KARATAY BELEDİYESİ


KARATAY BELEDİYESİ
Konya merkez ilçe belediyesi

Karatay İlçesi; 20.06.1987 Tarih ve 3399 Sayılı, Konya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun ile kurulmuştur. Bu kanun gereği; Konya il merkezi Büyükşehir statüsüne kavuşturulmuştur. Karatay İlçesi, 08.08.1988 Tarihinde kuruluşunu tamamlamıştır. Karatay Belediyesi, Konya’da bulunan 3 merkez ilçe belediyesinden biridir. İlçenin bu günkü sınırları 3399 sayılı kanunda değişiklik yapan 10.11.1988 Tarih ve 3495 Sayılı Kanunla belirlenmiştir. Belediye sınırları Konya-Ankara ve Konya- Aksaray karayollarının sağ tarafı ile Konya - Karaman karayolunun sol tarafını kapsayan özellikle tarihi Konya dokusunu içinde barındıran alandan oluşmaktadır. Yüzölçümü 2780 km² ve denizden yüksekliği 1015 m.dir.

26 Mart 1989 seçimlerinden bu yana da Karatay, ilçe belediyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir.  Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve âmiridir. Belediye Meclisi; belediye idaresinin en yüksek danışma ve karar organıdır. Seçme hakkına sahip ilçe sakinlerince seçilir. Başkanı, belediye başkanıdır. Bütçeyi kabul eder. İlçenin inşa programı ve belediyeyi ilgilendiren çeşitli işler hakkında karar almak, çeşitli mukaveleler imzalamak gibi işler görür. Belediye Encümeni, belediye yönetiminin ikinci derecede karar ve danışma organıdır. Encümen üyelerinin yarısı meclis üyelerinden yarısı da belediye bürokratlarından teşekkül eden karma nitelikli bir organdır.    Belediye’de;  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,   Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü birimleri bulunmaktadır.
Karatay Belediyesi uzun bir süre Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında hizmet vermiş, sonra Mevlana Müzesi’nin doğu tarafındaki belediyeye ait binalarda hizmetlerini yürünmüştür. 25 Mart 2008 tarihinde de bugünkü hizmet binası açılmıştır.
Hizmet binasının temeli 1998 yılında atılmış olup 2008 tarihinde tamamlanmıştır. Bina Bodrum+7 kattan oluşmaktadır. Bodrum katında 5623 m2’lik otopark mevcuttur. 17.990 m² büro katları olmak üzere toplam inşaat alanı 23.613 m²’dir. 12.500 m² lik bir alan üzerinde yapılan binanın çevresi 5000 m² süs havuzu, gezinti yolları, kaya bahçeleri, yeşil alanlar ve oturma grupları ile donatılarak bir park oluşturulmuştur.
Belediye hizmet binasında Medaş, Koski, PTT ve doğalgaz faturalarının tahsili için vezne yapılmıştır. Şu anda faturalar tahsil edilmektedir.
Sivil toplum platformu, muhtarlar, engelliler, meslek odaları için yer tahsis edilmiştir. Bürolar açık ofis sisteminde tasarlanmıştır. Müdürler, amirler, şefler, memurlar ve bütün personel aynı mekânda hizmet vermektedir.
Karatay’da şehrin geleceğine yön veren ve planlı gelişmesini öngören çalışmalar yapılmıştır. İmar uygulamaları, altyapı asfalt, çevre, turizm, kültür-sanat ve sosyal içerikli çalışmalarla Karatay ilçesi yaşanabilir bir şehir olma özelliğini sürdürmektedir.
Karatay Belediye Meclisi’nin kararı ve Valilik Makamı’nın onayı ile merkezdeki 108 mahalle arasında yapılan birleştirmelerle mahalle sayısı 55’e düşürülmüştür.

İlçenin 16 ayrı bölgesinde Belediye öncülüğünde kurulan kooperatiflerle 7288 konutun temeli atılırken, 4002 konutun ise proje çalışmaları tamamlanmış olup kurulma aşamasına gelmiştir. Belediye öncülüğünde kurulan toplu konutların etrafında da özel sektör tarafından yaklaşık 3448 konut uygulanırken, Karatay Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplu konut projesi ve kooperatifler, özellikle dar gelirli insanların ev sahibi olmalarını sağlamıştır. Karatay’ın imajı yapılan bu toplu konut çalışmaları ile yeni bir ivme kazanmaktadır
 Yeşil kent kurma projesi uygulanan ilçede çok sayıda yeni parklar açılmıştır. Planlanan yeni yatırımlarla bu bölgenin sosyoekonomik yapısında ve mücavir alanlardaki sivil yapılaşmada çok ciddi gelişmeler göze çarpmaktadır.

Hizmet sınırları içinde;  Yeni Meram Gazetesi ve Kon TV bölgesel ve ulusal boyutta yayın yapan medya kuruluşlarıdır. Adalet Sarayı, 1 Üniversite, 3 Anaokulu, 77 İlköğretim Okulu, 18 Lise eğitim öğretime devam etmektedir. 4 adet dershane, 1400 öğrencinin barındığı 15 öğrenci yurdu bulunmakta, 2 özel hastane, 1 Ana Çocuk Sağlık Merkezi, 1 adet diş sağlığı merkezi, 15 Sağlık ocağı ve Karatay hayvanat bahçesi bulunmaktadır.


Bibliyoğrafya:

BİÇER, Bekir (2012), “Karatay’ın İdari Yapısı”, Karatay Tarih, Kültür, Sanat (ed.Yusuf Küçükdağ-Yaşar Erdemir- Bekir Şahin)   C1, s.140-146.BEKİR ŞAHİN
Yorum Gönder

Popüler Yayınlar