarak      Yaprak Ölçüleri 267-397(mm)ölçülerinde Avrupai cedit kağıt üzerine yazılmıştır.           
           

        Eser tek varaktan müteşekkil olup  cedvel ve  baş kısmında altın kullanılmıştır . Altın kısımlarda kararmalar  e oksitlenme gözlemlenmektedir. Eser varağı aşırı kırılgan vaziyette olup  katlanma yerleri ile kenar ve köşelerinde kırılmalar görülmektedir. Eser mürekkebinde korozyon görülmekte olup mürekkeb nemlenmeye karşı hassasiyet göstermektedir. Eserde  açıklı koyulu lekelenmeler görülmektedir

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar