MEDENİYETİMİZİNİN MERKEZ ŞEHRİ KONYA
Bekir ŞAHİN
 

Konya; İbni Arabî, Sadreddin Konevî, Mevlâna, Bosnevî, Hadimî’lerle ilim irfan mektebidir. Medeniyetimizin merkez şehridir. Konya Okulu’nda ders veren, talim gören ecdat Anadolu’yu bizlere vatan kılmış, şehirleri yaşanabilir hale getirmiştir. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmed Konya Okulu’na gıpta ederek Akşemseddin’i araştırmalar yapmak üzere Konya’ya Sadreddin Konevî Kütüphanesine göndermiştir. Bu gün, bu kütüphanenin kitaplarının çoğunluğu Konya’da Yusufağa kütüphanesinde, bazıları İstanbul’da İslam Eserleri Müzesi’ndedir. Hatta Koyunoğlu Kütüphanesi’nde dahi vardır. Bunu bilen batılılar yıllardır buralardaki eserleri didik didik etmektedirler. Medeniyetimizin merkez şehri Konya’yı batılılar keşfetmiş, keşif sırası artık geçte olsa bize gelmiştir.

 

Bu cümleden olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Konya’daki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde toplumun tüm kesimlerine değerler eğitimini anlatmayı amaçlayan “Medeniyet Okulu” projesin  bu alanda önemli bir başlangıç olarak değerlendirilebilir.

Konya, maneviyat erlerinin, değerlerine sahip çıkmaya çalışan insanların şehridir.

Konya’nın kültürel faaliyetleriyle herkesi kucaklayan Medeniyet Okulu projesi çok önemlidir.

 Projenin insanların değerlerine sahip çıkması ve değerleriyle geleceğe yürümesine katkıda bulanacağın düşünüyoruz.

Bu yönüyle bu çalışmanın yaygın bir şekilde Konya’dan başlıyor olması hem Konya’mıza yakışmaktadır, hem de anlamlıdır. 31 ilçemizde, tüm mahallelerimizde, okullarımızda, sokaklarımızda, caddelerimizde, kıraathanelerde, özellikle üniversitelerimizde ve diğer mekanlarda uygulanarak insanımızın tamamına ulaşması halinde başarılı olacaktır. Zaten projelerin başarı şansı, sürekli oluşuyla doğru orantılıdır.

Yine Merama Belediyemizin bünyesinde 2007 yılında kurulan, yeni Belediye Başkanımız Fatma Toru Hanımefendi’nin yeniden şekillendirdiği MEBKAM; 13. Yüzyılda Konya'da yaşamış, dünyaca bilinen ve önemli bir şahsiyet olan Sadreddin-i Konevî  ve takipçilerinin hayatını, eserlerini, ilmi ve edebi kişiliğini, düşüncelerini,  Türk ve dünya edebiyat ve kültürlerindeki etkilerini ve konumunu incelemek, araştırmak ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamış olması Medeniyetimizin merkez şehri Konya’yı tarihteki konumuna  yeniden kavuşturma çabaları olarak görülmelidir.

Bu projeler ve benzeri faaliyetler sayesinde;  medeniyetimize ve değerlerimize yakışan bir bakış açısının oluşturulacağını,  ülke ve dünya barışına katkı sağlayacağını, ayrıca insanlarımızın mutluluk katsayısını da yükselteceğini ümit ediyoruz.

 

 

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar